The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. PoW Gross Born camp

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2170

1943 Gołąbek - ciemnozielony znaczek na ilustrowanej pocztówce przesłany 24.XII, gwarancja Schmutz.

Fi.1ay1
300 PLN
2171

1943 Gołąbek - karta pocztowa na kartonie szarym gładkim, przesłana 1.I, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3x1
350 PLN
2172

1943 Gołąbek - karta pocztowa przesłana 3.XII, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp4
250 PLN
2173

1943 Święto Artylerii - karta pocztowa, ciemnonbrązowa na kartonie żółtawym szorstkim, przesłana 11.IX, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2by
450 PLN
SOLD
2174

1943 Święto Artylerii - karta pocztowa, ciemnoniebieska na kartonie żółtawym szorstkim, czysta, jedna z najrzadszych całostek w dziale poczt obozowych, nakład wynosił jedynie 31 sztuk !!! gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1ay
1 700 PLN
SOLD
2175

1943 NEUBRANDENBURG - potwierdzenie otrzymania paczki wysłanej 15.IX z Bejrutu przez Komitet Pomocy jeńcom polskim działający przy oddziale lewantyńskim Francuskiego Czerwonego Krzyża.


200 PLN
2176

1944 rocznica Poczty Obozowej - znaczki na kopercie ostemplowane okolicznościowo 3.XII, dodatkowo grzecznościowo odbity stempelek polecenia.

Fi.1, 25
130 PLN
SOLD
2177

1944 Karta świąteczna z niebieską ilustracją, czysta, gwarancja.

Fi.28
120 PLN
SOLD
2178

1944 NEUBRANDENBURG - Kaplica - koperta z ciemnooliwkowym znakiem opłaty na brązowym papierze pakunkowym gładzonym jednostronnie, przesłana 30.III, gwarancja Schmutz.

Fi.Ck1bz
600 PLN
SOLD
2179

1944 Święto artylerii - karta pocztowa - zaproszenie na obchody Barbarki - przesłana 3.XII, znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy uruchomienia poczty obozowej, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp27
300 PLN
2180

1944 Niebieski 'lis" na druku bibliotecznym przesłanym 28.XI; znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy). doklejane były one wyłącznie na przesyłkach doręcznych tego dnia, bardzo rzadki walor, gwarancje: Krawczyk, Schmutz.

Fi.Ib
500 PLN
2181

1944 Rok Olimpijski - "kropla rosy na liściu" - karta pocztowa z usterką, znak opłaty w kolorze czerwonym, karton biały, gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp20x
500 PLN
SOLD
2182

1944 nalepki "Lis" w kolorze pomarańczowym i niebieskim.

Fi.Ia, Ib
340 PLN
2183

1944 blok z okazji wystawy filatelistycznej ze stemplem okolicznościowym wystawy, gwarancja.

Fi.bl. 3
500 PLN
2184

1944 blok z okazji rocznicy obrony Warszawy, lewy dolny róg zagięty, gwarancja.

Fi.bl. 7
200 PLN
2185

1944 wystawa filatelistyczna - Olimpiada, bloki sprzedawano na wystawie ze stempelem z trzeciego jej dnia, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki innymi kasownikami, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.Bl.5
1 800 PLN
2186

1944 wystawa filatelistyczna - Dni Morza, bloki sprzedawano na wystawie ze stempelem z drugiego jej dnia, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki innymi kasownikami, gwarancja Falkowski.

Fi.Bl.4
700 PLN
2187

1944 wzór ilustracji do karty wielkanocnej, w rysunek wkomponowane litery M.Ż.,ręcznie podbarwiany.


250 PLN
2188

1944 NEUBRANDENBURG, wzór ilustracji karty wielkanocnej projektu Bolesława Malisza, rytowanej przez Wacława Bulzackiego (inicjały autorów na dole po prawej), tak zdobiona karta była stosowana także w Gross Born.


300 PLN
2189

1944 Gross Born, próbny odcisk suchej pieczęci olimpijskiej, stosowanej na korespondencji - także tej wychodzacej poza obóz.


160 PLN
2190

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.


150 PLN
2191

1944 banknot z oflagu II.D, emitowany przez bank obozowy.


160 PLN