The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Auction 18. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
5375

1937 Międzynarodowe Brygady w Hiszpanii, obrona Madrytu, dwa listy polskiego ochotnika walczącego po stronie Republiki wysłane do Polski; na jednym liście adres nadawcy: J.Kompielski, El Tercio, 2 Legion, 7 Bandera, 23 Compania Ametralledora, Frente de Madrid; na drugim liście nalepka "Mit beschadigtem Briefumschlage/ eingegangen, deshalb amtlich/ verschlossen./ Bahnpost 10.".


1 200 PLN
SOLD
5376

1938 Zaolzie, list wysłany 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 z dodatkowymi stemplami propagandowym "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ", dekoracyjna całość.

Fi.284, 296
Mi.305, 317 
170 PLN
SOLD
5377

1938 OPŁATA ULGOWA list wysłany 17.VI ze Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie.


50 PLN
5378

1939 Zaolzie, widokówka wysłana 15.II z miejscowości Gnojnik Śląski (kasownik z wyróżnikiem "a") do Warszawy, całość z oryginalnego obiegu.

Fi.296
Mi.317 
150 PLN
5379

1939 Kampania Wrześniowa, karta pocztowa napisana 16.IX w miejscowości Słonim, w wyniku agresji ZSRR zajętej 19.IX; na stemplu pocztowym widnieje data 26.IX, karta przeleżała na poczcie do czasu ponownego uruchomienia przez sowietów komunikacji pocztowej; karta pionowo złamana - niemy świadek dramatycznych wydarzeń.


250 PLN
5380

1939 całostka z ilustracją - przeprawa I Brygady przez Wisłę pod Annopolem wysłana 1-go września.

Fi.Cp 88
250 PLN
5381

1940 Armia Polska we Francji – karta pocztowa wysłana 1.IV z obozu internowanych Szikszo na Węgrzech do polskiego oficera w Paryżu, cenzury.


175 PLN
5382

1940 karta pocztowa wysłana 14.V z Aten do Warszawy, przez żołnierza polskiego przedzierającego się tzw. „trasą południową” do Armii Polskiej w Anglii; fragment treści: „... będę pisał nie tak często – wytłomacz to Andzi”.


200 PLN
5383

1940 Armia Polska we Francji, list z polskiego obozu wojskowego La Courtin wysłany w kwietniu, adresowany do Paryża, rzadko spotykany i trudny do zdobycia walor.


300 PLN
5384

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych. Ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


350 PLN
5385

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list do jednostki P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 12.IV.


150 PLN
5386

1942 Tajna Poczta Podziemna, seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.1-9
600 PLN
5387

1942 Tajna Poczta Podziemna, marginesowa seria I wydania o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, rzadko w tak pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.1-9
640 PLN
5388

1942 poczta polowa Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w parce tete-beche z pełną oryginalną gum , gwarancja Berek, Schmutz.

Fi.1
900 PLN
5389

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, nieopłacony list wysłany 23.XII z Glasgow, adresowany do jednostki P35, dopłata.


50 PLN
SOLD
5390

1942 list z I korpusu do Kazachstanu, znaczek oderwany przez cenzurę sowiecką.


400 PLN
5391

1942 Karta pocztowa z Dowództwa Polskich Sił Zbrojnych, wysłana 12.I przez rotmistrza Józefa Czapskiego do Kazachstanu do żony kapitana Stanisława Malickiego, jako odpowiedź na zapytanie o losy męża (zamordowany w Starobielsku). Zbrodnia katyńska była jeszcze wówczas nie znana. Unikalny, o historycznym znaczeniu dokument.


800 PLN
5392

1942 list z Armii Andersa, bardzo rzadka cenzura i datownik rosyjskiej pp 3003 obsługującej polskie wojsko.


3 000 PLN
5393

1942 zielona próba znaczka Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, tzw."STAN" - zatwierdzona do druku, ale zaniechana z powodów politycznych (mapa Polski na tle Orła Białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi - dla władz radzieckich motyw nie do przyjęcia), gwarancja.


1 200 PLN
5394

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - znaczek cięty za 50 gr.

Fi.10 nz
250 PLN
5395

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", parka marginesowych ciętych znaczków V wydania, druk obustronny, na prawym znaczku usterka - kropka na skrzydle orła.

Fi.20b nz Dp
120 PLN
5396

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", marginesowy cięty znaczek V wydania z sygnaturą drukarni i z usterką - kreska przez skrzydła orła.

Fi.20b nz
50 PLN
5397

1943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", druk na stronie gumowanej, na odwrocie sygnatura MIR.

Fi.20a
50 PLN
5398

1943 list z internowania w Szwajcarii do londynu z odbiorczym stemplem polskiej poczty polowej.


350 PLN
5399

1943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Zakopanego do Portugalii, gwarancja.


200 PLN
5400

1943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, kartka z Warszawy do Portugalii, gwarancja.


200 PLN
5401

1943 koperta firmowa - Gdynia - Ameryka Linie Żeglugowe S.A.


80 PLN
5402

1943 list Indii z poczty polowej 114 do Nairobi, stemple cenzury.


90 PLN
5403

1943 Armia Polska w ZSRR, list od Polaka służącego w armii radzieckiej wysłany w lipcu do Związku Patriotów Polskich na ręce Wandy Wasilewskiej z prośbą o przyjęcie w szeregi powstającej armii polskiej, pisany po polsku, cenzura, stempel odbiorczy.


200 PLN
5404

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, karta pocztowa ostemplowana datownikiem poczty polowej w kolorze czerwonym z okazji święta 3 maja.


150 PLN
5405

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list polecony adresowany do jednostki P96, okrągły stempel odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" 8.V.


100 PLN
5406

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, widokówka (Lwów) adresowana do jednostki P31, okrągły stempel odbiorczy "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1" 12.III.


60 PLN
SOLD
5407

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie (Irak), list nadany 12.III na poczcie polowej 106 adresowany do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin, ewakuowanych z ZSRR; przesyłka wielokrotnie cenzurowana, kasownik odbiorczy.


200 PLN
5408

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 14.VI adresowany do jednostki P35, kasownik odbiorczy angielskiej poczty polowej 406.


150 PLN
5409

1944 list pp ze stemplem poczty polowej i cenzurą 109.


120 PLN
5410

1944 list pp ze stemplem poczty polowej i cenzurą 122, gwarancja.


200 PLN
5411

1944 list poczty polowej nr 112 wysłany 2.III.1944 do Palestyny, cenzura 109, kryptonim poczty nr 271.


200 PLN
5412

1944 Przesyłka od Polaka służącego w jednostce SS !!! Karta pocztowa wysłana 5.XII z adresem zwrotnym Stanisław Michalski pułk SS D, poczta polowa 26864D, karta zaadresowana i napisana po polsku do PCK w Krakowie z prośbą o informacje o matce zamieszkałej w Uryczy (Galicja), przesłana do RGO. Niezwykle ciekawy, historyczny dokument, stanowiący wspaniały materiał badawczy do dziejów II wojny.


1 000 PLN
5413

1944 Armia Polska na kontynencie, składany świąteczny formularz listowy z okolicznościową winietką, wysłany 24.XII ze Szkocji, adresowany do jednostki P/108, wchodzącej w skład British Liberation Army na kontynencie.


80 PLN
SOLD
5414

1944 Armia Polska na kontynencie, składany świąteczny formularz listowy wysłany 24.XII z poczty polowej 251 obsługującej jednostki polskie, wewnątrz wklejony holenderski znaczek ostemplowany w Bredzie datą 29.X - dniu wyzwolenia miasta przez oddziały 1DPanc generała Maczka.


150 PLN
SOLD