The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Auction 24. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9684

1936 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 36-79-1-B4, wysłana 13.IX z Wrocławia.


Mi.P236 
30 PLN
9685

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, karta pocztowa napisana 16.IX w miejscowości Słonim, w wyniku agresji ZSRR zajętej 19.IX; na stemplu pocztowym widnieje data 26.IX, karta przeleżała na poczcie do czasu ponownego uruchomienia przez sowietów komunikacji pocztowej; karta pionowo złamana - niemy świadek dramatycznych wydarzeń.


300 PLN
9686

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, strona adresowa listu, wysłanego 18.X z Pińska do Łucka, znaczki sowieckie unieważnione polskim kasownikiem, polski stempelek polecenia.


100 PLN
SOLD
9687

1939 Ziemie Zachodnie, karta pocztowa z ilustracją (Głuchołazy) sygn. 39-137-1-B9, wysłana z Gleiwitz (Gliwice) 1.VIII.


Mi.P236 
30 PLN
9688

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany z Bielska z wytwórni koniaków STOCK, zwraca uwagę "składana" opłata 12 fen. 1.IV i kolejne 12 fen. 5.IV; duża ciekawostka.


Mi.519 
130 PLN
9689

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, Włodzimierz Wołyński - pamiątkowe tableau ze znaczkami polskimi i sowieckimi skasowanymi 14.I, dodatkowo stempel mieszanej sowiecko - niemieckiej komisji d/s ewakuacji i wymiany ludności polskiej; smutne świadectwo nieodległych dziejów Polski.


500 PLN
SOLD
9690

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, radziecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, skasowana polskim przedwojennym wirnikiem.


150 PLN
9691

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca adresowana do Warszawy, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem.


Mi.P229IF 
40 PLN
9692

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ciekawie frankowany, miejscowy list polecony wysłany 30.III w Katowicach, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym z okazji Pomocy Zimowej, kasownik odbiorczy.


60 PLN
9693

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 7.V z Bełachatowa, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym -polskim przedwojennym datownikiem (brak tylnej klapy).


20 PLN
9694

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - kartka pocztowa do Kobrynia, wysłana 30.V z miejscowości Nuchtaziero (Archangielska obłast) - pierwsza wiadomość "ze zsyłki", lakoniczna treść, nie zezwolono na napisanie nawet kilku słów o sobie.


225 PLN
SOLD
9695

1941 -1943 komplet znaczków niemieckich w czworoblokach wydanych dla okupacji Ukrainy w tym byłych terenów Polski wschodniej poza GG.


Mi.1-20 
160 PLN
9696

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok, list wysłany 8.X z Grodna do Miechowa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej.


Mi.788 
50 PLN
SOLD
9697

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, frankatura mechaniczna 54 pf. - list polecony wysłany 11.VII z Katowic adresowany do PKO w Warszawie.


45 PLN
9698

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list polecony frankowany czworoblokiem znaczków rzadkiej odmiany (pionowo prążkowana guma), wysłany 25.VIII z Poznania do Krakowa, kasownik odbiorczy.


Mi.813x 
200 PLN
9699

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.VI z Łucka za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine, adresowany do Góry Kalwarii, kasownik odbiorczy.


Mi.1, 4, 10, 11 
300 PLN
9700

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, ładnie frankowany list ekspresowy wysłany 8.VII z Poznania do Warszawy; kasownik odbiorczy.


Mi.814, KZ41, 513-&n
100 PLN
9701

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.IX z Równego Wołyńskiego za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine, adresowany do Frankfurtu nad Odrą, cenzury, kasownik odbiorczy.


Mi.14, 20 
200 PLN
9702

1943 list polecony z Równego Wołyńskiego do Berlina.


80 PLN
9703

1944 fałszerstwo FP - amerykańskiego fałszerstwa propagandowego, ze zniekształconą podobizną Hitlera, w ciętym czworobloku naklejonym w narożnikach na czarny hawid - ciekawostka z czasów II wojny.


180 PLN
9704

1944 Ziemie Zachodnie, ciekawie frankowany list (wysoka wartość katalogowa !), wysłany 12.XII z Glatz (Kłodzko) do miejscowości Skorosze.


130 PLN
9705

1944 list z Pfeilstätt przez Wieluń do Szwajcarii, zalepka i stempel niemieckiej cenzury wojskowej, na odwrocie stempel odbiorczy.


120 PLN
9706

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa przesłana miejscowo 1.II w Poznaniu, okolicznościowy wirnik.


Mi.P312a/08 
40 PLN
9707

1952 Obszary anektowane przez ZSRR, karta pocztowa wysłana 2.VII z Wilna do Warszawy.


Mi.P202 
40 PLN