The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
127

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na patriotycznej widokówce wysłanej z Krakowa we wrześniu 1917, znamienne, że poczta nie naliczyło dopłaty, przeważnie stosowano tę zalepkę na kartach poczty polowej lub zgodnie z przeznaczeniem do zaklejania kopert na odwrocie.

Fi.1a
500 PLN
128

1914, Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta, maleńkie ślady na gumie nawet nie po podlepce, poza tym w bardzo ładnym stanie, 10 - gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
160 PLN
129

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego.

Fi.1-2
170 PLN
130

1914 wydanie poczty Naczelnego Komitetu Narodowego, nierozerwana parka, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
310 PLN
SOLD
131

1914 stempel kamuflażowy "IX/716" Sułkowice - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania; list adresowany na pocztę polową 25.


50 PLN
132

1914 stempel kamuflażowy "IX/67" Stanisławów 1 - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, karta poczty polowej adresowana do Wiednia, stempelek "Von der Armee in Felde".


50 PLN
133

1914 widokówka propagandowa, wydana nakładem Niemieckiego Czerwonego Krzyża.


35 PLN
134

1914 stempel kamuflażowy "IX/317" Kalwaria Zebrzydowska - stosowany w początkowym okresie wojny dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; widokówka wysłana 11.XI do Pragi; karta na górze po lewej uszkodzona.


Mi.142 
150 PLN
135

1914 stempel kamuflażowy "IX/63" Sieniawa - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania, na korespondencji cywilnej (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykane; część z opłaconą odpowiedzią podwójnej karty, wysłana 19.VIII do Wiednia.


Mi.P218IIF 
150 PLN
136

1914 Legiony Polskie, czysta karta-formularz, prawy dolny róg nadgięty.

Fi.Fp3
100 PLN
137

1915 formularz poczty polowej, wysłany 3.I z miejscowości Oeblarn przez Polaka służącego w armii austriackiej, adresowany do Polskiej Ostrawy na Śląsku Austriackim; wzruszająca treść.


40 PLN
138

1915 (?) Legiony Polskie - czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁ NACZELNY TOW. OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".


40 PLN
139

1915 karta ze szpitala fortecznego nr.2 w Krakowie, wysłana za pośrednictwem poczty polowej 186.


50 PLN
140

1915 widokówka wysłana 6.VI za pośrednictwem poczty polowej 186, pieczęć formacyjna.


25 PLN
141

1915 widokówka wysłana 6.XII z terenu Węgier przez podoficera Legionów Polskich, adresowana do Witowa, ponieważ nie oznaczono przesyłki jako wojskowej (feldpost) - poczta naliczyła dopłatę.


35 PLN
142

1915 ofrankowany formularz poczty polowej, wysłany 17.XII z miejscowości Świątniki Górne, adresowany do Stacji Zbiorczej i Transportowej Legionów Polskich, cenzura krakowska.


Mi.142 
20 PLN
143

1915 widokówka wysłana z terenu Polski adresowana do Moskwy, wyraźna odbitka czerwonokrzyskiego stempla nadawczego; kasownik odbiorczy 21.III.


150 PLN
144

1915 karta z Dąbrowy 1.VIII.1915 z do Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, stempel formacyjny Departament Wojskowy Dąbrowa Biuro Werbunkowe, stempel cenzury z Dąbrowy.


45 PLN
145

1915 karta z obozu w Kętach 30.VI.15, ze stemplem cenzury i K.U.K. PLATZKOMMANDO I BRYGADE.


50 PLN
146

1915 kartka z FELDPOSTAMT 355 2.XI.15, stempel formacyjny 3 batalionu 2 Pułku Legionów Polskich.


40 PLN
147

1915 pancernik SMS "Budapest", ozdobny formularz, nadany 3.I w agencji pokładowej okrętu (fioletowy kasownik), adresowany do Auspitz, korespondencja po polsku; cenzura; dowódcą jednostki do marca 1913, był Miklos Horthy, późniejszy regent Węgier; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
148

1915 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po polsku i rosyjsku; rzadko spotykana odmiana z dodatkowym napisem SIBERIE.


144 PLN
SOLD
149

1915 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji; podpisy po polsku i rosyjsku.


96 PLN
SOLD
150

1915 formularz Czerwonego Krzyża (część na odpowiedź) przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, podpisy po rosyjsku i niemiecku, wysłany 26.XI z obozu w miejscowości Barnauł, cenzury.


120 PLN
151

1915 stempel kamuflażowy "IX/59" Rzeszów 1 - stosowany dla przesyłek wojskowych nadawanych za pośrednictwem urzędów cywilnych w celu utajnienia miejsca nadania; karta poczty polowej wysłana ze szpitala 30.VI adresowana na Węgry.


70 PLN
152

1915 karta pocztowa wysłana 1.II z miejscowości Privigye na Węgrzech adresowana do Legionów Polskich.


35 PLN
153

1915 cholera !!! (Desinfiziert) - dezynfekowana przesyłka wysłana 23.VII z ośrodka rekonwalescencyjnego (Rekonvaleszentenhaus) w Kobierzynie pod Krakowem adresowana do Wiednia; przesyłki ze szpitali poddawano procesowi odkażania w obawie przed rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych - głównie cholery; podobne walory należą do rzadkości.


360 PLN
154

1916 list z Łomży ze stemplem formacyjnym Garnizonu Batalionu Soldau 2 Kompanii.


35 PLN
155

1916 karta ze szpitala fortecznego nr.10 w Krakowie, wysłana za pośrednictwem poczty polowej 186.


35 PLN
156

1916 widokówka wysłana 13.IX za pośrednictwem poczty polowej 86, pieczęć formacyjna.


20 PLN
157

1916 Legiony Polskie, widokówka przesłana 10.XI za pośrednictwem poczty polowej 389 z III Baonu 1. pułku piechoty, adresowana do Lublina, stempelek formacyjny.


160 PLN
158

1916 Legiony Polskie, widokówka wysłana 27.II za pośrednictwem urzędu etapowego w Piotrkowie (kasownik z wyróżnikiem "c"), adresowana do szpitala rezerwowego Legionów Polskich w Kamieńsku; stempel nadawczy: "MILITARSEKTION DES POLNISCHEN OBERSTEN NATIONAL KOMITEES"; bardzo rzadko spotykany, polski (!) stempelek cenzury.


150 PLN
159

1916 Legiony Polskie, widokówka wysłana 26.IX z Erfurtu, adresowana na pocztę polową 355, omyłkowo przesłana na pocztę polową 335, a stamtąd skierowana już właściwie; ciekawy stempelek informacyjny.


50 PLN
160

1916 list z FELDPOSTAMT 355 12.V.16, stempel formacyjny Oddziału Telegraficznego II Brygady Legionów Polskich.


40 PLN
161

1916 pierwsza wiadomość z niewoli od Polaka służącego w armii austro-węgierskiej, formularz wysłany 9.XI z obozu jenieckiego w Rosji, adresowany do miejscowości Trzebol, za pośrednictwem Duńskiego Czerwonego Krzyża 5.XII przekazany do miejsca przeznaczenia w Galicji, a ponieważ odbiorca przebywał w sanatorium dla legionistów w Zakopanym, tam przesłano kartę jako poleconą (erka z utajnionym miejscem nadania!). Wspaniały dokument, poglądowo ukazujący sposób wymiany korespondencji między walczącymi stronami, dalsze nie mniej ciekawe informacje zawarte w treści; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN
SOLD
162

1916 Szpital forteczny nr.4 w Krakowie, formularz wysłany 17.I za pośrednictwem poczty polowej nr.186; pieczęć formacyjna.


50 PLN
163

1916 Legiony Polskie, widokówka wysłana 4.II z Krakowa, adresowana do piekarni polowej na pocztę polową 389, cenzura.


60 PLN
164

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, "Wydanie Sekcyi wywiad. kraj. Stow. Czerwonego Krzyża we Lwowie", podpisy po polsku, wysłana 21.IX z obozu w miejscowości Kurmysz, cenzury.


150 PLN
165

1916 Legiony Polskie, formularz wysłany 17.VI z kompanii saperów I brygady za pośrednictwem poczty polowej 118, adresowany do Krakowa.


50 PLN
166

1916 nalepki dobroczynne na rzecz Legionów Polskich ząbkowane.


40 PLN