The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1371

1920 parka znaczków tete - beche wydania obiegowego.

Fi.2 A
25 PLN
1372

1920 znaczek z podwójnym ząbkowaniem poziomym na marginesie.

Fi.3a
25 PLN
1373

1920 pasek z parką tete - beche rozdzieloną pustopole i parką bez ząbkowania poziomego między znaczkami.

Fi.3c
50 PLN
1374

1920 wydanie przedrukowe, dolny prawy znaczek z błędem "przecinek w A", gwarancja Malinowski.

Fi.5u
270 PLN
SOLD
1375

1920 wydanie przedrukowe, dolny prawy znaczek z błędem "przecinek połączony z S", gwarancja Malinowski,.

Fi.5v
200 PLN
SOLD
1376

1920 wydanie przedrukowe, znaczki z poz.31,41,42 z błędami, gwarancja Malinowski,.

Fi.5st, 5su, 5sv
600 PLN
1377

1920 wydanie przedrukowe, dolny prawy znaczek z błędem "krótsze ramie w A", gwarancja Malinowski,.

Fi.5sw
200 PLN
1378

1920 wydanie przedrukowe, górny znaczek z błędem "wcięte W", gwarancja Malinowski,.

Fi.5s
100 PLN
1379

1920 wydanie przedrukowe, prawy znaczek z błędem "uszkodzone K", gwarancja Malinowski,.

Fi.5ss
100 PLN
1380

1920 wydanie przedrukowe,prawy dolny znaczek z błędem "kropka w A w Poczta" poz.12, gwarancja Malinowski,.

Fi.7
200 PLN
SOLD
1381

1920 wydanie przedrukowe, czworoblok z trzema błędami, gwarancja.

Fi.7st, 7su, 7sv
600 PLN
1382

1920 wydanie przedrukowe, prawy dolny znaczek z błędem "kreska przy ogonie", gwarancja.

Fi.7w
270 PLN
SOLD
1383

1920 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "uszkodzone K", gwarancja.

Fi.7
200 PLN
SOLD
1384

1920 wydanie przedrukowe,prawy górny znaczek z błędem "wcięte W w Środkowa", lewy dolny "przecinek w Środkowa połączony z S", gwarancja.

Fi.7
400 PLN
1385

1920 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "krótsze prawe ramie w literze A", gwarancja.

Fi.7t
200 PLN
1386

1920 wydanie przedrukowe, lewy dolny znaczek z błędem "kropka pod łapą orła", gwarancja.

Fi.8
200 PLN
SOLD
1387

1920 wydanie przedrukowe, dwa dolne znaczki z błędami "wyrostek w W i uszkodzone O" i Ą zamiast A", gwarancja.

Fi.8tv, 8tw
400 PLN
SOLD
1388

1920 wydanie przedrukowe, błędy na na trzech znaczkach: lewy górny "uszkodzone D w Środkowa",prawy górny "plamka z prawej strony Środkowa", lewy dolny "przerwa między łapa a ogonem", gwarancja.

Fi.8
600 PLN
1389

1920 wydanie przedrukowe, lewy dolny znaczek z błędem "kropka między brzuszkiem a górną częścią prawej cyfry 6",prawy dolny znaczek z błędem "kropka za prawą cyfrą 6 i za A w POCZTA", gwarancja,Schmutz.

Fi.8uu ??
400 PLN
1390

1920 wydanie przedrukowe, prawy górny znaczek z błędem "przerwany łańcuch", gwarancja.

Fi.8tu
200 PLN
SOLD
1391

1920 wydanie przedrukowe, górne znaczki z błędami, lewy znaczak z poz.26 "kopka między Z i T w Poczta", prawy znaczek z poz.27 "wyszczerbione I w Litwa", gwarancja.

Fi.8s
400 PLN
1392

1920 wydanie przedrukowe, górny prawy znaczek z błędem "rozszczepione prawe ramię W w Środkowa", gwarancja.

Fi.8st
200 PLN
1393

1920 wydanie przedrukowe, dolny lewy znaczek z błędem "kropka przed L w Litwa", gwarancja.

Fi.8ss
200 PLN
1394

1920 wydanie pprzedrukowe, lewy znaczek z błędem "kropka między D i K", gwarancja.

Fi.8us
100 PLN
1395

1920 wydanie przedrukowe, prawy znaczek z błędem "uszkodzone WA", gwarancja.

Fi.8su
100 PLN
1396

1920 wydanie przedrukowe, silne przesunięcie nadruku, gwarancja Schmutz.


70 PLN
SOLD
1397

1920-21 siedem serii czystych Litwy Środkowej.


40 PLN
1398

1921 próba znaczka dopłaty z podwójnym drukiem, gwarancja.

Fi.1
150 PLN
1399

1921 próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.1
150 PLN
1400

1921 próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.1
150 PLN
1401

1921 seria znaczków dopłaty.

Fi.1-6 A
10 PLN
1402

1921 próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.2
150 PLN
1403

1921 próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.2
150 PLN
1404

1921 próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.3
150 PLN
1405

1921 próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.5
150 PLN
1406

1921 makulatura - podwójny druk znaczka dopłaty za 20 mk.

Fi.6 A
50 PLN
1407

1921 Próba znaczka dopłaty, gwarancja.

Fi.6 A
100 PLN
1408

1921 różne rysunki, próba znaczka za 25 f. w kolorze szarym, gwarancja Schmutz.

Fi.14 P
70 PLN
1409

1921 znaczek z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

Fi.14
40 PLN
1410

1921 seria wydania obiegowego.

Fi.14-19 B
10 PLN