The auction will start on 13.11.2020

Auction 27. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1325

1938 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 6 fen. użyty na terenie GG, widokówka wysłana 10.XI z Krakowa do Wiednia, gwarancja Schmutz.


Mi.516 
200 PLN
1326

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe.

Fi.1-125, D1-5, U1-3
1 000 PLN
1327

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; kasownik prowizoryczny - polski przedwojenny wirnik.

Fi.3
60 PLN
1328

1939 wydanie przedrukowe na znaczkach z Hindenburgiem, znaczek za 30 gr./15 pf. z błędem "uszkodzone e", dwa znaczki w tym ten z błędem bez podlepki, dwa na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.7
150 PLN
1329

1939 wydanie przedrukowe, 50 gr. - frankatura pojedyncza, list wysłany 10.II.1940 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krosna do Krakowa, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym.

Fi.9
150 PLN
1330

1939 list z prowizorycznym stemplem Bydgoszczy do Berlina, koperta naddarta.


60 PLN
1331

1939 list polecony z prowizorycznym kasownikiem z Krotoszyna do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
1332

1939 całostka wysłana 4.XII z Karwiny adresowana do Warszawy, ciekawy stempelek "Nachgebuchr 2".


200 PLN
1333

1939 współkursory, znaczki obiegowe Rzeszy użyte na terenie GG, list urzędowy wysłany 13.XII z Krosna do Sanoka za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej Wschód.


Mi.515, 521 
150 PLN
1334

1939-1940 komplet 4 serii, przedrukowych wydań okupacyjnych na znaczkach z prezydentem Hindenburgiem: Generalne Gubernatorstwo, Alzacja (Elsass), Lotaryngia (Lothringen), Luxemburg; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.1-13, 1-16 
200 PLN
SOLD
1335

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e".

Fi.Cp2I
100 PLN
1336

1939 1.XII, karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "krótkie e".

Fi.Cp1I
100 PLN
1337

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr. "krótkie e", wysłana 11.XII z Krakowa (Mi.100 euro).

Fi.Cp2I
150 PLN
1338

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr. "długie e", wysłana 3.VI.1940 z Warszawy do Lublina, przeadresowana do Iwonicza-Zdroju, znak opłaty unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem (Mi.100 euro).

Fi.Cp1II
250 PLN
1339

1939 prekursor - mieszana frankatura - całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen. dofrankowana znaczkami GG !!! wysłana 21.XII z Warszawy do Skierniewic; bardzo rzadko spotykana kombinacja !


Mi.VP226I 
250 PLN
1340

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowana firmowa koperta listu poleconego, wysłanego 6.VII z Nowego Sącza do Warszawy, kasownik odbiorczy.

Fi.1, 7, 22
180 PLN
1341

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.160 euro), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
310 PLN
SOLD
1342

1940 II wydanie przedrukowe, frankatura dwukolorowa, polecony list zleceniowy (Postauftrag), za pośrednictwem Deutsche Post Osten wysłany 15.VI z Krakowa do Tomaszowa Mazowieckiego, kasownik odbiorczy, bardzo nietypowa (prawidłowa) taryfa 1,24 zł; na odwrocie adnotacja o odmowie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.15, 22
250 PLN
SOLD
1343

1940 znaczek wydania przedrukowego 50 gr. na znaczku polskim za 55 gr., z przesunięciem perforacji na górnym marginesie.

Fi.15
40 PLN
SOLD
1344

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 4/5 gr. z błędem na poz.95 "wyrostek na belce 4" na wycinku, bardzo wysoka wycena (Mi.140 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.18x
Mi.18I 
210 PLN
1345

1940 list nadany w pośrednictwie pocztowym Michałowice koło Krakowa z Posterunku Polskiej Policji w Michałowicach.

Fi.20, 34
80 PLN
1346

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic z Posterunku Polskiej Policji w Niegowici.

Fi.22
80 PLN
1347

1940 list nadany z pośrednictwa pocztowego w Gdowie koło Myślenic na nicowanej kopercie banku PKO z Posterunku Polskiej Policji w Gdowie.

Fi.22
70 PLN
1348

1940 II wydanie przedrukowe, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 19.III z Chełma, adresowana do Bydgoszczy, znaczek lekko utleniony.

Fi.23
Mi.23 
50 PLN
1349

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
40 PLN
1350

1940 kartka okolicznościowa zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN
1351

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka za 16/15 gr. z dwoma błędami - na poz.93 "kropki nad prawą 6" i na poz.94 "plama przed lewą 1", piękny stan, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.34v+34x
80 PLN
SOLD
1352

1940 list nadany z Miechowa ze stemplem Posterunku Polskiej Policji w Książu Wielkim do Krakowa.

Fi.34, 41
80 PLN
1353

1940 Widoki zabytkowych budowli (I), frankatura dwukolorowa, zagraniczny list lotniczy, wysłany 24.V.1941 z Krakowa do Chicago, zalepka, liczne stempelki i adnotacje cenzury.

Fi.46, 51
Mi.46, 51 
200 PLN
SOLD
1354

1940 Widoki zabytkowych budowli (I), frankatura dwukolorowa, adres pomocniczy wysłany 6.VIII.1941 z Warszawy do Kielc.

Fi.46, 49
Mi.46, 49 
50 PLN
1355

1940 Widoki zabytkowych budowli (I), frankatura dwukolorowa, paczkowy adres pomocniczy wysłany 30.VII.1941 z Warszawy do Kielc.

Fi.46, 50
60 PLN
1356

1940 Wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż - seria z górnym marginesem, ostemplowana na kopercie 3.XI w Częstochowie.

Fi.52-55
80 PLN
1357

1940 Wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria skasowana okolicznościowo na ekspresowej karcie, wysłanej 17.VII z Warszawy do Pruszkowa w pierwszym dniu obiegu.

Fi.52-55
60 PLN
1358

1940 karnet okolicznościowy wydania z dopłatą na niemiecki Czerwony Krzyż.

Fi.52
10 PLN
SOLD
1359

1940 rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, seria kasowana okolicznościowo z gapami.

Fi.56-58
120 PLN
1360

1940 Portret A.Hitlera na jednolitym tle, 30 gr. - frankatura pojedyncza, karta wysłana 1.IX.1943 z Puław do Ankary, liczne cenzury, nietypowy kierunek wysyłki.

Fi.79
200 PLN
SOLD
1361

1940 list wysłany 8.II z Łodzi, adresowany do Stalagu XVIIc, kasownik prowizoryczny (polski przedwojenny wirnik), cenzury.


200 PLN
1362

1940 karta pocztowa wysłana 2.VI z Budapesztu do Czarnego Dunajca, cenzury.


50 PLN
1363

1940 karta pocztowa z Bukaresztu wysłana 1.V do Lublina, cenzury.


50 PLN
1364

1940 karta pocztowa z Madrytu wysłana 24.XII do Krakowa, cenzury, karta w dwóch miejscach naddarta; nietypowy kierunek wysyłki.


150 PLN