The auction will start on 16.06.2023

Auction 12. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1405

1939 Korespondencja żołnierzy polskich przebywających na Węgrzech i Rumunii po kampanii wrześniowej.


50 PLN
SOLD
1406

1939 niemiecka karta pocztowa (prekursor) wysłana 9.XII z Radomska do Oflagu IIB Arnswalde, dodatkowy znaczek usunięty przez cenzurę obozową poszukującą "niedozwolonych" informacji, ciekawy walor.


50 PLN
1407

1939 list ze szpitala wchodzącego w skład Stalagu XIA, wysłany 7.XII do Gdyni, przeadresowany do Krakowa, ładny obieg.


100 PLN
1408

1939 karta pocztowa ze Stalagu IA wysłana 8.XII do Leszna (Lissa).


40 PLN
SOLD
1409

1939 obóz przejściowy (Dulag) Friedek - karta pocztowa wysłana 10.X do Krakowa, prezentowany walor stanowi ilustrację w książce autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej".


300 PLN
SOLD
1410

1939 Kartka ze Starobielska do Złoczowa.


1 200 PLN
1411

1939 kartka wysłana z Sarn do obozu internowania na Węgrzech, przedwojenny polski datownik Sarny"b" 11.12.1939, gwarancja.


120 PLN
1412

1939 list z Dąbrowy Górniczej do obozu internowania na Węgrzech, prowizoryczny stempel Dąbrowa.


60 PLN
1413

1939 List z Dąbrowy Górniczej do obozu internowania na Węgrzech, prowizoryczny stempel Dąbrowa Górnicza, gwarancja.


60 PLN
1414

1939 kartka z obozu internowania na Węgrzech do Ambasady Polskiej w Bukareszcie, Rumunia, rzadkie.


80 PLN
1415

1939 Kartka z obozu internowania w Rumunii.


40 PLN
1416

1939 rzadko spotykany formularz informacyjny Stalagu VIA wysłany 31.XII do Krakowa, napisy sporządzono również po rosyjsku, mimo że jeńcom rosyjskim odmawiano prawa do korespondencji.


100 PLN
1417

1939 formularz ogólnego przeznaczenia (dla Stalagów i Oflagów) wysłany 16.XII z Oflagu IXB do Częstochowy.


35 PLN
SOLD
1418

1939 internowanie na Węgrzech - obóz w Felsohangony, list z obozu wysłany 12.XII. do Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach, na odwrocie stempel odbiorczy PCK.


100 PLN
1419

1939 formularz "domowego" wyrobu, wysłany 22.XII z Oflagu IIB do Radomska.


50 PLN
1420

1939 oflag IV, pokwitowanie przejęcia broni od ppor. Tadeusza Sobola wystawione 15.X przez komendanturę obozu.


50 PLN
1421

1939 nalepka PCK we Francji.


20 PLN
SOLD
1422

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
100 PLN
1423

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
100 PLN
SOLD
1424

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
100 PLN
1425

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii, arkusik.

Fi.1 Ark.
400 PLN
1426

1940 arkusi czteroznaczkowy znaczka poczty polowe dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 Ark.
300 PLN
1427

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1-2
90 PLN
SOLD
1428

1940 wydanie poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii, komplet dwóch czteroznaczkowych arkusików.

Fi.1+2 Ark.
580 PLN
1429

1940 arkusz 16 znaczkowy poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii, bardzo rzadkie.

Fi.1
1 000 PLN
SOLD
1430

1940 Oflag IIA, listownik (część na odpowiedź) wysłany z Chełma Lubelskiego 6.VIII, późne użycie stempla prowizorycznego (polski przedwojenny datownik).


70 PLN
1431

1940 Kartka z Warszawy do internowanego na Węgry.


70 PLN
1432

1940 Kartka z Warszawy do internowanego na Węgrzech. Gwarancja.


100 PLN
1433

1940 listownik (część na odpowiedź) Oflagu VIIIB wysłany 9.III z Nowego Sącza.


25 PLN
SOLD
1434

1940 jeniecki obóz frontowy - Frontstalag 213, karta pocztowa wysłana z Delitz 25.XII do Stalagu XIIA, tam przeadresowana do frontstalagu.


200 PLN
1435

1940 karta ze Stalagu IIB wysłana 15.X do Wizny, na odwrocie stempel odbiorczy (cyrylica).


30 PLN
SOLD
1436

1940 karta z Oflagu IVB wysłana 13.VII do Warszawy.


10 PLN
SOLD
1437

1940 karta pocztowa do Stalagu IA wysłana 14.VI, omyłkowo skierowana do Stalagu IB, a stamtąd przesłana do właściwego obozu, kolejowy kasownik nadawczy, ładny obieg.


100 PLN
SOLD
1438

1940 karta ze Stalagu IIIA wysłana 23.III do Warszawy.


60 PLN
1439

1940 karta z Oflagu XIB wysłana 5.VI do Rybnika.


10 PLN
SOLD
1440

1940 listownik wysłany 15.V z Oflagu XIIA do Kutna.


25 PLN
SOLD
1441

1940 listownik wysłany 26.IV z Oflagu IVB do miejscowości Bożki, na odwrocie cenzura.


30 PLN
1442

1940 karta z Radomia wysłana 20.IV do Stalagu XXIB1.


50 PLN
SOLD
1443

1940 karta z Łodzi wysłana 1.IV do Oflagu IIA, zwraca uwagę, niemiecka, krótko używana nazwa Łodzi - Lodsch.


40 PLN
1444

1940 karta z Oflagu XVIIIA wysłana 23.III do Wiśnicza.


10 PLN
SOLD