The auction will start on 14.04.2023

Auction 28. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4194

1917 niezrealizowane projekty (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal., wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym w kolorze zielonym i czerwonym, sygnowane T.Schetyna.


400 PLN
4195

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok, środkowe znaczki z błędami "uszkodzona litera N" i "kropka wewnątrz prawej cyfry 5", gwarancja.

Fi.2 B2, B5
Mi.2 
120 PLN
SOLD
4196

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5f/2 gr. z błędami na poz.10 "prawa 5 z kropką wewnątrz" i na poz.12 "Poezta", gwarancja.

Fi.2 B1+B5
200 PLN
4197

1918 seria pomnikowa, górny znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.2 B1
Mi.2 
35 PLN
4198

1918 seria pomnikowa.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
4199

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
170 PLN
4200

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
Mi.3 K 
45 PLN
4201

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
40 PLN
4202

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B1
Mi.3 
30 PLN
4203

1918 frankatura mieszana - seria pomnikowa (2 x 10 f/ 6 gr) + PP/GGW (30 f nadruk I formą), list polecony -koperta żałobna, wysłany 13.II z Warszawy do Częstochowy, gwarancja Schmutz.

Fi.3, 14I
Mi.3, 11I 
1 000 PLN
4204

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.3 B1
Mi.3 
25 PLN
4205

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10f/6 gr., z błędem "kropka między nóżkami k", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B3
40 PLN
4206

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.4 No
Mi.4 K 
100 PLN
4207

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 25f/10 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone k", gwarancja.

Fi.4 B
250 PLN
4208

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen. z bardzo rzadkim błędem występującym w niewielkiej części nakładu "brak napisu Poczta Polska", błąd ten występuje w kilku postaciach od całkowitego do częściowego braku napisu, miejscami nierównomiernie nałożona guma, gwarancja Schmutz.

Fi.4 B12
Mi.4 
800 PLN
4209

1918 seria pomnikowa, znaczek w kolorze jasnoniebieskim / szarawożółtym z rzadkim błędem z poz. 33 "uszkodzone ols" występującym tylko w części nakładu, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B9
Mi.5 
100 PLN
4210

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka w k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B3
Mi.5 
160 PLN
SOLD
4211

1918 wydanie PP/GGW, narożna parka z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c
Mi.6 
350 PLN
4212

1918 wydanie PP/GGW, 11 znaczków skasowanych na kopercie 25.I.1919 w Sosnowcu, znaczki za 3 fen, 5/ 2 1/2 fen, 30 fen, 40 fen. przedrukowane II formą, pozostałe wartości - forma I; zwraca uwagę numer erki - 1 !!!

Fi.6-16
Mi.6-16 
200 PLN
4213

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", gwarancja.

Fi.6 B6
Mi.6 
110 PLN
4214

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW anilinowym, bardzo ładny znaczek z pełną gumą, gwarancja i opis Schmutz

Fi.6IId
240 PLN
4215

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW błyszczącym i błędem "odwrócone k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c B7
Mi.6 
220 PLN
4216

1918 wydanie PP/GGW, dolna połowa arkusza znaczka za 3 fen. z nadrukiem formy drugiej z błędem "Poczto", "rozsunięte ols" i słabo widocznym "kropka w P w Polska", na boku numer nakładu znaczka zasadniczego, na dolnym marginesie numer HAN, doskonały i rzadki materiał porównawczy.

Fi.6a B8, B9, B10
Mi.6 
2 400 PLN
4217

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c
Mi.6 
140 PLN
4218

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 3 fen. lewy z błędem na poz.39 "krótkie l", bardzo lekka podlepka, gwarancja Ćwiertnia, Schmutz.

Fi.6II B
350 PLN
4219

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja Schmutz.

Fi.6a B7
Mi.6 II 
320 PLN
4220

1918 - 1919 kompletna seria czysta znaczków przedrukowanych - 10 sztuk pierwszą formą (+1 dodatkowo 20 f. fioletowoniebieski) i 11 sztuk drugą formą - w tym najrzadszy znaczek z serii 5/3 f. z nadrukiem GGW farbą anilinową (Fi.1050.-), gwarancja i opis najważniejszych wartości Falkowski, Schmutz.

Fi.6-16 I+II
1 600 PLN
4221

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy znaczek z błędem "Poczto", nadruk GGW silnie błyszczący, bardzo rzadkie - może istnieć tylko kilka znaczków z tym błędem, fotoatest Berbeka.

Fi.7a B8
Mi.7II 
1 000 PLN
4222

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja.

Fi.7 B4
Mi.7 I 
30 PLN
4223

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Schmutz.

Fi.7 B6
Mi.7 II 
35 PLN
SOLD
4224

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem pierwszej formy, lewy znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja.

Fi.7 B4
Mi.7 I 
35 PLN
SOLD
4225

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.7 B4
Mi.7 I 
40 PLN
SOLD
4226

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.2 "Pocata", lekki ślad na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.7I B1
50 PLN
4227

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków za 5/2,5 fen., z silnie przesuniętym w pionie nadrukiem pierwszą formą poz.84/95, znaczki górne - Nd.5 na dole znaczka, dolne - "swoisty" niewydany nominał 2,5 fen., na poz.84 błąd z poz.94 "5 z wcięciem w chorągiewce po lewej", gwarancja Schmutz.

Fi.8I
Mi.14I 
2 200 PLN
4228

1918 wydanie PP/GGW, parka z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "poniesione s", gwarancja.

Fi.8 B6
Mi.14 II 
46 PLN
SOLD
4229

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy z błędem "obniżone l", gwarancja.

Fi.8a B3
Mi.14 I 
35 PLN
4230

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugą formą, z błędami na poz.86 i 87, "Poczto" i "wykrzyknik", gwarancja z opisem Krawczyk.

Fi.8II B8+B13
Mi.14II 
220 PLN
4231

1918 wydanie PP/GGW, wieloblok znaczka za 5/2,5 fen. z nadrukiem formy pierwszej, materiał porównawczy.

Fi.8a I
Mi.14I 
50 PLN
4232

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "Pocata", gwarancja.

Fi.8 B1
Mi.14 I 
30 PLN
4233

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "podniesione s", gwarancja.

Fi.8 B6
Mi.14 II 
35 PLN