The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 19. Post offices abroad 1919-1939

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8419

1919 nowodruk serii wydania LEVANT, gwarancja.

Fi.1-12 ND
70 PLN
8420

1919 Odessa, polskie znaczki z nadrukiem ODESA, gwarancja i fotoatest.

Fi.1, 2, 4, 5
3 500 PLN
8421

1919 fałszerstwo nadruku LEVANT na znaczku za 5 mk. na cienkim papierze, na której to odmianie przedruki nie są znane.

Fi.12
40 PLN
8422

1921 seria znaczków dla polskiego konsulatu w Konstantynopolu niewprowadzona do obiegu. Gwarancja.

Fi.26-32
45 PLN
SOLD
8423

1925 wydanie przedrukowe, seria, gwarancja.

Fi.1-11
610 PLN
SOLD
8424

1926 wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów ( 208I,209I i 210I), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja kolejno Krawczyk, Schmutz, Krawczyk.

Fi.12-14a
120 PLN
8425

1927 Port Gdańsk, widokówka nadana 11.VII na "pełnym morzu", 12.VII przez urząd Gdańsk 1 przesłana do Warszawy, kasownik odbiorczy Warszawa-Sejm.

Fi.13III
Mi.16 
200 PLN
8426

1928 znaczek w rzadkim kolorze j.żółtobrązowym, gwarancja z literą G .

Fi.16b
150 PLN
8427

1929 znaczek w kolorze j.czerwonobrązowym, gwarancja.

Fi.16a
70 PLN
SOLD
8428

1929 stemplowany znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

Fi.20v
40 PLN
8429

1929 zwrotne poświadczenie odbioru z rzadkim stemplem informacyjnym urzędu pocztowego w Gdańsku.


500 PLN
8430

1930 czworoblok wydania obiegowego, gwarancja Falkowski.

Fi.21
60 PLN
8431

1932 polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku.

Fi.D71II
100 PLN
8432

1933 stemplowany znaczek wydania przedrukowego, gwarancja Schmutz.

Fi.22
360 PLN
8433

1933 wydanie obiegowe z pionowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja Kalinowski.

Fi.22
Mi.25 
280 PLN
SOLD
8434

1936 wydanie obiegowe, seria w czworoblokach, gwarancja Falkowski.

Fi.26-28
140 PLN
8435

1937 Port Gdańsk, druki - reklamowa karta pocztowa opłacona znaczkiem Portu Gdańsk, wysłana 8.XI z Bydgoszczy, znaczek ostemplowano kasownikiem okolicznościowym Ogólnopolska Wystawa Radiowa.

Fi.29
Mi.32 
150 PLN
8436

1937 wydanie obiegowe, seria, gwarancja.

Fi.29-31
30 PLN
SOLD
8437

1938 seria wydania obiegowego w czworoblokach.

Fi.32-35
35 PLN
8438

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, czysta karta pocztowa.

Fi.Cp4
Mi.P4 
200 PLN
8439

1938 Port Gdańsk, "Ogólnopolski Zjazd Śpiewaczy" Gdańsk 1, kasownik okolicznościowy, pięknie odbity 4.VI na kopercie, stempel ten był w użyciu tylko 3 dni 4, 5 i 6 czerwca.

Fi.KO2
300 PLN
8440

1938 Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Kownie - widokówka adresowana do Lwowa, wysłana 2.V z Kowna.


100 PLN
8441

1940 okolicznościowy formularz wystawy filatelistycznej w Gdańsku.


40 PLN