The new auction will start soon

Auction 12. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
409

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal. w czworobloku, wzór drugi - z kropkowanym tłem tarczy, na papierze kredowym


600 PLN
410

1917 próba niezrealizowanego projektu (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal.- wzór drugi - z kropkowanym tłem tarczy.


250 PLN
411

1917 próba niezrealizowanego projektu (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal.- wzór drugi - z kropkowanym tłem tarczy, na papierze z żółtym poddrukiem, sygnowany T.Schetyna.


400 PLN
412

1917 próba niezrealizowanego projektu (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego za 15 hal.- wzór drugi - z kropkowanym tłem tarczy, na papierze z żółtym poddrukiem, sygnowany T.Schetyna.


400 PLN
413

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z odwróconymi nadrukami w cenie jednego (za 5f/2gr), gwarancja Schmutz.

Fi.2-4No
Mi.2-4 
800 PLN
SOLD
414

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen. z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.2 B1
Mi.2 
20 PLN
415

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen. z błędem "prawa cyfra 5 z kropką w środku", gwarancja.

Fi.2 B5
Mi.2 
25 PLN
416

1918 seria pomnikowa, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5 
15 PLN
SOLD
417

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen. z błędem "plamka przylegająca do l u góry", gwarancja.

Fi.2 B6
Mi.2 
55 PLN
SOLD
418

1918 seria pomnikowa, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5 
80 PLN
SOLD
419

1918 seria pomnikowa, pasek trzech znaczków po 5 fen., środkowy znaczek z błędem "kropka pomiędzy nóżkami litery k w Polska", gwarancja.

Fi.2 B3
Mi.2 
60 PLN
SOLD
420

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Schmutz

Fi.3No
Mi.3 
40 PLN
SOLD
421

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczka za 10 fen.Lewy dolny znaczek z usterką "uszkodzona prawa górna część litery N w FEN" - zn.17, gwarancja.

Fi.3
Mi.3 
25 PLN
SOLD
422

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczka za 10 fen., lewy górny znaczek (zn.17) z usterką "uszkodzona górna część litery N", lewy dolny znaczek (zn.26) z usterką "P w Poczta wyszczerbione", górna parka ze śladem podlepki, dolna - postfrisch, gwarancja.

Fi.3
Mi.3 
40 PLN
423

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczka za 10 fen., dolny lewy znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N w FEN". Górna parka na podlepce, dolna z błędem - postfrisch, gwarancja.

Fi.3 B4
Mi.3 
45 PLN
SOLD
424

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem na 31 poz. " I zamiast prawej 1" w czworobloku.

Fi.3B7
Mi.3 
70 PLN
SOLD
425

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10/6 fen. z wadliwie wydrukowanym napisem Poczta Polska, pozycja 34 w arkuszu, usterka powtażalna w niewielkiej częsci nakładu na pozycjach 33 i 34, duża rzadkość, fotoatest ze szczegółowym opisem Schmutz.

Fi.3 B12
Mi.3 
650 PLN
426

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.3 B1
Mi.3 
20 PLN
427

1918 seria pomnikowa, pionowa parka znaczków za 10 fen., górny znaczek z błędem kropka między nóżkami litery k w Polska", gwarancja.

Fi.3 B3
Mi.3 
40 PLN
428

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen. z błędem "Poezta".

Fi.3 B1
Mi.3 
20 PLN
429

1918 seria pomnikowa, znaczek z odwróconym nadrukiem, gwarancja Krawczyk, Mikstein.

Fi.4No
Mi.4 
120 PLN
SOLD
430

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z usterką "kropka wewnątrz cyfry 5", gwarancja.

Fi.4
Mi.4 
75 PLN
431

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen. z błędem "Pezta", gwarancja.

Fi.4 B1
Mi.4 
40 PLN
432

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym na margines nadrukiem, gwarancja.

Fi.4
Mi.4 
70 PLN
433

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczka za 50 fen., prawy dolny znaczek z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.5 B1
Mi.5 
90 PLN
434

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen. z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N w FEN", gwarancja.

Fi.5
Mi.5 
60 PLN
435

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen. z błędem nadruku"lewa 5 z kropką w środku", gwarancja.

Fi.5 B10
Mi.5 
50 PLN
436

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen. z błędem "P w Poczta wyszczerbione", gwarancja.

Fi.5 B4
Mi.5 
70 PLN
437

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen. z błędem "Poezta", gwarancja.

Fi.5 B1
Mi.5 
60 PLN
SOLD
438

1918 wydanie PP/GGW, znaczek zn 2,5 fen. z całostki z fragmentem nadruku na Poczwó(wka) i nadruku na znaku opłaty, gwarancja.

Fi.6s
40 PLN
SOLD
439

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z błędem "podniesione s", gwarancja.

Fi.6 B2
Mi.6 
200 PLN
440

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z błędem nadruku "brak litery l w poska", gwarancja Miszczak.

Fi.6a
Mi.6 
230 PLN
441

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z błędem na 23 poz. " brak dolnej części litery l", gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.6 B
Mi.6II 
300 PLN
442

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW anilinowym, gwarancja i opis Schmutz

Fi.6d
Mi.6II 
280 PLN
443

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c
Mi.6II 
180 PLN
444

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW silnie błyszczącym z błędem "odwrócone k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6c B7
Mi.6 
300 PLN
445

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW farbą anilinową, gwarancja Miszczak.

Fi.6d
Mi.6 
230 PLN
446

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen., gwarancja Schmutz.

Fi.6a
Mi.6 
65 PLN
447

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 3 fen., lewy znaczek z błędem "podniesione s", na obu znaczkach guma całkowicie zalepiona marginesem znaczka, podlepkami i pozostałościami po hawidzie, gwarancja Mikstein.

Fi.6a B6
Mi.6 
120 PLN
448

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 3 fen., lewy znaczek z błędem "odwrócone k", cała guma zaklejona pozostałościami po hawidzie, gwarancja Mikstein.

Fi.6a B7
Mi.6 
120 PLN