The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Polish People's Republic 1952-1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3038

1952 kompletny rocznik, 76 znaczków.

Fi.583-652
Mi.721-790 
210 PLN
3039

1952 uchwalenie konstytucji PRL, koperta FDC.

Fi.622-23
Mi.760-61 
10 PLN
SOLD
3040

1952 rocznica założenia partii Proletariat, koperta FDC.

Fi.624-25
Mi.762-63 
10 PLN
SOLD
3041

1952 elektrownia w Jaworznie, koperta FDC.

Fi.626-28
Mi.764-66 
10 PLN
SOLD
3042

1952 zabytkowe budowle, koperta FDC.

Fi.629-31
Mi.767-69 
50 PLN
3043

1952 zabytkowe budowle, znaczek za 1zł. z błędami: "Ę zamiast E" i "G zamiast C" czyli NIĘDZIGA zamiast NIEDZICA - pierrwszy błąd nowoodkryty, gwarancja.

Fi.631Is
Mi.769I 
150 PLN
SOLD
3044

1952 święto lotnictwa, koperta FDC.

Fi.632-34
Mi.770-72 
15 PLN
SOLD
3045

1952 święto lotnictwa, prawy dolny znaczek z błędem "kreska przekreślająca prawy górny róg znaczka", gwarancja.

Fi.634
Mi.772 
200 PLN
SOLD
3046

1952 Wiktor Hugo, koperta FDC.

Fi.635
Mi.774 
10 PLN
3047

1952 1000-lecie urodzin Ibn Siny Awicenny, koperta FDC.

Fi.636
Mi.773 
10 PLN
3048

1952 stocznia gdańska, koperta FDC.

Fi.637-38
Mi.775-76 
10 PLN
3049

1952 górnictwo, koperta FDC.

Fi.639
Mi.777 
10 PLN
SOLD
3050

1952 Henryk Sienkiewicz, koperta FDC.

Fi.640
Mi.778 
10 PLN
3051

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta w czworoblokach.

Fi.641-42 A
Mi.779-80 B 
200 PLN
3052

1952 35 rocznica rewolucji Październikowej, narożne czworobloki, jeden z oznaczeniem nakładu.

Fi.641-42 A
Mi.779-80 B 
220 PLN
3053

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, czworoblok z pustopolami.

Fi.641
Mi.779 
45 PLN
3054

1952 rocznica rewolucji październikowej, koperta FDC.

Fi.641-42 B
Mi.779-80 A 
10 PLN
3055

1952 rocznica rewolucji październikowej, koperta FDC.

Fi.641-42 A
Mi.779-80 B 
80 PLN
3056

1952 35 rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta na ilustrowanej kopercie FDC (wycena wg katalogu Michel 2003/4 - 60 euro).

Fi.641-642A
Mi.779-780B 
100 PLN
3057

1952 parka z pustopolami.

Fi.641 B
Mi.779 A 
50 PLN
3058

1952 rocznica Rewolucji Październikowej, parka z pustopolem.

Fi.641
Mi.779 
20 PLN
3059

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, koperta FDC.

Fi.643-44
Mi.781-82 
10 PLN
SOLD
3060

1952 dzień górnika, koperta FDC.

Fi.645-46
Mi.783-84 
10 PLN
SOLD
3061

1952 Konkurs Henryka Wieniawskiego, koperta FDC.

Fi.647-48
Mi.785-86 
10 PLN
SOLD
3062

1952 fabryka na Żeraniu, koperta FDC.

Fi.649-50
Mi.787-88 
15 PLN
SOLD
3063

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju, koperta FDC.

Fi.651-52
Mi.789-90 
10 PLN
SOLD
3064

1952 kopletny rocznik na kopertach FDC.


360 PLN
3065

1952 kompletny stemplowany rocznik, 76 zn.


210 PLN
3066

1953 list z Radomia ze stemplem propagandowym Książki najmilszym upominkiem noworocznym.

Fi.537
Mi.675 
30 PLN
3067

1953 kompletny rocznik, 46 znaczków.

Fi.653-698
Mi.791-836 
275 PLN
3068

1953 koperta FDC, znaczek z błędem "odwrocona jedynka", gwarancja.

Fi.658s
Mi.795-96 
120 PLN
3069

1953 Karol Marks, znaczek z błędem "odwrócone 1 w 1883", gwarancja.

Fi.658s
Mi.796 
45 PLN
SOLD
3070

1953 karnet z okazji Wyścigu Pokoju.

Fi.661-63
Mi.799-801 
35 PLN
3071

1953 karnet okolicznościowy z VI Wyścigu Pokoju.

Fi.661-63
Mi.799-801 
40 PLN
3072

1953 karnet - X Mistrzostwa Europy w boksie w Warszawie.

Fi.664-666
Mi.802-804 
40 PLN
3073

1953 święto 22 lipca, koperta FDC.

Fi.671-72
Mi.809-10 
10 PLN
3074

1953 karnet z okazji III Światowego Kongresu Studentów.

Fi.673-77
Mi.811-15 
20 PLN
3075

1953 blok legitymacyjny.

Fi.679
Mi.817 
35 PLN
3076

1953 Warszawa PKiN im. J.STALINA - koperta z kasownikiem okolicznościowym.

Fi.788a
Mi.930 
30 PLN
3077

1953 kartka wysłana ze Stalinogrodu.

Fi.Cp 131
40 PLN