The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1970

1939 kartka z obozu w Starobielsku.


300 PLN
1971

1940 kartka z obozu pracy w Rosji do Grodziska. Ciekawa makulaturowa kartka pocztowa.


250 PLN
1972

1940 List do KL Oranienburg.


800 PLN
1973

1941 Zakłady BMW w Monachium - obóz pracy przymusowej, widokówka wysłana 22.I z Monachium adresowana do Warszawy.

Fi.Iau
120 PLN
1974

1941 list z Łomży do obozu pracy w Rosji rep. Komi, stempel i r-ka okupacyjna sowiecka.


300 PLN
1975

1941 list z Oświęcimia, uszkodzona koperta.


100 PLN
SOLD
1976

1941 środek z listu z Dachau z dwiema akwarelkami.


800 PLN
1977

1941 przejściowy obóz przesiedleńczy w Łodzi, karta pocztowa wysłana 4.IV adresowana do Mosiny (Moschin), karta pionowo złamana.


100 PLN
1978

1941 więzienie na zamku w Lublinie, adres pomocniczy z Janowa Lubelskiego nadany 22.X, na odwrocie jako stemple odbiorcze - polskie przedwojenne datowniki Lublin 2, gwarancja.


250 PLN
1979

1941 deportacje Polaków w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 28.III ze Lwowa adresowana do zakładów odzieżowych zatrudniających młodocianych w rejonie Joszkar-Oła w Marijskiej ASRR, kasownik odbiorczy Jurino Marijsk.


240 PLN
1980

1941 list z Oświęcimia bez koperty.


80 PLN
1981

1942 przekaz paczkowy do więzienia na zamku w Lublinie, gwarancja.


200 PLN
1982

1942 list Oświęcimia bez koperty, cenzura nr 8.


80 PLN
1983

1942 list z Oświęcimia bez koperty, fragmenty wycięte przez cenzurę.


60 PLN
1984

1942 list z Oświęcimia, uszkodzona koperta.


100 PLN
SOLD
1985

1942 list z Oświęcimia, koperta uszkodzona.


100 PLN
SOLD
1986

1942 Oświęcim, karta pocztowa informująca o niemożliwości przekazania zapomogi dla więźnia obozu koncentracyjnego, interesujące świadectwo trudnych lat okupacji.


300 PLN
1987

1942 odcinek przekazu pieniężnego do Oświęcimia.


60 PLN
1988

1942 Joszkar-Oła kompleks obozowy "Temnikowskie Łagiera", większość więźniów stanowiły kobiety zatrudnione w przemyśle konfekcyjnym; list wysłany 22.X z Moskwy adresowany do miejscowości Cibiknur, cenzura, kasownik odbiorczy.


150 PLN
1989

1943 kartka z Buchenwaldu, słaby stan,


100 PLN
SOLD
1990

1943 list z Buchenwaldu, oderwany znaczek.


150 PLN
1991

1943 więzienie ciężkie dla kobiet Fordon, strona frontowa formularza listowego wysłanego 24.I, dokument sklejany w połowie, uzupełniane otwory od dziurkacza.


200 PLN
1992

1943 roboty przymusowe w gospodarstwach rolnych, karta pocztowa wysłana 16.I z miejscowości Rossow adresowana do Warszawy


100 PLN
1993

1943 (?) "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinsk Wsiesojuz. Stroj. Komb., więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
1994

1943 karta pocztowa wysłana 16.I z Warszawy adresowana do więzienia karnego w Rzeszowie, ponieważ więźnia przeniesiono do ciężkiego więzienia w Nowym Wiśniczu, kartę ostemplowano 20.I w Rzeszowie i przeadresowano; przesyłki do więzień wskutek wielkich obostrzeń dotyczących przechowywania otrzymywanej korespondencji, należą do prawdziwych rzadkości.


300 PLN
1995

1943 Mauthausen-Gusen, listownik wysłany 24.V z Linzu adresowany do miejscowośc Leipe, cenzura, stemple informacyjne; więźniowie tego obozu pracowali przy budowie podziemnych zakładów zbrojeniowych.


300 PLN
1996

1944 list z Buchenwaldu, koperta lekko uszkodzona.


160 PLN
1997

1944 list z Buchenwaldu, oderwany znaczek.


150 PLN
1998

1944 list z Dachau do Lublina.


130 PLN
1999

1944 obóz pracy Friedrichsmuhle w Gorzowie Wielkopolskim Wieprzyce, karta pocztowa wysłana 13.XII z obozu do miejscowości Zduny Kościelne.


150 PLN
2000

1944 obóz pracy Laasphe - huta "Amalia", karta pocztowa wysłana 19.XII z obozu do Gorzkowic, ciekawy opis warunków pracy i życia.


150 PLN
2001

1944 obóz pracy Wesenberg, karta pocztowa do obozu wysłana 30.XI z Częstochowy.


100 PLN
2002

1944 obóz pracy dla robotników cudzoziemskich we Wrocławiu, karta pocztowa wysłana 6.XI do Pruszkowa koło Skierniewic, interesująca treść obrazująca życie robotników.


200 PLN
2003

1944 obóz pracy w Steyr, karta pocztowa wysłana 7.XI do Pruszkowa; odmiana karty bez hasła propagandowego - 40 razy droższa od karty z hasłem !!! (w katalogu Michel 2002 wyceniona na 67,50 euro).


80 PLN
2004

1944 obóz pracy Potulice, dokument wystawiony 5.VI na nazwisko Marii Andrzejewskiej przebywającej w obozie; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


350 PLN
2005

1944 Oświęcim, karta pocztowa do obozu wysłana 18.XII z miejscowości Kłomnice, przesłana ambulansem Katowice - Warszawa; zwrócona - po opatrzeniu stosownymi stempelkami - do nadawcy. Dodatkowo druga karta, adresowana do nadawcy prezentowanej przesyłki wysłana z Pruszkowa po Powstaniu Warszawskim.


1 000 PLN
2006

1944 obóz pracy Kolz znajdujący się w miejscowości Tambach-Dietharz, widokówka wysłana 8.III do Kutna.


100 PLN
2007

1944 List z KL Sztutthof. Gwarancja.


600 PLN
2008

1944 Kartka z Ozorkowa do KL Dachau.


900 PLN
2009

1945 obóz pracy przymusowej Teplitz - Schonau II w Shlossberg, karta pocztowa wysłana 11.I do Lelowa znajdującego się już na wyzwolonym terenie, zamazany znak opłaty z Hitlerem; bardzo ciekawa cenzura z wpisanym ręcznie numerem 351a, gwarancja.


350 PLN