The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Auction 21. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18189

1948-2000 zestaw znaczków z bloków, czyste w bardzo dobrym stanie.


400 PLN
18190

1952 kompletny rocznik, 76 znaczków.

Fi.583-652
Mi.721-790 
210 PLN
18191

1952 Maria Konopnicka, dolny lewy znaczek z podwójną cyfrą 1 w napisie 110.

Fi.602s
Mi.740 DP 
50 PLN
SOLD
18192

1952 uchwalenie konstytucji PRL, koperta FDC.

Fi.622-23
Mi.760-61 
10 PLN
18193

1952 elektrownia w Jaworznie, koperta FDC.

Fi.626-28
Mi.764-66 
10 PLN
18194

1952 zabytkowe budowle, koperta FDC.

Fi.629-31
Mi.767-69 
25 PLN
SOLD
18195

1952 zabytkowe budowle, znaczek z błędem "NIEDZIGA".

Fi.631I
Mi.769II 
40 PLN
SOLD
18196

1952 Wiktor Hugo, koperta FDC.

Fi.635
Mi.774 
10 PLN
18197

1952 1000-lecie urodzin Ibn Siny Awicenny, koperta FDC.

Fi.636
Mi.773 
10 PLN
18198

1952 stocznia gdańska, koperta FDC.

Fi.637-38
Mi.775-76 
10 PLN
18199

1952 Henryk Sienkiewicz, koperta FDC.

Fi.640
Mi.778 
10 PLN
SOLD
18200

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (Mi.60 euro).

Fi.641-642A
Mi.779-780B 
120 PLN
18201

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, parka z pustopolem.

Fi.641
Mi.779 
20 PLN
18202

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem.

Fi.641B
Mi.779A 
20 PLN
18203

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, parka z pustopolami.

Fi.641B
Mi.779A 
40 PLN
18204

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, koperta FDC.

Fi.643-44
Mi.781-82 
10 PLN
18205

1952 fabryka na Żeraniu, koperta FDC.

Fi.649-50
Mi.787-88 
10 PLN
SOLD
18206

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju, koperta FDC.

Fi.651-52
Mi.789-90 
10 PLN
18207

1952 kompletny stemplowany rocznik, 76 zn.


210 PLN
SOLD
18208

1953 widokówka z okolicznościowym stemplem "Radoczynne Źródła Świeradów Zdrój ...".

Fi.606
30 PLN
18209

1953 kompletny rocznik, 46 znaczków.

Fi.653-698
Mi.791-836 
275 PLN
SOLD
18210

1953 Wyścig Pokoju, seria na wycinkach ze stemplem okolicznościowym wyścigu.

Fi.661-63
Mi.799-801 
20 PLN
SOLD
18211

1953 karnet - X Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie.

Fi.664-666
Mi.802-804 
40 PLN
18212

1953 mistrzostwa Europy w boksie, seria na wycinkach.

Fi.664-66
Mi.802-04 
15 PLN
18213

1953 znaczek drukowany na zmarszczonym papierze z prawej strony. Powoduje to charakterystyczne "rozejście się" rysunku - krawędź rysunku na powyżej i poniżej zmarszczenia nie schodzi się w jedną linię, jedna wobec drugiej jest przesunięta.

Fi.666
Mi.804 
35 PLN
18214

1953 kartka maksimum z pierwszego dnia obiegu.

Fi.671-72
Mi.809-10 
36 PLN
SOLD
18215

1953 blok legitymacyjny.

Fi.679
Mi.817 
35 PLN
18216

1953 list polecony nadany w upt Poznań - Dworzec opłacony znaczkami z reklamą firmy filatelistycznej L. Plewki drukowaną na pustopolach.


130 PLN
18217

1953 list polecony opłacony znaczkami z reklamą firmy filatelistycznej L. Plewki drukowaną na pustopolach.


100 PLN
18218

1953 narada kobiet pracowników łączności w Stalinogrodzie.


20 PLN
18219

1953 kompletny stemplowany rocznik, 46 zn.


180 PLN
18220

1953 wzorcowa próba maszyny drukarskiej z podobizną F.Engelsa, bez napisu SPECIMEN, fotoatest Korszeń.


500 PLN
18221

1953 kartka wysłana ze Stalinogrodu.

Fi.Cp 131
40 PLN
18222

1953 rocznik znaczków czystych.


240 PLN
18223

1954 rocznica powstania w getcie warszawskim, znaczki za 15 zł. z błędami na poz.1 "przekreślone K" i na poz.6 "chmurka wewnątrz 5", w czworobloku, gwarancja Korszeń.

Fi.454 B
180 PLN
18224

1954 kartka opłacona między innymi znaczkiem z reklamą firmy filatelistycznej L. Plewki drukowaną na pustopolu.

Fi.534
40 PLN
18225

1954 kompletny rocznik, 63 znaczki i 1 blok.

Fi.699-756
Mi.837-896 
300 PLN
18226

1954 list ze Stalinogrodu do Łodzi.

Fi.700
Mi.838 
40 PLN
18227

1954 święto 1 Maja, stempel ambulansu kolejowego Frankfurt n. Odrą - Warszawa.

Fi.706
Mi.844 
10 PLN
18228

1954 wydanie lotnicze, znaczek z błędem "podwójnie moletowany napis WARSZAWA" na obiegowym liście poleconym.

Fi.719s
Mi.859I 
100 PLN