The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:
Back

Description

1945 środek listu wysłanego 1.I do Rady Głównej Opiekuńczej z prośbą o pomoc w odnalezieniu syna (Niemca z pochodzenia), który 6 sierpnia został aresztowany przez powstańców i osadzony w obozie internowanych, następnie służył jako tłumacz.

Lot # 5699

Auction 18
Close: Auction is closed
Current price: 200 PLN
Catalog:
Category: Warsaw Uprising 1944
 
Number of bids: 0 Bid history
Back