The auction will start on 19.04.2024

Auction 12. Local postage 1918-1919

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
405

1918 Skałat, znaczek opłaty za 40 hal., gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.8
240 PLN
406

1918 Skierniewice poczta lokalna, okupacyjne znaczki z nadrukiem POLSKA skasowane na kopercie 12.XII, gwarancja Krawczyk.


120 PLN
SOLD
407

1918 Tarnów, 17 znaczków wydania lokalnego w tym jeden opłatny za 15 hal. z odwróconym nadrukiem.


200 PLN
SOLD
408

1918 Rozwadów, trzy znaczki z prowizorycznym nadrukiem.


90 PLN