The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 24. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9708

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.74 - pierwszy polski urząd poczty polowej operujący w czasie II wojny światowej !!! uruchomiony 4.III przy 25 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Poznań"; znaczek ostemplowany w pierwszym dniu funkcjonowania poczty; duża ciekawostka!


200 PLN
9709

1940 Armia Polska we Francji, list z polskiego obozu wojskowego La Courtin wysłany w kwietniu, adresowany do Paryża, rzadko spotykany i trudny do zdobycia walor.


300 PLN
9710

1940 list niemieckiej poczty polowej SS z Lublina (niemy kasownik) do Krakowa.


100 PLN
9711

1940-44 wojskowe nalepki propagandowe z frontu zachodniego.


60 PLN
9712

1941 ORP "Piorun" zalepka listowa (czysta z gumą) dla korespondencji urzędowej - takie nalepki wprowadzono w ramach gospodarki wojennej Wielkiej Brytanii (oszczędność papieru), miały one umożliwić wielokrotne użycie kopert urzędowych, bardzo ciekawy walor.


150 PLN
9713

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, wczesny (rzadki) typ stempla odbiorczegoy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 1.VIII.1941.


120 PLN
9714

1941 (?) kartka francuskiej poczty polowej z podobizną marszałka Rydza - Śmigłego, bardzo rzadkie i niespotykane.


250 PLN
9715

1942 Tajna Poczta Podziemna, marginesowa seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.1-9
600 PLN
9716

1942 seria I wydania Podziemnej Poczty polskiej o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego.

Fi.1-9
440 PLN
9717

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w parce tete-beche z pełną oryginalną gumą , gwarancja Falkowski.

Fi.1
880 PLN
9718

1942 "Adres konspiracyjny" służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, karta pocztowa wysłana 2.VII z Grodziska Mazowieckiego do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki, w rzeczywistości przeznaczone dla żołnierza polskiego przebywającego w Anglii (nazwiski i przydział trudne do odczytania), ładnie udokumentowany obieg.


220 PLN
9719

1942 perforowana seria nalepek dla wojsk lądowych, desantowych, morskich i powietrznych z napisami w językach polskim i angielskim.


40 PLN
SOLD
9720

1942 seria poczty podziemnej, znaczki służyły jako opłata za doręczenie prasy podziemnej, postfrisch ale nie wszystkie znaczki w idealnym stanie.


600 PLN
9721

1942 nalepka dla wojsk desantowych, z podwójnym drukiem napisów.


30 PLN
SOLD
9722

1943 znaczki tajnej poczty podziemnej służące jako opłata za doręczenie prasy konspiracyjnej.

Fi.10-12
750 PLN
9723

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki do opłaty tajnego Monitora Polskiego na wycinkach z Monitora.

Fi.10-12
420 PLN
9724

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - znaczek cięty za 50 gr.

Fi.10 nz
250 PLN
9725

1943 Podziemna Poczta Polska, znaczki opłaty do tajnego Monitora Polskiego zn.Fi.12 w odmianach rozmiaru.

Fi.10-12
360 PLN
SOLD
9726

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania z sygnaturą drukarni i z usterką - kreska przez skrzydła orła.

Fi.20b nz
50 PLN
9727

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", parka marginesowych ciętych znaczków V wydania, druk obustronny, na prawym znaczku usterka - kropka na skrzydle orła.

Fi.20b nz Dp
120 PLN
9728

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", druk na stronie gumowanej, na odwrocie sygnatura MIR.

Fi.20a
50 PLN
9729

1943 blok Podziemnej Poczty Polskiej na dozbrojenie.


1 800 PLN
9730

1943 cięta parka nalepek dla wojsk desantowych w zmienionym kolorze.


12 PLN
SOLD
9731

1943 Armia Polska w ZSRR, list od Polaka służącego w armii radzieckiej wysłany 5.VI do Związku Patriotów Polskich z prośbą o przyjęcie w szeregi powstającej armii polskiej; pisany po rosyjsku na formularzu "ozdobionym" cytatem Stalina, stempel nadawczy poczty polowej, cenzura i stemple odbiorcze.


250 PLN
9732

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list nadany 5.XII na poczcie polowej 117 adresowany do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin, ewakuowanych z ZSRR; cenzura, kasownik odbiorczy.


300 PLN
9733

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list lotniczy !!! wysłany 22.VI za pośrednictwem poczty polowej 745 - obsługującej jednostki polskie - do Edynburga.


50 PLN
9734

1943 seria nalepek poczty polowej 1 Korpusu, kasowana stemplem poczty polowej na wycinku.


150 PLN
9735

1943 trzy wycinki z nalepkami poczty polowej 1 Korpusu, na papierach zielonym, białym i niebieskim.


300 PLN
9736

1944 (?) Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list z Delegatury Inspektoratu Lotnictwa PSP, oznaczony klauzulą TAINE doręczony kurierem; walor niezbyt często spotykany na rynku.


100 PLN
9737

1944 Polskie jednostki we Włoszech, list wysłany 21.VIII z poczty polowej 117 adresowany do Szkocji, zwraca uwagę nietypowy datownik oraz stempelek cenzora z odwróconą liczbą 52.


80 PLN
9738

1944 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 10.XI z poczty polowej nr.1 adresowany do jednostek polskich na kontynencie, na odwrocie niezwykle rzadko stosowany stempelek propagandowy THERE MUST NOT BE/ A NEW/ PARTITION OF POLAND, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: "Nie wolno dopuścić do nowego rozbioru Polski".


300 PLN
9739

1944 Polska Poczta Polowa na kontynencie, koperta - formularz wysłana 11.XII za pośrednictwem poczty polowej 759 obsługującej oddziały polskie, adresowana do jednostki P108, cenzura RAF.


150 PLN
9740

1944/5 Tajna Poczta Polska, typograficzne projekty znaczków za 5 i 10 zł - planowanego wydania okolicznościowego w ramach akcji pomocy uwięzionym.


600 PLN
9741

1944 Pawłodar - korespondencja deportowanych do ZSRR, karta pocztowa wysłana 19.VII do Związku Patriotów Polskich z prośbą o przyjęcie do polskiej armii; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
9742

1945 poczta polowa Hel, znaczek w rzadkim kolorze szaroniebieskim z błędem "niebieska kropka po lewej stronie znaczka na wysokości litery d w napisie durch", niemiecki fotoatest Guido Gabisch.

Fi.1c
1 300 PLN
9743

1945 poczta polowa - HEL, znaczki używane do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi (tzw. U-Boot Hela post), jedyny błąd kliszy "Wasserbombe" na najrzadszej odmianie koloru znaczka, powstały w druku zaciek w papierze, unikalny walor - jedno z najrzadszych wydań wojskowych na ziemiach polskich z okresu II wojny światowej, Mi. około 1600 euro.

Fi.1c
Mi.13cI 
3 200 PLN
9744

1945 Ludowe Wojsko Polskie, list wysłany 23.III za pośrednictwem poczty polowej, adresowana w okolice Lubrtowa, jako adres zwrotny podano poczte polową nr. 34159B; przesyłkę opatrzono stemplem "Wojskowy", stempelek cenzury nr. 122, list zaklejony klejem mącznym przez cenzora.


120 PLN
9745

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , cięta próba znaczka za 45 gr. w kolorze ciemnozielonym, na papierze kredowym, gwarancja Korszeń.

Fi.1 P nz
150 PLN
9746

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , cięta próba znaczka za 55 gr. w kolorze niebieskim, na papierze kredowym, gwarancja Korszeń.

Fi.2 P nz
150 PLN
9747

1946 I wydanie znaczków poczty polowej II Korpusu , cięta próba znaczka za 1 zł. w kolorze szarym, na papierze kredowym, gwarancja Korszeń.

Fi.3 P
80 PLN