The auction will start on 14.04.2023

Auction 28. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5208

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr. i 24 gr. - frankatura dwukolorowa - karta pocztowa wysłana 20.III.1940 z Warszawy do Skierniewic; znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem.

Fi.1, 6
Mi.1, 6 
80 PLN
5209

1939 I wydanie przedrukowe, 6 gr. + 24 gr. frankatura dwukolorowa - widokówka opłacona według podwyższonej taryfy, wysłana 19.II.1940 z Warszawy, adresowana do zakładów Opla w Ruesselsheim.

Fi.1, 6
Mi.1, 6 
60 PLN
5210

1939 I wydanie przedrukowe, efektowna frankatura trójkolorowa, karta pocztowa wysłana 13.IV.1940 z Warszawy do Bukaresztu, cenzury, kasownik odbiorczy; jako formularza użyto przedwojennej całostki z Jagiellończykiem; dekoracyjna całośc w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1, 2, 4
300 PLN
5211

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
60 PLN
5212

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7.XI ostemplowana okolicznościowo; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane, użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732 
50 PLN
5213

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
900 PLN
SOLD
5214

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 11.VIII.1940 z Warszawy do Łodzi.

Fi.3
35 PLN
5215

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 15.V.1940 z Duszpasterstwa Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie do miejscowości Ostrowiec Wielkopolski; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik; słabszy stan zachowania, ślady archiwizacji; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.

Fi.3
150 PLN
SOLD
5216

1939 I wydanie przedrukowe, 24 gr - frankatura pojedyncza - prekursor znaczków urzędowych, specjalna koperta wysłana 2.III.1940 przez urząd gubernatora GG w Krakowie.

Fi.6
80 PLN
5217

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr. frankatura pojedyncza - karta pocztowa wysłana 26.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Grójca do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym, na odwrocie pozostałości taśmy klejącej; ciekawostkę stanowi wykorzystanie jako karty, przedwojennego formularza poczty polowej!

Fi.7
Mi.7 
170 PLN
5218

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr. na polskiej przedwojennej całostce, przesłane miejscowo 6.XII w Warszawie za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód.

Fi.9
60 PLN
5219

1939 I wydanie przedrukowe, 60 gr. - frankatura wielokrotna, kompletny adres pomocniczy do paczki, wysłany 21.V.1940 z miejscowości Kazimierza Wielka do Milanówka; doskonały stan zachowania.

Fi.10
300 PLN
5220

1939 prekursor, całostka Rzeszy dofrankowana znaczkami Rzeszy, użyta na terenie GG, przesyłka wysłana 12.XII ze Stalowej Woli do Krakowa, stemple prowizoryczne; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.


Mi.VP226I, 513, 516&
200 PLN
5221

1939 prekursor lub współkursor, znaczek obiegowy Rzeszy użyty na terenie GG, list firmowy (koperta okienkowa), wysłany z Sochaczewa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód; słabszy stan zachowania.


Mi.519 
30 PLN
5222

1939 prekursor, całostka Rzeszy użyta na terenie GG przed 1.XII, karta pocztowa, wysłana 14.XI z miejscowości Kazimierza Wielka za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten, adresowana do PCK w Krakowie, znak opłaty unieważniony polskim kasownikiem; wysoka wycena katalogowa (Mi. 60 euro).


Mi.VP226I 
200 PLN
5223

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.1-13, 1-16 
200 PLN
5224

1939 polski przedwojenny wirnik reklamowy na prekursorze - znaczku obiegowym Rzeszy, karta pocztowa wysłana z urzędu Warszawa 1 do Poznania, bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi. 800,-); gwarancja Schmutz.

Fi.I
400 PLN
5225

1939 I wydanie przedrukowe - znaczki i całostka (krótkie e) - całość wysłana 2.I za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z miejscowości Kazimierza Wielka do Bukaresztu, kasownik odbiorczy.

Fi.Cp1I, 1, 3
Mi.P1I, 1, 3 
200 PLN
5226

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego - 30 gr "krótkie e", wysłana 27.I.1940 z Rawy Mazowieckiej do Krakowa (Mi. 100 euro).

Fi.Cp2I
Mi.P2I 
150 PLN
5227

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e", dofrankowana i wysłana 18.III.1940 z Grójca do Krakowa; na odwrocie pozostałości taśmy klejącej.

Fi.Cp1I, 1, 3
Mi.P1I, 1, 3 
150 PLN
5228

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", czysta, naturalne wtrącenie w papierze.

Fi.Cp2I
60 PLN
5229

1939 karty pocztowe wydania przedrukowego, 12 gr. obie odmiany "długie i krótkie e", czyste w bardzo dobrym stanie zachowania (Michel 80 euro).

Fi.Cp1I-II
230 PLN
5230

1940 specjalne wydanie okolicznościowe, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.2
50 PLN
5231

1940 wydanie przedrukowe, podstawowa seria (26 znaczków) w czworoblokach.

Fi.14-39
1 200 PLN
5232

1940 II wydanie przedrukowe - seria 28 znaczków w karnecie (prywatnego nakładu) ostemplowana okolicznościowo 26.X w Krakowie.

Fi.14-39
Mi.14-39 
250 PLN
5233

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura trójkolorowa, na kopercie listu grzecznościowo poleconego (opłata prawidłowa), nadanego 20.IV w Krakowie i adresowanego do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji urodzin Hitlera.

Fi.15, 21, 22
120 PLN
5234

1940 II wydanie przedrukowe, komplet znaczków serii "historycznej" (tych które zostały przedrukowane) skasowany 5.VI na kopercie w Warszawie.

Fi.17-29, 33, 34
Mi.17-29, 33, 34&nbs
80 PLN
5235

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4", piękny stan, bardzo wysoka wycena (Mi.140 euro), gwarancja.

Fi.18x
Mi.18I 
280 PLN
5236

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 30.IV z Radomia, adresowana do Wilna, stempel cenzury Wehrmachtu, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.23
150 PLN
5237

1940 znaczek z nadrukiem (mały odstęp), skasowany okolicznościowo 20.IV w Krakowie na specjalnej karcie.

Fi.24II
50 PLN
5238

1940 II wydanie przedrukowe, seria "zielonych dopłat" na kopercie, ostemplowana okolicznościowo w Krakowie 20.IV.1941, adresowana do Warszawy.

Fi.35-39
Mi.35-39 
150 PLN
5239

1940 nadruk odwrócony 30/50 gr. - fałszerstwo - najrzadszy znaczek serii przedrukowej skasowany 24.III stemplem okolicznościowym na kopercie listu poleconego z Zakopanego; wartość katalogowa prawdziwego znaczka luzem 6000 zł, na liście byłby unikatem światowej klasy, mimo wszystko bardzo ciekawa całość, gwarancja Perzyński.

Fi.37No
1 200 PLN
5240

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 24 gr. - frankatura wielokrotna, list II klasy, wysłany 27.VIII.1941 z Warszawy do Lublina.

Fi.45
30 PLN
5241

1940 Widoki zabytkowych budowli (I), 30 gr frankatura pojedyncza, karta wysłana 9.IX.1942 z Krakowa do Lizbony, liczne cenzury, kasownik odbiorczy.

Fi.46
200 PLN
5242

1940 Widoki zabytkowych budowli (I), frankatura trójkolorowa, adres pomocniczy wysłany 28.VII.1941 z Warszawy do Kielc, wysoka frankatura.

Fi.46, 47, 50
60 PLN
5243

1940 Widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr. - frankatura wielokrotna, adres pomocniczy wysłany 3.XII.1942 z Warszawy do Kielc.

Fi.48
150 PLN
5244

1940 Widoki zabytkowych budowli (I), 60 gr. - frankatura mieszana, list polecony, wysłany 20.VIII.1942 ze Lwowa do Krakowa, kasowniki odbiorcze; ślady archiwizacji.

Fi.49, 78
20 PLN
5245

1940 Wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria skasowana okolicznościowo 17.VII na karcie w Warszawie w pierwszym dniu obiegu znaczków.

Fi.52-55
100 PLN
5246

1940 Widoki zabytkowych budowli (III), 48 gr. frankatura mieszana, list polecony, wysłany 5.V.1942 z Łukowa.

Fi.69, 67, 82
50 PLN
5247

1940 cztery karty służbowe na całostkach dla Polskiej Poczty w Gdańsku o identycznym froncie z różną treścią na odwrocie w tym jedna bez tekstu na odwrocie.

Fi.CpU 2I
600 PLN