The auction will start on 19.04.2024

Auction 12. Jewish Ghetto, judaica

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1396

1927 judaica - znaczek opłaty stemplowej na firmowej kopercie (R.Szwarcfuks i J.Landsztok) miejscowego listu wysłanego w Warszawie 9.II.


60 PLN
1397

1927 judaica - dekoracyjna karta reklamowa firmy J.Goldberg, nadana 14.VII w urzędzie Warszawa 2 (rzadko spotykany wirnik) "KORZYSTAJCIE Z POCZTY LOTNICZEJ", adresowana do Białej Podlaskiej.


150 PLN
1398

1928 judaica - znaczki polskie użyte za granicą, karta pocztowa (część na odpowiedź) wysłana 11.XII z miejscowości Leova w Rumunii adresowana do rabina w Warszawie, bardzo ciekawa i rzadka przesyłka.


200 PLN
1399

1939 judaica - karta pocztowa pisana po hebrajsku, wysłana 6.IX z Ropczyc do Warszawy.

Fi.Cp88
200 PLN
1400

1939 judaica - karta pocztowa pisana po hebrajsku, wysłana 5.IX z Kurowa adresowana do miejscowości Uchanie.

Fi.Cp88
200 PLN
1401

1939 judaica - ilustrowana koperta - druk, opłacony gotówką wysłana z Warszawy 29.I adresowana do czytelni "Hatchijah" w Czarnym Dunajcu.


50 PLN
1402

1939-40 judaica - getto w Szanghaju, 8 kart pocztowych z okresu XI.1939 - X.1940 wysyłanych z terenów wcielonych do Rzeszy (Austria, Czechosłowacja) przez Żydów do rodzin przebywających w Szanghaju, chińskie stemple odbiorcze i doręczeniowe, liczne cenzury prawie na każdej przesyłce. W okresie wojny w Szanghaju przebywali Żydzi - uciekinierzy z Europy, zwraca uwagę charakterystyczny sposób oznaczania nadawców przesyłek - konieczność podania drugiego imienia Sara bądź Israel. Wyjątkowo ciekawy zestaw.


2 000 PLN
1403

1940 judaica - osiedle Sośwa na Uralu kompleks obozowy "SIEWURALŁAG", obóz dla Żydów i Polaków przesiedlonych z Polski, fragment treści: "... katolików trzy czy cztery rodziny - reszta Żydzi", karta pocztowa wysłana 9.VIII adresowana do Lwowa.


400 PLN
1404

1940 judaica - karta pocztowa ze Złoczowa wysłana 19.V do Czerwonego Krzyża w Berlinie z zapytaniem o losy polskich jeńców pochodzenia żydowskiego Chaima i Salomona Landesbergów.


200 PLN