The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3767

1920 wydanie obiegowe, znaczek za 10 fen. z częściowym Abklatschem na gumie.

Fi.U 3
60 PLN
SOLD
3768

1921 Znaczek doręczeniowy na dokumencie sądowym.

Fi.4a
100 PLN
3769

1921znaczki urzędowe I wydanie - 100 f - frankatura wielokrotna - " Wezwanie obwinionego" do sądu, miejscowa przesyłka nadana 3.III w Tarnowie.

Fi.U7
Mi.D7 
60 PLN
3770

1935 urzędowy list polecony nadany 7.II w Ministerstwie Spraw Wojskowych, listu nie doręczono (stosowna nalepka pocztowa i stempelek) i został on zwrócony do nadawcy; ciekawa erka "WARSZAWA 11 - MSW"; ładny obieg.

Fi.U20
Mi.D20 
100 PLN
3771

1938 polecony list urzędowy z Sieniawy.

Fi.U20
30 PLN
3772

1939 sądowy list urzędowy.

Fi.U19
20 PLN
3773

1945 znaczek urzedowy z podwójnym ząbkowaniem pionowym.

Fi.U21II
40 PLN
3774

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, zestam trzech prób czarnej niebieskiej i czerwonej oraz znaczek z podwójnym drukiem, gwarancje Krawczyk, Schmutz, Ryblewski.

Fi.U21-2 P, U22 Dp
200 PLN
3775

1945 znaczek bez ząbkowania pionowego na marginesie, gwarancja.

Fi.U21
120 PLN
3776

1945 komplet kasowanych znaczków urzędowych 1945-1954 z odmianami.


30 PLN
SOLD
3777

1946 znaczek bez ząbkowania z lewej strony, uszkodzony.

Fi.U 21 II
40 PLN
3778

1947 zwrotne poświadczenie odbioru z prowizorycznym stemplem Leżajska przerobionym z niemieckiego.

Fi.U21
30 PLN
3779

1947 list urzędowy z konsulatu w Brukseli nadany w Warszawie.

Fi.U21
60 PLN
3780

1947 polecony list urzędowy ze Sporysza.

Fi.U22
25 PLN
3781

1950 znaczek bez ząbkowania poziomego na marginesie, gwarancja.

Fi.U 21 III
80 PLN
3782

1950 znaczek urzędowy z podwójnym ząbkowaniem pionowy pustopola

Fi.U21I
40 PLN