The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
452

1915 Warszawa, nadużycia form, znaczki cięte bez tła w kolorach zielonym i czerwonym

Fi.1-2 P
50 PLN
453

1915, Warszawa - miejscowy list wysłany 28.XII, znaczek poczty miejskiej - unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b - naklejony przez nadawcę, o czym informuje pieczątka WRĘCZENIE OPŁACONE.

Fi.2
Mi.2 
250 PLN
454

1915 Warszawa, znaczek z błędem "uszkodzone y" w niebieskim nadruku groszy, gwarancja Gryżewski, Rembieliński.

Fi.3IIt
200 PLN
SOLD
455

1915 Warszawa - koperta firmowa wysłana 11.XI z Berlina, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem "szerokich 6", unieważniony 14.XI datownikiem z wyróżnikiem "b", przesyłka ocenzurowana w Poznaniu, gwarancja.

Fi.5II
Mi.6II 
600 PLN
456

1915 Warszawa - miejscowy list wysłany 22.XII, na odwrocie znaczek poczty miejskiej, skasowany stempelkiem z syreną.

Fi.7
Mi.8 
80 PLN
457

1915 Warszawa, parka ciętych znaczków.

Fi.I nz
50 PLN
SOLD
458

1915 Warszawa, próby bez tła, piękny stan, gwarancja Łaszkiewicz, Krawczyk.

Fi.I-II P
560 PLN
SOLD
459

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, gwarancja Schmutz.

Fi.I-II
280 PLN
SOLD
460

1915 Częstochowa, lokalny list ze stemplem opłaty doręczeniowej.


200 PLN
461

1916 Częstochowa - list miejscowy, przesłany 11.II, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 10 (fenigów).

Fi.1c
150 PLN
462

1916 Częstochowa - druki przesyłane miejscowo 25.IV, stempelki: poczty miejskiej i określający wysokość opłaty 5 (fenigów).

Fi.1b
150 PLN
463

1916 Białystok, znaczek doręczeniowy bez podpisu, niewielkie zagięcia, gwarancja.

Fi.1 II
675 PLN
SOLD
464

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.100 euro), gwarancja .

Fi.1-2
90 PLN
465

1916 Zawiercie, znaczek z jasnofioletowym nadrukiem kontrolnym, gwarancja. Plama widoczna na skanie w rzeczywistości nie występuje.

Fi.1 Ia
350 PLN
SOLD
466

1916 Sosnowiec, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-2
60 PLN
467

1916 Zawiercie, znaczki bez gumy, gwarancja Mikstein,.

Fi.1-2 IV
90 PLN
SOLD
468

1916 Zawiercie, znaczek z szarofioletowym nadrukiem kontrolnym, przerwa w J i R, bardzo duża podlepka i ślady po podklejeniu, gwarancja.

Fi.1 IIIb
100 PLN
469

1916 Zawiercie, seria bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), gwarancja Witkowski.

Fi.1-2 IV
Mi.1-2 III 
280 PLN
470

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
180 PLN
471

1916 Sosnowiec, gwarancja.

Fi.1-2
150 PLN
472

1916 Częstochowa - druki przesyłane miejscowo 14.IX, doręczone 16.IX, datownik poczty miejskiej i stempelek opłaty 5 (fenigów).

Fi.2b
80 PLN
473

1916 Łódź - karta pocztowa "Russich Polen" wysłana 12.IV z Warszawy, 14.IV doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, stempelek poczty miejskiej w kolorze liliowym, przesyłka cenzurowana w Warszawie, gwarancja.

Fi.2b
1 100 PLN
474

1916 Zawiercie, znaczek z fioletowym nadrukiem kontrolnym, przerwane J i R, pozostałość podlepki i ślad po podklejeniu na brzegu znaczka, gwarancja Gryżewski,.

Fi.2 IIIa
500 PLN
475

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Mi.800 euro), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.3-4
1 200 PLN
476

1916 Łódź, kartka ze stemplem doręczeniowym Ochotniczej Straży Ogniowej, gwarancja.

Fi.3a
120 PLN
477

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.280 euro), gwarancja.

Fi.3-4
200 PLN
478

1916 Sosnowiec, gwarancja.

Fi.3-4
270 PLN
479

1916 Sosnowiec, znaczki bez gumy, gwarancja.

Fi.3-4
90 PLN
SOLD
480

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej ze stemplem pomocniczym typ 2Ia na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.5
60 PLN
SOLD
481

1916 Łódź, kartka ze stemplem opłaty doręczeniowej Ochotniczej Straży Ogniowej, gwarancja.

Fi.6b
120 PLN
482

1916 Warszawa, znaczek z podwójnym nadrukiem normalnym i odwróconym.

Fi.9
45 PLN
SOLD
483

1916 Warszawa, seria znaczków przedrukowych za 2 gr. i 6 gr. na wycinkach.

Fi.9-10
25 PLN
484

1916 Warszawa, znaczki cięte z tłem.

Fi.9-10 nz
40 PLN
485

1916 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem.

Fi.10
45 PLN
SOLD
486

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 11.VIII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek prowizoryczny "Pfennig Porto" (z wpisaną wartością 8) stosowany w okresach przejściowych - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
240 PLN
487

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 2.X, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "8 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką; koperta użyta dwukrotnie, pierwszy raz przesłana 26.IX z biura paszportowego w Mławie do Warszawy.

Fi.10
Mi.10 
250 PLN
488

1916 Warszawa - miejscowy list urzędowy, wysłany 5.VII, opłata za list przerzucona na adresata - stempelek "5 Pfennig Porto" - pobierana przez pocztę miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu; znaczek doręczeniowy za 6 gr., skasowany stemplem z syrenką.

Fi.10
Mi.10 
200 PLN
489

1916 Warszawa - zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, przesłane miejscowo 20.V, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem nowej wartości 6 gr., unieważniony owalnym datownikiem.

Fi.10
Mi.10 
60 PLN
490

1916 Warszawa, przepołowiony znaczek na wycinku.

Fi.10
30 PLN
491

1916 Warszawa, cięta parka znaczków.

Fi.10
50 PLN