The auction will end on 07.12.2020
The auction ends in:

Auction 27. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1206

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.X z Gorlic (Goerlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej.


Mi.389 
40 PLN
1207

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.VIII z miejscowości Słońsk (Sonnenburg).


Mi.D115, D117 
60 PLN
1208

1931 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą wielkiego reformatora poczty Heinricha von Stephena, wysłana 19.I z Neusalz (Nowa Sól).


Mi.P211 
20 PLN
1209

1936 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 36-79-1-B4, wysłana 13.IX z Wrocławia.


Mi.P236 
30 PLN
1210

1938 Ziemie Północne, list z okresu inflacji, wysłany 28.VIII z Buetow (Bytów), adresowany do Tschebiatkow (Trzebiatkowa).


Mi.250, 253, 254&nbs
50 PLN
1211

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, Ziemia Wileńska - dofrankowana karta wysłana 17.X z urzędu Wilno 2, adresowana do Lwowa, znaczek odbarwiony, na odwrocie minimalne pozostałości taśmy klejącej.

Fi.310, Cp80
180 PLN
1212

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.IV z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236 
30 PLN
1213

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 9.II ostemplowana okolicznościowo w Dusznikch (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05 
30 PLN
1214

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.VIII z Hohenstein (Olsztynek), adresowany do Bytomia (Beuthen), kasownik okolicznościowy przedstawiający mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem.


Mi.512, W69 
40 PLN
1215

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, karta pocztowa napisana 16.IX w miejscowości Słonim, w wyniku agresji ZSRR zajętej 19.IX; na stemplu pocztowym widnieje data 26.IX, karta przeleżała na poczcie do czasu ponownego uruchomienia przez sowietów komunikacji pocztowej; karta pionowo złamana - niemy świadek dramatycznych wydarzeń.

Fi.Cp72
300 PLN
1216

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa wykorzystana w charakterze formularza, wysłana jako przesyłka urzędowa 18.XII z urzędu pocztowego Żnin, stempelek urzędowy, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp86
200 PLN
1217

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa użyta jako formularz, ofrankowana znaczkiem Rzeszy, wysłana w listopadzie z Bielska do Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, gdzie wpłynęła 24.XI, liczne stempelki i adnotacje urzędowe, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp86
300 PLN
1218

1939 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa z ilustracją (Głuchołazy) sygn. 39-137-1-B9, wysłana z Gleiwitz (Gliwice) 1.VIII.


Mi.P236 
30 PLN
1219

1940 kartka z Wrześni do Szwajcarii ze stemplem niemieckiej cenzury wojskowej.


60 PLN
1220

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z Bielska z wytwórni koniaków STOCK, zwraca uwagę "składana" opłata 12 fen. 1.IV i kolejne 12 fen. 5.IV; duża ciekawostka.


Mi.519 
130 PLN
1221

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 8.VI ze Stalagu XIB do miejscowości Rubieżewicze, kasownik urzędu okręgowego Nowogródek i odbiorczy; słabszy stan zachowania; przesyłka opisana i reprodukowana w FILATELIŚCIE 3/96 w artykule prof. Stanisława Barańskiego i Józefa Falkowskiego.


200 PLN
1222

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, polska karta pocztowa użyta jako formularz (z unieważnionym znakiem opłaty), ofrankowana znaczkiem sowieckim, ostemplowana grzecznościowo 26.II w Równem Wołyńskim, polskim datownikiem.


60 PLN
SOLD
1223

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, radziecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, skasowana polskim przedwojennym wirnikiem.


200 PLN
1224

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.VIII z Łodzi adresowana do Poznania, ładnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża.


Mi.P226I 
40 PLN
1225

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca adresowana do Warszawy, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem.


Mi.P229IF 
40 PLN
1226

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta wysłana 16.I ze Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, adresowana do miejscowości Rubieżewicze; kasownik urzędu rejonowego Iwieniec; słabszy stan zachowania; ładny obieg.

Fi.46
150 PLN
1227

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ciekawie frankowany, miejscowy list polecony wysłany 30.III w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy.


Mi.KZ35+36 +35+36&nb
80 PLN
1228

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 7.V z Bełachatowa, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym -polskim przedwojennym datownikiem (brak tylnej klapy).


Mi.519 
20 PLN
1229

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.XII z Bydgoszczy, adresowany do Sommerfeld (Lubsko), czytelna odbitka wirnika.


Mi.748 
35 PLN
1230

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.IV z Poznania, adresowany do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, wirnik czytelnie odbity.


Mi.519 
25 PLN
1231

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, frankatura mechaniczna 54 pf. - list polecony wysłany 11.VII z Katowic adresowany do PKO w Warszawie.


45 PLN
1232

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony frankowany czworoblokiem znaczków rzadkiej odmiany (pionowo prążkowana guma), wysłany 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy.


Mi.813x 
200 PLN
1233

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list ekspresowy wysłany 8.VII z Poznania do Warszawy; kasownik odbiorczy.


Mi.814, KZ41, 513&nb
100 PLN
1234

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", list polecony, wysłany 12.V z Rygi za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ostland; zalepka i stempelki cenzury.

Fi.OkN8, 14
80 PLN
1235

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.VI z Łucka za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine, adresowany do Góry Kalwarii, kasownik odbiorczy.

Fi.OkN 21, 24, 30, 3
Mi.1, 4, 10, 11 
300 PLN
1236

1943 tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony z Połogi przez Zaporoże 14.1.43 do Królewca, na odwrocie stempel odbiorczy, list prywatny ostemplowany pieczęcią służbową.


280 PLN
1237

1943 list polecony z Równego Wołyńskiego do Berlina.


80 PLN
1238

1943 Obszary anektowane przez Litwę, następnie ZSRR, następnie Niemcy, następnie ZSRR, listownik (część na odpowiedź) wysłany 18.X z Wilna do Stalagu IVA.


120 PLN
1239

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.IX z Równego Wołyńskiego za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine, adresowany do Frankfurtu nad Odrą, cenzury, kasownik odbiorczy.


Mi.14, 20 
200 PLN
1240

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 10.VI z Poznania do Warszawy.


Mi.836 
20 PLN
1241

1943 Ziemie Zachodnie, seria wydana z okazji Dnia Wojska (Tag der Wehrmacht), ostemplowana 17.IV na karcie pocztowej w Loeben (Lubin).


Mi.831-842 
40 PLN
1242

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, karta pocztowa, nadana grzecznościowo 16.II w Wilnie; niewielkie przebarwienia.


Mi.P294 
60 PLN
1243

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, karta pocztowa skasowana pamiątkowo 22.VI w miejscowości Jeziory w dniu rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej.


120 PLN
1244

1944 list z Pfeilstätt przez Wieluń do Szwajcarii, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.


120 PLN
1245

1944 Ziemie Zachodnie, ciekawie frankowany list (wysoka wartość katalogowa !), wysłany 12.XII z Glatz (Kłodzko) do miejscowości Skorosze.


Mi.S285 
200 PLN