Page:
WW1 occupation postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
4567

1914 stempel prowizoryczny Wolbrom.

350 PLN
4568

Mi.139, 141, 142, 14

1914 "pierwsza" okupacja austro-węgierska, znaczki austriackie skasowane na wycinku 11.IX w Wolbromiu - jednym z trzech tylko uruchomionych urzędów pocztowych; po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej, placówkę zlikwidowano.

150 PLN
SOLD
4569
Fi.1-5

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego Królestwa Polskiego, marginesowa seria w pięknym stanie.

190 PLN
SOLD
4570
Fi.1-21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa w ładnym stanie, drogie wartości gwarancja Schmutz.

1 700 PLN
4571
Fi.21

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 kr na wycinku użytkowym, z obiegu na terenie Polski.

1 500 PLN
4572
Fi.22-48

1915 okupacja austro-węgierska, druga seria obiegowa w ładnym stanie.

550 PLN
4573
Fi.2, 3
Mi.2, 3 

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list polecony wysłany 9.II z Łodzi do Warszawy, kasownik odbiorczy.

50 PLN
SOLD
4574
Fi.7c
Mi.7b 

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 3 Pf. z nadrukiem matowym, gwarancja z opisem Schmutz.

50 PLN
4575
Fi.8, 14

1916 list polecony z łodzi do Warszawy.

35 PLN
4576
Fi.8b

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 20 Pf. w kolorze ciemnobłękitnym, gwarancja z opisem Schmutz.

30 PLN
4577

1916 wartościowy list z Oświęcimia do Tarnowa, lakowe pieczęcie zabezpieczające upt Oświęcim.

80 PLN
4578

1916 rzadki datownik KuK Grubieszów.

100 PLN
4579
Fi.Cp 6

1916 całostka wydania obiegowego.

40 PLN
4580
Fi.1
Mi.1 

1917 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost" - 2 1/2 fen. - frankatura wielokrotna, widokówka wysłana 11.XII z Wilna do Niemiec, cenzury.

100 PLN
SOLD
4581
Fi.10

1917 polecony list z Warszawy do Wierzbnika.

30 PLN
4582Fi.28
Mi.28 

1917 okupacja austro-węgierska, widokówka ofrankowana znaczkiem poczty polowej, wysłana 31.VIII z Lublina adresowana do Krakowa, cenzura.

60 PLN
4583


1917 (?) okupacja niemiecka - "Generalgouvernement Warschau" – koperta urzędowa wysłana z Berlina do Warszawy adresowana do wydawcy „Nowej Gazety”, pieczęć urzędowa.

120 PLN
4584

1917 urzędowy list polecony (zwolniony z opłaty pocztowej) wysłany 18.VIII z Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w Warszawie adresowany do Włocławka; ciekawa koperta urzędowa i efektowna pieczęć urzędu.

95 PLN
SOLD
4585

1917 winietki na biednych sprzedawane w urzędach pocztowych.

95 PLN
SOLD
4586
Fi.Cp6
Mi.P5 

1917 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", karta pocztowa wysłana 7.III z Lipna adresowana do Krakowa, cenzura.

40 PLN
4587
Fi.2, 9, 11
Mi.2, 9, 11 

1918 okupacja niemiecka - frankatura mieszana dwóch wydań - "Russich Polen" i "Gen.-Gouv. Warschau" - list polecony wysłany 23.XI z Warszawy adresowany do Włodzimierza Wołyńskiego, różne cenzury; kasownik odbiorczy austriackiej poczty polowej 259.

150 PLN
4588
Fi.8, 14

1918 firmowy list polecony z Warszawy do Hamburga, stempel cenzury w Poznaniu i stempel odbiorczy na odwrocie.

40 PLN
4589

1918 przekaz paczkowy z Radomia.

450 PLN
4590

1918 przekaz paczkowy z Szydłowca.

400 PLN
4591

Mi.P29, 70b, 74, 110

1918 polecona karta pocztowa wysłana 19.VII z Moskwy do Warszawy, karta dwukrotnie zgięta, dekoracyjna całość.

200 PLN
4592

Fi.I-XIV

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie nie wprowadzone do obiegu, z podobizną cesarza Karola, kilka znaczków cień podlepki, pozostałe bez podlepek.

1 600 PLN
4593

1919 kartka przedrukowa Zachodniej Ukrainy - polskie kresy.

100 PLN
4594

1919 kartka od żołnierza 1. Baonu Kolejowego do Sanoka ocenzurowana we Lwowie, gwarancja Korszeń.

150 PLN
4595

1919 znaczki Zachodniej Ukrainy - polskie kresy.

45 PLN
SOLD
4596

1920 widokówka wysłana przez żołnierza Plutonu Sztabowego Baonu Kolejowego za pośrednictwem poczty polowej nr II, gwarancja Korszeń.

150 PLN
4597

1920 widokówka wysłana przez żołnierza 27 Kompanii Kolejowej za pośrednictwem poczty polowej nr IIa, gwarancja Korszeń.

200 PLN
4598

1920 widokówka z Włoch do Polski ze stemplem cenzury "Cenzura Wojskowa/ Lwów 2".

120 PLN