The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 17. Post offices abroad 1919-1939

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1474

1919 nowodruk serii wydania LEVANT. Gwarancja.

Fi.1-12 ND
50 PLN
SOLD
1475

1919 Odessa, polskie znaczki z nadrukiem ODESA, gwarancja i fotoatest.

Fi.1, 2, 4, 5
3 500 PLN
1476

1919 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, drugi nakład serii przedrukowej sporządzony przy użyciu farby błyszczącej jasnoczerwonej, rzadka bez podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12 ND
140 PLN
SOLD
1477

1919 znaczek polskiej agencji pocztowej w Odessie za 20 fen. na papierze żeberkowanym poziomo, kasowany - zdjęty z listu użytkowego, bardzo rzadki, gwarancja Schmutz.

Fi.2ay
900 PLN
1478

1920 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami typu 2-iego, wysoko wyceniana (Fi.4800,-; Mi.1800 euro) gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 700 PLN
1479

1920 wydanie dla polskiej poczty w Konstantynopolu, seria nie wprowadzona do obiegu, rzadka bez podlepek, gwarancja Schmutz.

Fi.26-32
Mi.I-VII 
120 PLN
SOLD
1480

1921 seria znaczków dla polskiego konsulatu w Konstantynopolu niewprowadzona do obiegu. Gwarancja.

Fi.26-32
35 PLN
SOLD
1481

1926 wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów ( 208I,209I i 210I), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja kolejno Krawczyk, Schmutz, Krawczyk.

Fi.12-14a
120 PLN
1482

1929 czworoblok znaczka za 1 zł, gwarancja.

Fi.20v
320 PLN
1483

1929 wydanie obiegowe, gwarancja.

Fi.20
80 PLN
1484

1929 wydanie obiegowe, papier drobno prążkowany (16 prążków/2cm) 19 na całym rysunku (Mi.60 euro), gwarancja Falkowski.

Fi.23v
Mi.23I 
80 PLN
SOLD
1485

1932 polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku.

Fi.D71II
90 PLN
1486

1933 wydanie obiegowe z pionowym nadrukiem, piękny stan, gwarancja Kalinowski.

Fi.22
Mi.25 
280 PLN
1487

1933 wydanie obiegowe, gwarancja Gryżewski,.

Fi.22
290 PLN
1488

1934 wydanie obiegowe, seria, gwarancja.

Fi.23-25
45 PLN
SOLD
1489

1934 wydanie obiegowe, seria, gwarancja.

Fi.23-25
120 PLN
1490

1935 polski znaczek ze stemplem polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku, gwarancja.

Fi.275
60 PLN
1491

1937 Port Gdańsk, druki - reklamowa karta pocztowa opłacona znaczkiem Portu Gdańsk, wysłana 8.XI z Bydgoszczy, znaczek ostemplowano kasownikiem okolicznościowym Ogólnopolska Wystawa Radiowa.

Fi.29
Mi.32 
150 PLN
1492

1937 wydanie obiegowe, seria, gwarancja.

Fi.29-31
25 PLN
SOLD
1493

1937 polski znaczek opłaty użyty w Gdańsku.

Fi.295
Mi.316 
10 PLN
SOLD
1494

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria czysta.

Fi.32-35
Mi.35-38 
10 PLN
SOLD
1495

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria.

Fi.32-35
10 PLN
1496

1938 20 rocznica odzyskania niepodległości, znaczek z przesuniętym ząbkowaniem i rozmytym drukiem, gwarancja.

Fi.34
50 PLN
1497

1938 polski znaczek ze stemplem polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku, gwarancja.

Fi.287
60 PLN
1498

1938 polski znaczek ze stemplem polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku, gwarancja.

Fi.294
60 PLN
1499

1938 polski znaczek ze stemplem polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku, gwarancja.

Fi.295
60 PLN
1500

1938 polski znaczek ze stemplem urzędu pocztowego w Gdańsku, gwarancja.

Fi.296
60 PLN
1501

1938 kartka poczty lotniczej. Gwarancja.

Fi.Cp 3, 26
700 PLN
1502

1938 całostka wydania obiegowego.Gwarancja.

Fi.Cp 4
250 PLN
1503

1938 Port Gdańsk, "Ogólnopolski Zjazd Śpiewaczy" Gdańsk 1, kasownik okolicznościowy, pięknie odbity 4.VI na kopercie, stempel ten był w użyciu tylko 3 dni 4, 5 i 6 czerwca.

Fi.KO2
300 PLN
1504

1938 Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Kownie - widokówka adresowana do Lwowa, wysłana 2.V z Kowna.


100 PLN