The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2225

1939 list z zarządu obozów jenieckich w Berlinie do żony jeńca.


80 PLN
2226

1939 kartka z Dąbrowy Górniczej do obozu iternowania na Węgrzech, gwarancja.


70 PLN
2227

1939 kartka z internowania w Rumunii.


50 PLN
2228

1939 list z Dąbrowy k. Będzina do obozu internowania na Węgrzech, gwarancja.


80 PLN
2229

1939-1941 zestaw 3 przesyłek adresowanych do marynarza Stanisława Siomy, służącego na statkach s/s "Śląsk", a następnie s/s "Hel"; pierwsza karta wysłana z Czerwonego Krzyża w Szwajcarii z prośbą o "danie znaku życia", a dwie następne to podziękowania za paczki od przyjaciela przebywającego w niemieckiej niewoli.


350 PLN
2230

1939 Internowanie na Węgrzech - karta pocztowa wysłana 9.XII do Czarnego Dunajca, z treści wynika, że nadawca na tzw. "polski paszport" zamierza przedostać się do Wojska Polskiego formującego się we Francji "Przypuszczam, że się rozminiemy".


70 PLN
2231

1939 Starobielsk - pierwsza wiadomość z niewoli !!! karta pocztowa wysłana 30.XI adresowana do Warszawy, karta dwukrotnie złożona, podklejana. Pomimo pewnych, drobnych niedoskonałości, całość ta jest wymownym świadectwem jednej z największych polskich tragedii.


800 PLN
2232

1939 Kozielsk - pierwszy list z niewoli !!! napisany 29.XI adresowany do Lublina, a w razie niemożliwości doręczenia podano drugi adres w Krakowie, z treści listu pomimo tragicznych okoliczności przebija pewien optymizm: "... do mego powrotu..." , "... wszystko zakończy się pomyślnie!"; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


1 200 PLN
2233

1939 Marganiec - obóz jeniecki dla polskich zołnierzy w ZSRR, karta pocztowa wysłana 29.XI z Niepołomic do RGO w Krakowie z zapytaniem o los męża przebywającego w tym obozie; karta pionowo zgięta. Grupę polskich jeńców wojennych, skierowano (na podstawie umowy między NKWD, a Ludowym Komisariatem Metalurgii Żelaza) do kopalń żelaza i wapienia na Ukrainie, wchodzących w skład Zjednoczenia "Nikopol-Marganiec".


250 PLN
2234

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Sajoszarnya, list wysłany 24.XI z obozu adresowany do Duszpasterstwa Polskiego w Budapeszcie, uzupełnione otwory od dziurkacza.


150 PLN
2235

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Murakeresztur, formularz dla internowanych żołnierzy, wysłany 6.XI z obozu do Krakowa; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


160 PLN
SOLD
2236

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Nogradveroce, formularz wysłany 26.X z obozu do Chęcin, przeadresowany do Wolicy, gdzie również nie odnaleziono adresata, przesłany do PCK w Kielcach; karta pionowo złamana; bardzo dekoracyjna całość.


250 PLN
2237

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Ersekujvar, widokówka wysłana 30.X do Krakowa.


90 PLN
SOLD
2238

1939 kartka z obozu iternowania na Węgrzech do ambasady polskiej w Rumunii.


150 PLN
2239

1939 Kartka ze stalagu IIC do Krakowa wyslana za pośrednictwem PCK. Błąd w datowniku - 8.01.39, kartka jest datowana 18.12.1939.


150 PLN
2240

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Hergiswil.

Fi.1, FP5
200 PLN
2241

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
45 PLN
SOLD
2242

1940 arkusik czteroznaczkowy wydania poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2 ark.
500 PLN
2243

1940 Internowanie w Szwajcarii - formularz "Pamiątka z internowania w Szwajcarii" będący zarazem losem na loterię na rzecz internowanych Polaków, ze znaczkiem poczty polowej, ostemplowany w obozie Ruegsbach.

Fi.2, FP5
200 PLN
SOLD
2244

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2
60 PLN
2245

1940 znaczek poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.2
20 PLN
SOLD
2246

1940 kartka przedrukowa z Sędziszowa do obozu dla internowanych osob narodowości niemieckiej w Asch.

Fi.Cp 2
300 PLN
2247

1940trzy kartki do Tadeusza Czyżewskiego jeńca oflagów IIB i VIIA.


200 PLN
2248

1940 kartka z Jugosławii do obozu internowania na Węgrzech.


80 PLN
SOLD
2249

1940 kartka Rumuńskiego Czerwonego Krzyża do obozu dla internowanych Polaków.


200 PLN
2250

1940 kartka PCK do obozu internowania na Węgrzech, gwarancja.


200 PLN
2251

1940 kartka z Warszawy do obozu internowania na Węgrzech.


60 PLN
2252

1940 kartka do iternowanego w Rumunii.


50 PLN
SOLD
2253

1940 zestaw 9 kopert i kart z oflagu XIIA, każda cenzura inna.


150 PLN
2254

1940 zestaw 10 kopert i kart z oflagu IID, każda cenzura inna.


150 PLN
2255

1940 zestaw 9 kopert i kart z oflagu IIE, każda cenzura inna.


150 PLN
2256

1940 zestaw 10 kopert i kart z oflagu IIC i VIIA, każda cenzura inna.


150 PLN
2257

1940 zestaw 4 kopert i kart ze Stalagu VC, każda cenzura inna.


80 PLN
2258

1940 zestaw 6 kopert i kart z obozów jenieckich, każda cenzura inna.


120 PLN
2259

1940 zestaw 6 kopert z Oflagu XC, każda cenzura inna.


100 PLN
2260

1940 zestaw 5 kopert i kart z obozów jenieckich, każda cenzura inna.


80 PLN
SOLD
2261

1940 zestaw ośmiu kopert i kart z obozów jenieckich, każda cenzura inna.


120 PLN
2262

1940 kartka ze Stalagu IVA z akwarelką i opłatkiem.


400 PLN
2263

1940 kartka z Biłgoraja do obozu internowania w Rumunii.


80 PLN
2264

1940 dwie kartki do stalagu XIA.


100 PLN