Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
734
Fi.86B, 88B, 107
Mi.108 

1918 prekursory - niemieckie znaczki użyte na ziemiach polskich, mieszana frankatura z polskimi znaczkami, przekaz pocztowy z Jaksic 15.IV.1920 do Inowrocławia, bardzo ciekawy walor.

500 PLN
735

Mi.87 

1918 współkursory - niemieckie znaczki użyte na ziemiach polskich, przekaz pocztowy z Bydgoszczy 11.III.1920 do Inowrocławia, tempel odbiorczy 12.III, ciekawy walor.

200 PLN
736

Mi.85 

1918 współkursory - niemieckie znaczki użyte na ziemiach polskich, miejscowy przekaz pocztowy z Tucholi 15.III.1920, ciekawy walor.

250 PLN
737
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie PKL, znaczek za 6 hal. z gwarancją Korszeń.

55 PLN
SOLD
738
Fi.59, 62
Mi.58, 61 

1919 list polecony z Krakowa 10.III.1919 do Włocławka.

40 PLN
SOLD
739
Fi.60, 62
Mi.59, 61 

1919 wydanie PKL, polecona karta pocztowa z Przemyśla, cenzura, kasownik odbiorczy Łuków 31.III.

50 PLN
740
Fi.60B
Mi.59 

1919 wydanie PKL, znaczek za 15 hal.z błędem "zalane Polska", gwarancja Korszeń.

60 PLN
SOLD
741
Fi.65
Mi.64 

1919 wydanie PKL, znaczek za 1 kr. z przesuniętym drukiem kolorów. gwarancja Korszeń.

35 PLN
SOLD
742
Fi.73A, 75A, 76 A, 7
Mi.65, 67, 68, 69, 1

1919 list polecony z Krakowa 3.12.1919 do Nowego śącza na kopercie sejmowej, nadawcą jest krakowski poseł Zygmunt Klemensiewicz.

45 PLN
SOLD
743
Fi.73P2
Mi.65 

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowym, gwarancja Schmutz.

50 PLN
SOLD
744
Fi.73A Dp
Mi.97 

1919 wydanie w walucie markowej, podwójny druk znaczka za 1,5 mk., gwarancja Schmutz.

70 PLN
745
Fi.74B, 77B, 79B, 82
Mi.74, 77, 78, 83&nb

1919 wydanie w walucie koronowej, pocztowy list przesyłowy wysłany z Radomia 4.XII do Skarżyska, na odwrocie znaczki opłaty użyte jako znaczki dopłaty !

100 PLN
746
Fi.74A
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 5 hal., gwarancja Korszeń.

400 PLN
747
Fi.75
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej - dzielony znaczek na nieznanym formularzu poczty lokalnej w Myślenicach, przesyłka nadana 19.V, wyjątkowy walor, sygnowany Esperantista Filatelejo.

300 PLN
748
Fi.75P2
Mi.67 

1919 wydanie w walucie koronowej, gumowana próba znaczka za 10 hal. w kolorze pomarańczowobrązowym, rzadka lekki ślad podlepki, gwarancja Schmutz.

50 PLN
749
Fi.75 DpA
Mi.67 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 10 hal., gwarancja Korszeń.

40 PLN
750
Fi.75 B
Mi.79 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 10 hal. bez ząbkowania poziomego na marginesie.

40 PLN
751
Fi.79 B
Mi.83 

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek za 50 hal. bez ząbkowania na marginesie.

30 PLN
SOLD
752
Fi.82P
Mi.74 

1919 wydanie w walucie koronowej, gumowana próba znaczka za 2 Kr. w kolorze jasnoniebieskim, gwarancja Krawczyk.

80 PLN
753
Fi.84 DpA
Mi.76 DD 

1919 wydanie w walucie koronowej, podwójny druk znaczka za 5 kr., gwarancja Korszeń.

65 PLN
SOLD
754
Fi.85-91 A
Mi.89-95 

1919 wydanie w walucie markowej, filatelistyczny list polecony z Kalisza 16.IV.1919 do Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

40 PLN
755
Fi.86 P4
Mi.90 

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 5 fen. w kolorze szarozielonym na zadrukowanym na odwrocie papierze, gwarancja Korszeń.

50 PLN
SOLD
756
Fi.86 B
Mi.102 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 5 fen. z brakującym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Korszeń.

50 PLN
757
Fi.86s A
Mi.90 

1919 wydanie w walucie markowej, para znaczków za 5 fen. na papierze z cętkowaną strukturą papieru, prawy znaczek z błędem "prawe F zniekształcone".

50 PLN
758
Fi.86s B
Mi.102 

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek za 5 fen. na papierze prążkowanym poziomo z błędem "prawe F zniekształcone".

60 PLN
759
Fi.86s B
Mi.102 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 5 fen. na papierze cienkim białym, prawy znaczek z błędem "prawe F zniekształcone".

40 PLN
760
Fi.88 B
Mi.104 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 15 fen. z podwójnym ząbkowaniem pionowym pomiędzy znaczkami.

30 PLN
SOLD
761
Fi.88A
Mi.92 

1919 wydanie w walucie markowej, makulatura znaczka za 15 fen. - parka znaczków fabrycznie zamazana farbą drukarską, bardzo ładny stan, gwarancja Krawczyk.

80 PLN
762
Fi.88 B
Mi.104 

1919 wydanie w walucie markowej, znaczek za 15 fen. z silnie przesuniętym ząbkowaniem, papier pofałdowany.

30 PLN
SOLD
763
Fi.90A
Mi.94 

1919 wydanie w walucie markowej, zagraniczny list polecony wysłany 19.II z Warszawy adresowany do Lozanny, ładna wielokrotna frankatura, ciekawy stempel cenzury, na odwrocie kasownik odbiorczy 8.IV.

80 PLN
764
Fi.90B
Mi.106 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 25 fen. z podwójnym pionowym ząbkowaniem.

40 PLN
765
Fi.91B, 93B
Mi.108, 110 

1919 wydanie w walucie markowej, przekaz pocztowy z Wieruszowa nadany 6.XII do Warszawy, efektowna pieczęć urzędowa i ciekawy kasownik prowizoryczny, na odwrocie stemple odbiorcze.

120 PLN
766
Fi.92e B
Mi.109 

1919 list zamiejscowy opłacony trzema znaczkami po 1 mk. w kolorze szarym.

20 PLN
767
Fi.92 B
Mi.109 

1919 list polecony z Warszawy 2.12.1919 do Wiednia, stempel cenzury "Wr. 1 / 9", gwarancja Korszeń.

120 PLN
768
Fi.92A P2
Mi.96 P 

1919 wydanie w walucie markowej, parka prób znaczka za 1 mk., gwarancja Korszeń.

80 PLN
769
Fi.92s B
Mi.109 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 1 mk. , prawy znaczek z błędem "półksiężyc na wieżyczce".

30 PLN
770
Fi.92t eC
Mi.109z 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 1 mk. w kolorze szarym na papierze cienkim prążkowanym pionowo, prawy znaczek z błędem "jelenie rogi", gwarancja Korszeń.

30 PLN
SOLD
771
Fi.94 DpA
Mi.98 DD 

1919 wydanie w walucie markowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., gwarancja Korszeń.

30 PLN
SOLD
772
Fi.95 B
Mi.112 

1919 wydanie w walucie markowej, parka znaczków za 2,50 mk. bez ząbkowania pionowego między nimi, guma nierównomiernie nałożona, gwarancja Korszeń.

30 PLN
773
Fi.96P4
Mi.100 

1919 wydanie w walucie markowej, próba znaczka za 5 mk. w kolorze czarnym na papierze kredowym, gwarancja Schmutz.

180 PLN