The new auction will start soon

Auction 19. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8300

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 25 f. bez perforacji poziomej i przesunięta perforacja pionową.

Fi.1B
Mi.1A 
60 PLN
8301

1920 wydanie obiegowe, czworoblok z częściowym drukiem podwójnym - Schmitzdruck, gwarancja.

Fi.1b
45 PLN
8302

1920 godło Litwy Srodkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.1 P
40 PLN
8303

1920 godło Litwy Srodkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.1 P
50 PLN
8304

1920 godło Litwy Srodkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na obustronnie zadrukowanym papierze żeberkowanym, gwarancja.

Fi.1 P
60 PLN
8305

1920 godło Litwy Srodkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na papierze żeberkowanym, gwarancja.

Fi.1 P
50 PLN
8306

1920 wydanie obiegowe, parka znaczków z szczątkowym drukiem podwójnym - Schmitzdruck, gwarancja.

Fi.1b
25 PLN
8307

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
40 PLN
8308

1920 parka znaczków tete - beche wydania obiegowego.

Fi.2 A
25 PLN
8309

1920 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana marginesowa próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.2 P
50 PLN
8310

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niekatalogowanej próby znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P
60 PLN
8311

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 1 mk., gwarancja.

Fi.2A Dp
Mi.2B 
25 PLN
8312

1920 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim papierze formularza, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P
70 PLN
8313

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
50 PLN
8314

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk niekatalogowanej próby znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na cienkim papierze formularza, gwarancja.

Fi.3 P
70 PLN
8315

1920 godło Litwy Środkowej, niekatalogowana próba znaczka za 2 mk., w kolorze fioletowym na papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P
40 PLN
8316

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja.

Fi.3A Dp
Mi.3B 
30 PLN
8317

1920 godło Litwy Srodkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. w kolorze żółtopomarańczowym, gwarancja Schmutz.

Fi.3A Dp
Mi.3B 
30 PLN
SOLD
8318

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
30 PLN
8319

1920 znaczki wydania przedrukowego, tzw. krótka seria bez dwóch najdroższych wartości, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.4-11
430 PLN
SOLD
8320

1920 wydanie przedrukowe, dolny prawy znaczek z błędem "krótsze ramie w A", gwarancja.

Fi.5sw
200 PLN
8321

1920 wydanie przedrukowe, znaczki z poz.31,41,42 z błędami, gwarancja Malinowski,.

Fi.5st, 5su, 5sv
600 PLN
8322

1920 wydanie przedrukowe,prawy górny znaczek z błędem "wcięte W w Środkowa", lewy dolny "przecinek w Środkowa połączony z S", gwarancja.

Fi.7
400 PLN
8323

1920 wydanie przedrukowe, dolny lewy znaczek z błędem "kropka przed L w Litwa", gwarancja.

Fi.8ss
200 PLN
8324

1920 wydanie przedrukowe, górny prawy znaczek z błędem "rozszczepione prawe ramię W w Środkowa", gwarancja.

Fi.8st
200 PLN
8325

1920 wydanie pprzedrukowe, lewy znaczek z błędem "kropka między D i K", gwarancja.

Fi.8us
100 PLN
8326

1920 wydanie przedrukowe, dwie najwyższe wartości z serii na podlepkach, (reszta serii może być dołożona gratis), gwarancja Krawczyk.

Fi.12-13
2 700 PLN
8327

1920 godło Litwy Srodkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze oliwkowym, na papierze glansowanym, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P
60 PLN
SOLD
8328

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
40 PLN
8329

1920 godło Litwy Srodkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze jasnożółtym, na cienkim papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.22 P
60 PLN
SOLD
8330

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

Fi.22A
Mi.22B 
40 PLN
8331

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczków za 2 mk., z międzypolem.

Fi.22B
Mi.22A 
40 PLN
8332

1920-21 siedem serii czystych Litwy Środkowej.


45 PLN
SOLD
8333

1921 seria znaczków dopłaty.

Fi.1-6 A
10 PLN
8334

1921 Próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.6 A
100 PLN
8335

1921 makulatura - podwójny druk znaczka dopłaty za 20 mk, gwarancja.

Fi.6 A
50 PLN
8336

1921 seria wydania obiegowego.

Fi.14-19 B
10 PLN
SOLD
8337

1921 wydanie obiegowe.

Fi.14-19 A
10 PLN
SOLD
8338

1921 wydanie obiegowe, parka znaczków za 1 mk. z międzypolem, rzadka, kasowana w Oszmianie.

Fi.15A
Mi.15B 
200 PLN
SOLD
8339

1921 różne rysunki, czworoblok prób znaczka za 4 mk. w kolorze oliwkowoszarym bez tła, gwarancja.

Fi.17 P
300 PLN