The auctions ends in:

Page:
Polish People's Republic 1952-1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
18189

1948-2000 zestaw znaczków z bloków, czyste w bardzo dobrym stanie.

400 PLN
18190
Fi.583-652
Mi.721-790 

1952 kompletny rocznik, 76 znaczków.

210 PLN
18191

Fi.602s
Mi.740 DP 

1952 Maria Konopnicka, dolny lewy znaczek z podwójną cyfrą 1 w napisie 110.

50 PLN
SOLD
18192
Fi.622-23
Mi.760-61 

1952 uchwalenie konstytucji PRL, koperta FDC.

10 PLN
18193
Fi.626-28
Mi.764-66 

1952 elektrownia w Jaworznie, koperta FDC.

10 PLN
18194
Fi.629-31
Mi.767-69 

1952 zabytkowe budowle, koperta FDC.

25 PLN
SOLD
18195
Fi.631I
Mi.769II 

1952 zabytkowe budowle, znaczek z błędem "NIEDZIGA".

40 PLN
SOLD
18196
Fi.635
Mi.774 

1952 Wiktor Hugo, koperta FDC.

10 PLN
18197
Fi.636
Mi.773 

1952 1000-lecie urodzin Ibn Siny Awicenny, koperta FDC.

10 PLN
18198
Fi.637-38
Mi.775-76 

1952 stocznia gdańska, koperta FDC.

10 PLN
18199
Fi.640
Mi.778 

1952 Henryk Sienkiewicz, koperta FDC.

10 PLN
SOLD
18200
Fi.641-642A
Mi.779-780B 

1952 FDC - "35 rocznica Rewolucji Październikowej", seria cięta (Mi.60 euro).

120 PLN
18201
Fi.641
Mi.779 

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, parka z pustopolem.

20 PLN
18202
Fi.641B
Mi.779A 

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, znaczek z pustopolem.

20 PLN
18203
Fi.641B
Mi.779A 

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, parka z pustopolami.

40 PLN
18204
Fi.643-44
Mi.781-82 

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, koperta FDC.

10 PLN
18205
Fi.649-50
Mi.787-88 

1952 fabryka na Żeraniu, koperta FDC.

10 PLN
SOLD
18206
Fi.651-52
Mi.789-90 

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju, koperta FDC.

10 PLN
18207

1952 kompletny stemplowany rocznik, 76 zn.

210 PLN
SOLD
18208
Fi.606

1953 widokówka z okolicznościowym stemplem "Radoczynne Źródła Świeradów Zdrój ...".

30 PLN
18209
Fi.653-698
Mi.791-836 

1953 kompletny rocznik, 46 znaczków.

275 PLN
SOLD
18210
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 Wyścig Pokoju, seria na wycinkach ze stemplem okolicznościowym wyścigu.

20 PLN
SOLD
18211
Fi.664-666
Mi.802-804 

1953 karnet - X Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie.

40 PLN
18212
Fi.664-66
Mi.802-04 

1953 mistrzostwa Europy w boksie, seria na wycinkach.

15 PLN
18213
Fi.666
Mi.804 

1953 znaczek drukowany na zmarszczonym papierze z prawej strony. Powoduje to charakterystyczne "rozejście się" rysunku - krawędź rysunku na powyżej i poniżej zmarszczenia nie schodzi się w jedną linię, jedna wobec drugiej jest przesunięta.

35 PLN
18214
Fi.671-72
Mi.809-10 

1953 kartka maksimum z pierwszego dnia obiegu.

36 PLN
SOLD
18215
Fi.679
Mi.817 

1953 blok legitymacyjny.

35 PLN
18216

1953 list polecony nadany w upt Poznań - Dworzec opłacony znaczkami z reklamą firmy filatelistycznej L. Plewki drukowaną na pustopolach.

130 PLN
18217

1953 list polecony opłacony znaczkami z reklamą firmy filatelistycznej L. Plewki drukowaną na pustopolach.

100 PLN
18218

1953 narada kobiet pracowników łączności w Stalinogrodzie.

20 PLN
18219

1953 kompletny stemplowany rocznik, 46 zn.

180 PLN
18220

1953 wzorcowa próba maszyny drukarskiej z podobizną F.Engelsa, bez napisu SPECIMEN, fotoatest Korszeń.

500 PLN
18221
Fi.Cp 131

1953 kartka wysłana ze Stalinogrodu.

40 PLN
18222

1953 rocznik znaczków czystych.

240 PLN
18223

Fi.454 B

1954 rocznica powstania w getcie warszawskim, znaczki za 15 zł. z błędami na poz.1 "przekreślone K" i na poz.6 "chmurka wewnątrz 5", w czworobloku, gwarancja Korszeń.

180 PLN
18224
Fi.534

1954 kartka opłacona między innymi znaczkiem z reklamą firmy filatelistycznej L. Plewki drukowaną na pustopolu.

40 PLN
18225
Fi.699-756
Mi.837-896 

1954 kompletny rocznik, 63 znaczki i 1 blok.

300 PLN
18226
Fi.700
Mi.838 

1954 list ze Stalinogrodu do Łodzi.

40 PLN
18227
Fi.706
Mi.844 

1954 święto 1 Maja, stempel ambulansu kolejowego Frankfurt n. Odrą - Warszawa.

10 PLN
18228
Fi.719s
Mi.859I 

1954 wydanie lotnicze, znaczek z błędem "podwójnie moletowany napis WARSZAWA" na obiegowym liście poleconym.

100 PLN