The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 18. Warsaw Uprising 1944

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5687

1944 wydanie definitywne, unikalny czworoblok, z lewym marginesem, znaczków czerwonych, które w tej formie w ogóle nie powinny się zachować, na listach używano jedynie znaczków pojedyńczych, świetny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.113
3 600 PLN
5688

1944 próba nadruku dla całostek powstańczych, rożni się od wydania definitywnego literą N w słowie "Nadawca", fotoatest.

Fi.113-17
4 000 PLN
5689

1944 I wydanie definitywne, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancje Krawczyk, Schmutz,

Fi.113-17
2 600 PLN
SOLD
5690

1944 I wydanie definitywne, niebieski znaczek z podwójnym ząbkowaniem lewego boku, lekki ślad oleju po zacięciu w maszynie perforacyjnej, bardzo ładny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.116
1 800 PLN
5691

1944 II wydanie definitywne, znaczki wszystkich sześciu typów, stan bardzo dobry, na typie 4 błąd "cyfra 1 krótsza u dołu", na typie 5 drugi błąd "biała rysa na lewej ramce", gwarancje Schmutz na czterech egzemplarzach, Falkowski i Ryblewski

Fi.118, 118s, 118t
3 000 PLN
5692

1944 Poczta harcerska - składany list napisany 10.VIII ze stemplem nadawczym z lilijką typu 3 (Gryżewski), dodatkowo stempelek OPŁATA UISZCZONA; treść typowa dla takich przesyłek, informacje o sobie i pytania o stan zdrowia bliskich; z listu dowiadujemy się że telefony funkcjonowały normalnie (sic !) : "Ze stryjem rozmawialiśmy telefonicznie"; stemple na skutek kontaktu z wodą "przebiły" na drugą stronę (komunikacja pomiędzy odciętymi dzielnicami odbywała się kanałami), gwarancja.


2 200 PLN
5693

1944 Poczta harcerska - karta pocztowa wysłana ze Śródmieścia Południowego, stempel nadawczy z lilijką typu 7 (Gryżewski) "POCZTA POLOWA WARSZAWA PŁD", przesyłka poddana cenzurze (typ 1); treść typowa: informacje o sobie i pytanie o bliskich; zwraca uwagę precyzyjne adresowanie mające ułatwić listonoszom harcerskim bezpieczne doręczenie przesyłki; gwarancja.


2 200 PLN
5694

1944 listownik wysłany 29.XII z Frankfurtu nad Menem do Rady Głównej Opiekuńczej w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania.


150 PLN
5695

1944 karta pocztowa wysłana 27.XII z obozu pracy dla robotników z Europy Wschodniej - Limbach do Rady Głównej Opiekuńczej w sprawie pomocy w odnalezieniu rodzin zaginionych w czasie Powstania.


200 PLN
5696

1944 okolicznościowy karnet poczty powstańczej - przedrukowa całostka z doklejoną na odwrocie serią znaczków, gwarancja Schmutz.


3 700 PLN
5697

1944 fałszerstwo znaczka i stempla powstańczego.


150 PLN
5698

1944 wydanie nie wprowadzone do obiegu, próba - tekst z dołu do góry, stan idealny, gwarancja Krawczyk.

Fi.I P
2 800 PLN
5699

1945 środek listu wysłanego 1.I do Rady Głównej Opiekuńczej z prośbą o pomoc w odnalezieniu syna (Niemca z pochodzenia), który 6 sierpnia został aresztowany przez powstańców i osadzony w obozie internowanych, następnie służył jako tłumacz.


200 PLN