The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1252

1938 Anschluss - po zajęciu Austrii przez Hitlera 12.III, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie wcielenia Austrii do Rzeszy; jak łatwo można się domyślić po "zrobieniu porządku" z przeciwnikami, ponad 99% uprawnionych głosowało "za"; koperta wysłana z Wiednia 8.IV, kasowniki propagujące głosowanie "za".


Mi.577 
150 PLN
1253

1938 Król Kazimierz Jagiellończyk, 30 gr. - karta ilustrowana przeznaczona do korespondencji zagranicznej, wysłana 9.IX.1939 z miejscowości Chomsk adresowana do Buenos-Aires; jedna z najrzadziej spotykanych polskich całostek z obiegu; niezły stan zachowania; silnie zwyżkująca cena katalogowa!

Fi.Cp87
1 400 PLN
1254

1939 Zaolzie, widokówka przedstawiająca dzwon Żwirki i Wigury, wysłana 19.VII z urzędu pocztowego Cieszyn 2, adresowana do miejscowości Rypne.

Fi.334
Mi.355 
120 PLN
1255

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.74 - pierwszy polski urząd poczty polowej operujący w czasie II wojny światowej !!! uruchomiony 4.III przy 25 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Poznań"; znaczek ostemplowany w pierwszym dniu funkcjonowania poczty; duża ciekawostka!


200 PLN
1256

1939 formularz krakowski PCK wysłany 12.XII z Katowic do Zarządu Głównego PCK w Warszawie, z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań żołnierza zaginionego w czasie Kampanii Wrześniowej; stan dobry (ślady archiwizacji).


120 PLN
1257

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa, wysłana 2.IX ze Skierniewic do Łodzi, czerwony stempelek cenzury wojskowej BC 41; bardzo dobry stan zachowania.


350 PLN
SOLD
1258

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.


100 PLN
1259

1940 Armia Polska we Francji, list z polskiego obozu wojskowego La Courtin wysłany w kwietniu do Paryża.


300 PLN
1260

1940 odpowiedź w sprawie rozpoczęcia poszukiwań żołnierza polskiego, 30.V wysłana do Warszawy z naczelnego dowództwa niemieckich sił zbrojnych w Berlinie.


80 PLN
1261

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, przesyłka od firmy THOS.COOK & SON, Ltd. zajmującej się wymianą korespondencji i paczek pomiędzy Portugalią (de facto Wojskiem Polskim w Anglii), a okupowaną Polską; wewnątrz koperty instrukcja dotycząca przygotowania, sposobu wysyłki i wysokości dodatkowych opłat. List wysłany 28.III z Londynu, adresowany do jednostki o oznaczeniu kodowym P/4, bardzo rzadki stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU", spotykany głównie na przesyłkach filatelistycznych (katalog specjalizowany - "cena amatorska"); znaczek z perforacją firmową TCS; koperta na odwrocie i w środku podklejona taśmą przezroczystą; bardzo ważny, unikalny dokument obrazujący sposób funkcjonowania "adresów konspiracyjnych"; dobry stan zachowania.


600 PLN
1262

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.


250 PLN
1263

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, wczesny (rzadki) typ stempla odbiorczego "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 1.VIII.1941.


120 PLN
SOLD
1264

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, ORP "Piorun" zalepka listowa (czysta z gumą) dla korespondencji urzędowej - takie nalepki wprowadzono w ramach gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii (oszczędność papieru), miały one umożliwić wielokrotne użycie kopert urzędowych, bardzo ciekawy walor.


150 PLN
1265

1941 wojsko polskie we Francji, seria nalepek czerwonego krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, spotykanych czasem na listach poczty polowej.


30 PLN
SOLD
1266

1942 próba znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR - tzw."STAN", w kolorze zielonym, w parce tete beche, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P
1 900 PLN
1267

1942 Tajna Poczta Podziemna, marginesowa seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.1-9
700 PLN
1268

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, karta pocztowa wysłana 2.VII z Grodziska Mazowieckiego do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości przeznaczona dla żołnierza polskiego przebywającego w Anglii (nazwisko i przydział trudne do odczytania), ładnie udokumentowany obieg.


220 PLN
1269

1942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z sylwetką spadochroniarza.


100 PLN
1270

1942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z dodatkowym nadrukiem samolotu i spadochroniarza.


250 PLN
1271

1942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z sylwetką marynarza.


100 PLN
SOLD
1272

1942 trzy nieperforowane arkusze nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim z wizerunkiem lotnika w różnych kolorach.


320 PLN
SOLD
1273

1942 perforowany arkusz nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim.


100 PLN
SOLD
1274

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", seria kasowana na wycinku.

Fi.1-3
900 PLN
1275

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - znaczek cięty za 50 gr.

Fi.1 nz
250 PLN
1276

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki do opłaty tajnego Monitora Polskiego na wycinkach z Monitora.

Fi.10-12
480 PLN
1277

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania - II nakład, z sygnaturą drukarni i z usterką - kreska przez skrzydła orła.

Fi.20c nz
50 PLN
1278

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania - II nakład.

Fi.20b nz
25 PLN
1279

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy ząbkowany znaczek V wydania - II nakład.

Fi.20c
25 PLN
SOLD
1280

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład, druk na stronie gumowanej, na odwrocie sygnatura MIR.

Fi.20a
50 PLN
SOLD
1281

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład, z błędem "plama na skrzydle orła".

Fi.20a
50 PLN
1282

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania - I nakład.

Fi.20a nz
60 PLN
1283

1943 Armia Polska w ZSRR, list od Polaka służącego w armii radzieckiej wysłany 10.VIII do redakcji pisma "Nowe widnokręgi" na ręce Wandy Wasilewskiej z prośbą o pomoc we wstąpieniu w szeregi 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.


250 PLN
1284

1943 Jednostki rumuńskie w Polsce, list do 74 eskadry 6 rumuńskiej grupy sztukasów, wysłany 27.XII z Marcauti, adres kodowy jednostki "FI S4 Krosno", liczne cenzury, wewnątrz karta z życzeniami świątecznymi (również ocenzurowana); jednostka ta brała udział w kampanii na południu Ukrainy, a w sierpniu 1943 została wycofana z frontu w celu uzupełnienia poniesionych ciężkich strat i planowe przezbrojenie na maszyny nowszej wersji; w tym okresie stacjonowała na terenie Polski; przesyłki z jednostek państw satelickich III Rzeszy, stacjonujących lub przechodzących przez tereny Polski, należą do bardzo rzadkich i poszukiwanych.


600 PLN
1285

1943 Polskie jednostki na Środkowym Wschodzie, list wysłany 17.III z poczty polowej 113, adresowany do Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, znajdującej się w Teheranie w obozie nr.1 dla uchodźców, którzy z gen. Andersem zdołali opuścić "gościnny" ZSRR; przesyłka nie odnalazła odbiorcy, ponieważ adresatka w ramach ewakuacji ludności polskiej wyjechała do obozu Abercorn w Rodezji; na odwrocie kasownik odbiorczy poczty polowej 141 i stosowna adnotacja.


400 PLN
1286

1943 Armia Czerwona, list wysłany 31.XII z poczty polowej 29644.A, adresowany na poste restante ("do wostrebowanija") w urzędzie Moskwa 55, zazwyczaj przesyłki tak adresowane przeznaczone były dla więźniów i osób zatrzymanych przez władze sowieckie; cenzura 11734, kasowniki odbiorcze.


200 PLN
1287

1943 blok Podziemnej Poczty Polskiej na dozbrojenie.


950 PLN
SOLD
1288

1943 Armia Polska w ZSRR, list od Polaka służącego w armii radzieckiej wysłany 5.VI do Związku Patriotów Polskich z prośbą o przyjęcie w szeregi powstającej armii polskiej; pisany po rosyjsku na formularzu "ozdobionym" cytatem Stalina, stempel nadawczy poczty polowej, cenzura i stemple odbiorcze.


250 PLN
1289

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list nadany 5.XII na poczcie polowej 117 adresowany do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin, ewakuowanych z ZSRR; cenzura, kasownik odbiorczy.


300 PLN
1290

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy !!! wysłany 22.VI za pośrednictwem poczty polowej 745 - obsługującej jednostki polskie - do Edynburga.


50 PLN
1291

1943 seria nalepek poczty polowej 1 Korpusu, kasowana stemplem poczty polowej na wycinku.


150 PLN