The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
582

1918 Ozorków, nadruk lokalny na znaczkach okupacji niemieckiej, na wycinkach, gwarancja Ernst.

Fi.1-9
620 PLN
SOLD
583

1918 Jędrzejów, nadruk lokalny na znaczkach okupacji austro-węgierskiej na wycinkach.

Fi.1-5,7
120 PLN
SOLD
584

1918 Koło II, bardzo rzadkie znaczki z mocnymi podlepkami, gwarancje Schmutz

Fi.10-1,13-5,17,19
600 PLN
SOLD
585

1918 Kalisz II, nadruk lokalny na znaczku GGW za 2,5 f.

Fi.16
50 PLN
586

1918 Włocławek, znaczek za 15 fen. z nadrukiem drugiego wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.19
70 PLN
587

1918 Jędrzejów, nadruk lokalny na znaczkach okupacji austro-węgierskiej, na wycinkach.

Fi.73-75
90 PLN
SOLD
588

1918 Olkusz, nadruk lokalny na znaczkach okupacji austro-węgierskiej.

Fi.73-75
80 PLN
SOLD
589

1918 Kalisz, czworoblok znaczka za 2,5 fen. pierwszego wydania, gwrancja.

Fi.5
600 PLN
590

1918 Kalisz, czworoblok znaczka za 3 fen. pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.6
600 PLN
591

1918 Konin, znaczek za 2 1/2 fen. II wydania, gwarancja.

Fi.11
200 PLN
592

1918 Włocławek, znaczek za 7,5 fen. pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.7
70 PLN
SOLD
593

1918 Włocławek, znaczek za 10 fen. pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.8
70 PLN
SOLD
594

1918 Włocławek, znaczek za 10 fen. drugiego wydania skasowany przez przekreślenie, gwarancja.

Fi.18
70 PLN
595

1918 Włocławek, znaczek za 15 fen. drugiego wydania, gwarancja.

Fi.19
80 PLN
596

1918 Kalisz, parka znaczków trzeciego wydania, jeden z nadrukiem odwróconym.


400 PLN
597

1918 Kalisz, parkia znaczków czwartego wydania, jeden z nadrukiem odwróconym.


400 PLN
598

1918 Kalisz, zestaw 7 znaczków IV wydania.


600 PLN
599

1918 Kalisz, zestaw 6 znaczków II wydania.


500 PLN
600

1918 Tarnów, zestaw znaczków w różnym stanie zachowania, dwa nadruki odwrócone.


100 PLN
601

1918 Tarnów - wydanie II - znaczki austriackie z przedrukiem lokalnym, ostemplowane na kopercie 26.XII.


100 PLN
602

1918 Kalisz - wydanie V - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym, skasowana na kopercie 10.XII.


250 PLN
603

1918 Jędrzejów - znaczki austro-węgierskiej poczty polowej z przedrukiem lokalnym, 8.XII ostemplowane na kopercie, unarodowionym kasownikiem.


200 PLN
604

1918 Włocławek - wydanie III - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym - na kopercie - ostemplowana, kasownikiem prowizorycznym.


250 PLN
605

1918 Otwock - seria znaczków okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" z przedrukiem lokalnym - na kopercie - ostemplowana ładnym, prowizorycznym kasownikiem.


250 PLN
SOLD
606

1919 znaczki poczty lokalnej w Skałacie grzecznościowo ostemplowane na kopercie, gwarancja.

Fi.1, 2
400 PLN
607

1919 Skałat, znaczek za 5 h., jedna lekka podlepka, gwarancja.

Fi.2
90 PLN
608

1919 Skałat, znaczek za 15 h., jedna lekka podlepka, gwarancja.

Fi.4
100 PLN
SOLD
609

1921 Wydanie Nadzwyczajnej Rady Słucczyzny, przygotowane jako znaczki oplaty za doręczanie listów w Słucku.


250 PLN