The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1714

1925 kartka z Tarnopola 9.X.25 do Wiednia, treść w języku hebrajskim.


35 PLN
SOLD
1715

1928 Judaica - karta pocztowa - druk (część na odpowiedź), pisana po hebrajsku, wysłana 11.XII z miejscowości Leova w Rumunii do Warszawy, adresatem jest rabin I.Aibeszyc, ślady archiwizacji.


200 PLN
1716

1932 Judaica - list polecony z kancelarii adwokackiej Gabryel Hassenbein w Kielcach wysłany do Chęcin, niedoręczony i zwrócony do nadawcy; ładny obieg.


50 PLN
1717

1936 Judaica - list lotniczy do Palestyny, wysłany 26.X z Piotrkowa Trybunalskiego, adresowany po hebrajsku, dopisek "Luft Post Warszawa 19", dodatkowe stemple lotnicze; koperta uzupełniana.

Fi.280, 284I
Mi.301, 305I 
200 PLN
1718

1940 Judaica - karta pocztowa ze Złoczowa wysłana 19.V do Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy jeńców - żołnierzy polskich, pochodzenia żydowskiego: Chaima i Salomona Landesbergów; ślady archiwizacji.


200 PLN
1719

1940 Judaica - osiedle Sośwa na Uralu w kompleksie obozowym "SIEWURALŁAG", obóz dla Żydów i Polaków przesiedlonych z Polski; fragment treści: "... katolików trzy czy cztery rodziny - reszta Żydzi", karta pocztowa wysłana 9.VIII adresowana do Lwowa.


400 PLN
1720

1941 Getto w Łodzi, karta pocztowa napisana 23.XII adresowana do Berlina, zatrzymana przez cenzurę żydowską w getcie (stempelek UNZULASSIG), gwarancja Korszeń.


400 PLN
1721

1942 Judaica - karta wysłana 23.VII przez PCK w Krakowie do pani Chajki Grunberg w miejscowości Borowa koło Mielca, z odpowiedzią, że PCK aktualnie nie ma możliwości prowadzić poszukiwań Żydów; przesyłka niedoręczona i 29.VII ze stosowną adnotacją zwrócona do nadawcy, prawdopodobnie adresatkę wywieziono do getta lub obozu koncentracyjnego.


350 PLN
1722

1943 fałszywy kasownik getta w Krakowie, na wycinku ze znaczkiem serii widokowej GG za 24 gr., gwarancja z opisem FALSUM Schmutz.

Fi.45
60 PLN
1723

1944 Getto łódzkie - wydanie nie dopuszczone do obiegu - wzór IV, na papierze prążkowanym pionowo, seria czysta w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-3yA
900 PLN
SOLD