The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 18. WW2 foreign postage

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5351

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.VIII z miejscowości Słońsk (Sonnenburg).


Mi.D115, D117 
60 PLN
5352

1936 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 36-79-1-B4, wysłana 13.IX z Wrocławia.


Mi.P236 
30 PLN
5353

1937 Ziemie Zachodnie, czysta ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu.


Mi.PP122 C45/02 
60 PLN
5354

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, skasowana okolicznościowo 29.VII we Wrocławiu adresowana do Ostrowa.


Mi.PP127 C29/02 
60 PLN
5355

1938 Ziemie Zachodnie, list polecony wysłany z Hanoweru do Wrocławia, znaczki przez przeoczenie nie zostały skasowane, unieważniono je specjalnym stemplem 3.V w urzędzie Wrocław 5, bardzo ciekawa, dekoracyjna całość.


Mi.656, 657 
200 PLN
5356

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 26.II ostemplowana okolicznościowo we Wrocławiu i wysłana do Gliwic.


Mi.P274/06 
30 PLN
5357

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, sowiecka karta pocztowa wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem, idealny stan zachowania.


Mi.P152 
150 PLN
5358

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.IV z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.P236 
30 PLN
5359

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 9.II ostemplowana okolicznościowo w Dusznikch (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).


Mi.P274/05 
30 PLN
5360

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, 8.I ostemplowana okolicznościowo we Wrocławiu i wysłana do Gliwic.


Mi.P274/04 
30 PLN
5361

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.


201 PLN
SOLD
5362

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.


201 PLN
SOLD
5363

1939 radziecki lokalny przedruk okupacyjny na polskich znaczkach.


261 PLN
SOLD
5364

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony, wysłany 25.IX z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy.


Mi.747, 512, 518&nbs
120 PLN
5365

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z Sierszy, bardzo rzadko spotykany walor filatelistyczny.


300 PLN
5366

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, miejscowy list polecony wysłany 12.I z Katowic, kasownik okolicznościowy z okazji Dnia Znaczka (saperzy budujący most), stempel odbiorczy.


Mi.751, 753, 754, 75
50 PLN
5367

1941 winietka z WF Polpex'41.


70 PLN
SOLD
5368

1941 winietka z WF Polpex'41.


60 PLN
SOLD
5369

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg białostocki, list wysłany 7.X z Grodna do Miechowa za pośrednictwem Niemieckiej Poczty Służbowej.


Mi.788 
50 PLN
5370

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 24.VI z Łucka za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine, adresowany do Góry Kalwarii, kasownik odbiorczy.


Mi.1, 4, 10, 11 
300 PLN
5371

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", list polecony wysłany 4.X z Równego Wołyńskiego za pośrednictwem Deutsche Dienspost Ukraine, adresowany do Frankfurtu nad Odrą, cenzury, kasownik odbiorczy.


Mi.14, 20 
200 PLN
5372

1945 poczta polowa - HEL, znaczki wydane w marcu dla okrążonych oddziałów niemieckich, używane do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi (tzw. U-Boot Hela post) Mi.280 euro.

Fi.1b
Mi.13b 
600 PLN
5373

1945 poczta polowa - HEL, znaczki używane do frankowania poczty wysyłanej do Niemiec okrętami podwodnymi (tzw. U-Boot Hela post), jedyny błąd kliszy "Wasserbombe" na najrzadszej odmianie koloru znaczka, powstały w druku zaciek w papierze, unikalny walor - jedno z najrzadszych wydań wojskowych na ziemiach polskich z okresu II wojny światowej, Mi. około 1600 euro.

Fi.1c
Mi.13cI 
3 200 PLN
5374

1952 Obszary anektowane przez ZSRR, karta pocztowa wysłana 2.VII z Wilna do Warszawy.


Mi.P202 
20 PLN