The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
976

1917 projekty znaczków wykonane na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, papier gruby kredowy, fotoatest.


800 PLN
977

1917 projekty znaczków wykonane na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, papier gruby kredowy, fotoatest.


800 PLN
978

1919 wydanie PKL, dolne znaczki z błędami, lewy "przerwana ramka nad poczta", prawy "uszkodzone C w Poczta", gwarancja.

Fi.55
Mi.54 
60 PLN
979

1919 wydanie PKL, prawy dolny znaczek z błędem "uszkodzona ramka nad Polska", gwarancja.

Fi.55
Mi.54 
60 PLN
980

1919 wydanie PKL - prywatna perforacja Żywiec 1, seria skasowana 6.IV na kopercie, gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
250 PLN
981

1919 wydanie PKL, seria z prywatnym ząbkowaniem, gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
130 PLN
SOLD
982

1919 wydanie PKL, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
SOLD
983

1919 wydanie PKL, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 h. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
200 PLN
984

1919 wydanie PKL,prawy górny znaczek z błędem "wyrostek na ramce nad lewym 3", gwarancja.

Fi.56
Mi.55 
60 PLN
985

1919 wydanie PKL, lewy dolny znaczek z błędem "pęknięte prawe 3", gwarancja.

Fi.56
Mi.55 
60 PLN
986

1919 wydanie PKL, parka znaczków po 6 hal. + 3 hal. na kartce z Czarnego Dunajca 17.3.19, unikalne, gwarancja Schmutz.

Fi.56, 58
Mi.55, 57 
350 PLN
SOLD
987

1919 wydanie PKL, środkowy znaczek z błędem "zgubienie na szyi orła", gwarancja.

Fi.56s
Mi.55 
120 PLN
988

1919 wydanie PKL, górne znaczki z błędami, lewy"przerwana ramka pod halerzy", prawy "uszkodzone Polska", gwarancja.

Fi.57
Mi.56 
60 PLN
989

1919 wydanie PKL,górne znaczki z błędami, lewy znaczek "wyrostek przy y w halerzy", gwarancja.

Fi.57
Mi.56 
60 PLN
990

1919 wydanie PKL, prawy dolny znaczek z błędem "przerwana ramka z lewej strony Poczta", gwarancja.

Fi.57
Mi.56 
60 PLN
991

1919 wydanie PKL, czworoblok znaczka za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Schmutz.

Fi.58s
Mi.57 
300 PLN
992

1919 wydanie PKL, znaczek za 6 h., z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja.

Fi.58s
Mi.57 
100 PLN
993

1919 wydanie PKL, podwójny druk znaczka za 10 hal., gwarancja.

Fi.59 Dp
Mi.58 DD 
300 PLN
SOLD
994

1919 wydanie PKL - prywatna perforacja Rzeszów, w katalogu Fischer nie odnotowana !!! 15 hal. frankatura pojedyncza - widokówka wysłana 31.III adresowana do Strzyżowa, gwarancja.

Fi.60
Mi.59 
250 PLN
995

1919 wydanie PKL, parka znaczków za 15 hal. lewy narożny z błędem "zalane POLSKA", gwarancja.

Fi.60
Mi.59 
120 PLN
SOLD
996

1919 wydanie PKL, znaczek za 20 h., z błędem "przerwane 0 w prawym 20", gwarancja.

Fi.61
Mi.60 
35 PLN
SOLD
997

1919 wydanie PKL, czworoblok znaczka za 1 kr. z błędem "przesunięcie środka", gwarancja. 12262

Fi.65 MK1
Mi.64 
170 PLN
SOLD
998

1919 wydanie PKL, czworoblok znaczka za 1 Kr., lokalnie ząbkowany, z błędem "wyrostek z lewej strony u dołu O", gwarancja.

Fi.65t
Mi.64 
200 PLN
999

1919 wydanie PKL, znaczek z przesuniętym drukiem kolorów.

Fi.65
Mi.64 
50 PLN
1000

1919 wydanie PKL, znaczek za 1 kr. z błędem "przesunięcie środka".

Fi.65 Mk1
Mi.64 
30 PLN
1001

1919 przekaz pieniężny z Krakowa 6.VI.19 do Ciężkowic, znaczki olaty za 15 hal. użyte w Ciężkowicach jako znaczki dopłaty z ręczną napisem Porto.

Fi.73, 76, 77, 79 B
Mi.77, 80, 81, 83&nb
40 PLN
1002

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowym, gwarancja Schmutz.

Fi.73 P2
Mi.65 
50 PLN
1003

1919 wydanie w walucie koronowej, czworoblok znaczka za 5 hal., z niezadrukowanym klinem pomiędzy znaczkami.

Fi.74
Mi.66 
280 PLN
1004

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 5 hal. z gumą położoną na froncie znaczka, podlepka na odwrocie (bez gumy), gwarancja.

Fi.74 A
Mi.66 
90 PLN
1005

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 5 hal. na papierze prążkowanym poziomo.

Fi.74 A Dp
Mi.66 DD 
55 PLN
SOLD
1006

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 10 hal., gwarancja.

Fi.75 DpA
Mi.67 DD 
50 PLN
1007

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 10 hal. drukowany na załamanym papierze.

Fi.75A
Mi.67 
120 PLN
1008

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 10 hal., na papierze żeberkowanym poziomo, gwarancja Schmutz

Fi.75Ay Dp
Mi.67 
80 PLN
1009

1919 wydanie w walucie koronowej użyte w Warszawie ! 15 hal. na pięknej litograficznej pocztówce o patriotycznej symbolice - herby Ziem Rzeczypospolitej: Korony, Litwy i Żmudzi; przesłana 12.III z Warszawy do Lwowa; cenzura wojskowa.

Fi.76A
Mi.80B 
150 PLN
1010

1919 wydanie w walucie koronowej, parka znaczków za 25 hal. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami.

Fi.78B
Mi.82 
25 PLN
SOLD
1011

1919 wydanie w walucie koronowej, parka znaczków za 25 hal. drukowana na zagiętym papierze.

Fi.78B
Mi.82 
100 PLN
1012

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1 kr, gwarancja.

Fi.80DpA
Mi.72 DD 
110 PLN
1013

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1,5 kr, gwarancja.

Fi.81DpA
Mi.73 DD 
80 PLN
1014

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 1.50 kr., ku prawej stronie parki druk z powodu braku farby zanika, gwarancja Krawczyk.

Fi.81A Dp
Mi.73 
150 PLN
1015

1919 wydanie w walucie koronowej, parka znaczków bez perforacji poziomej między znaczkami, gwarancja.

Fi.82 B
Mi.86 
80 PLN
SOLD