The auction will start on 21.06.2024

Auction 12. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1159

1939 wydanie przedrukowe, seria.

Fi.1-13
70 PLN
SOLD
1160

1939 (?) prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 25fen. użyty na terenie GG, list z Częstochowy (kasownik prowizoryczny) adresowany do Łodzi, ładna całość.


Mi.522 
150 PLN
1161

1940 znaczki i całostka I wydania przedrukowego wysłana 2.I za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Kazimierzy Wielkiej do Bukaresztu, kasownik odbiorczy.

Fi.1, 3 , Cp1II
Mi.1, 3, P1I 
200 PLN
1162

1940 list wysłany 21.II za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krosna do Krakowa.

Fi.6
Mi.6 
120 PLN
1163

1940 "przecinek nad G w Gouvernement" znaczek z błędem na pospiesznym liście poleconym wysłanym 21.XII z Warszawy do Poznania, na odwrocie znaczek za 2gr. i kasownik odbiorczy, gwarancja.

Fi.14II, 17, 18, 24I
Mi.14II, 17, 18, 24I
250 PLN
1164

1940 "Krakowskie targi wzorcowe" znaczek na kopercie skasowany okolicznościowo 7.XII.

Fi.14II
Mi.14II 
50 PLN
1165

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.160eu), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
Mi.14I 
181 PLN
SOLD
1166

1940 "Radomskie targi jesienne" kasownik z wyróżnikiem "b" na liście firmowym wysłanym 15.X, kasownik ten praktycznie nie jest znany na normalnej (niefilatelistycznej) korespondencji, bardzo ciekawy walor.

Fi.45
Mi.45 
250 PLN
1167

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż - FDC, skasowane okolicznościowo 17.VIII na kopercie w pierwszym dniu obiegu.

Fi.52-55
Mi.52-55 
80 PLN
1168

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż.

Fi.52-55
40 PLN
1169

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż.

Fi.52-55
45 PLN
SOLD
1170

1940 list z stemplem okolicznościowym z okazji 1 rocznicy utworzenia GG, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.56-8
60 PLN
1171

1940 1 Rocznica utworzenia GG, seria ze stemplem okolicznościowym, skasowana 26.X. Warszawa.

Fi.56-58
Mi.56-58 
30 PLN
1172

1940, pierwsza rocznica utworzenia GG, seria na wycinkach.

Fi.56-58
40 PLN
1173

1940 poerwsza rocznica powstania GG, seria.

Fi.56-58
25 PLN
1174

1940 znaczki z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową.

Fi.59-62
30 PLN
1175

1940 polska koperta z nadrukiem, silne przesunięcie polskiego druku na kopercie i prawidłowy nadruk niemiecki spowodowało duże wzajemne ich rozsunięcie, unikalne i ciekawe, gwarancja Schmutz.

Fi.Ck 1
300 PLN
SOLD
1176

1940 karta pocztowa wydania przedrukowego, wysłana z Wiszniowa 30.V przez pośrednictwo w Tyszowcach, skasowana w urzędzie pocztowym w Tomaszowie Lubelskim 2.VI adresowana do Białej Podlaskiej, gdzie została ocenzurowana, bardzo ładnie udokumentowany obieg, karta pionowo złamana.

Fi.Cp3II
Mi.P3II 
160 PLN
1177

1940 pośrednictwo pocztowe Niepołomice, gwarancja.

Fi.U6
45 PLN
1178

1940 Polska karta pocztowa (część na odpowiedź) z nadrukiem, czysta (w katalogu całostek Michel 2002 wyceniona na 60 euro).

Fi.Cp6B
Mi.P7A 
140 PLN
SOLD
1179

1940 Polska karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) z nadrukiem, czysta (w katalogu całostek Michel 2002, wyceniona na 60 euro).

Fi.Cp6A
Mi.P7F 
140 PLN
SOLD
1180

1940 polska koperta z nadrukiem, czysta.

Fi.Ck1
Mi.U1 
40 PLN
1181

1940 znaczek urzędowy nieząbkowany bez nominału, gwarancja.

Fi.U16
450 PLN
1182

1940 seria znaczków urzędowych.

Fi.U16-24
35 PLN
1183

1940 kartka z Warszawy 28.9.1940 do Łukowa ze stemplem pobrania - Nachgebühr, gwarancja.


50 PLN
1184

1941 znaczek skasowany okolicznościowo na karcie pocztowej 6.IX w Zakopanem z okazji zawodów sportowych.

Fi.17
Mi.17 
40 PLN
1185

1941 znaczek 10 gr. (środkowy u góry) z błędem nadruku: "wyrostek w środku 0 prawej 10" w 10-bloku na odwrocie listu poleconego z Krakowa 8.XI do Krosna, gwarancja.

Fi.21, 21t, 41
Mi.21, 41 
100 PLN
1186

1941 "1 Zawody hodowców koni" 10.VIII Lublin, ciekawy i ładny kasownik okolicznościowy.

Fi.40
Mi.40 
30 PLN
1187

1941 kasownik okolicznościowy z okazji włączenia Dystryktu Galicji do Generalnego Gubernatorstwa 1.VIII Lwów.

Fi.40
Mi.40 
30 PLN
1188

1941 karta pocztowa wysłana z Podkowy Leśnej przez Brwinów do Warszawy. W Podkowie Leśnej nie było urzędu pocztowego, zgodnie z ordynacją dostarczaniem i odbieraniem poczty zajmował się wójt, opłata za doręczenie karty do urzędu pocztowego w Brwinowie wynosiła 10gr., ale z powodu braku znaczków doręczeniowych o odpowiednim nominale na kartę naklejono połówkę znaczka 20gr., kartę po dostarczeniu skasowano 27.IX w urzędzie pocztowym w Brwinowie. Podobne wydarzenie zostało opisane w książce „Podróże w świecie znaczków”, bardzo interesujący walor, gwarancja Krawczyk.

Fi.43, D2
Mi.43, Z2 
150 PLN
1189

1941 radziecka całostka użyta z Przemyślan 22.11.1941 do Żyrardowa, gwarancja.

Fi.43
150 PLN
1190

1941 "V Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach !" stempel propagandowy na liście z Warszawy wysłanym 25.VII do Radomia.

Fi.45
Mi.45 
150 PLN
SOLD
1191

1941 pośrednictwo pocztowe Jaworów koło Lwowa, gwarancja.

Fi.45
50 PLN
1192

1941 firmowy list poleconyz Warszawy 19.7.1941 na odwrocie stempel "V Zwycięztwa niemieckie na wszystkich frontach !", gwarancja.

Fi.45, 46, 50
100 PLN
1193

1941 list polecony wysłany 6.XI przez żołnierza niemieckiego za pośrednictwem poczty Generalnego Gubernatorstwa, przesyłki takie zwolnone były od opłaty, poczta pobierała tylko należność za świadczenia dodatkowe (w tym przypadku polecenie 60 gr.), zastosowano datownik niemy i erkę blanco. Przesyłki tego typu należą do rzadkości, gwarancja.

Fi.49
Mi.49 
700 PLN
1194

1941

Fi.65
12 PLN
SOLD
1195

1941 widoki Krakowa, ozdobny arkusz znaczka za 10 zł.

Fi.65 Ark.
170 PLN
SOLD
1196

1941"1 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie", specjalna wykonana techniką litograficzną okolicznościowa karta, ostemplowana 15.VIII w Krakowie.

Fi.67
Mi.67 
50 PLN
1197

1941 "Dni mozartowskie w Krakowie 8-14.12", stempel okolicznościowy na karcie.

Fi.71, 74
Mi.71, 74 
30 PLN
1198

1941 urzędowa karta pocztowa, przesłana 2.V z Krakowa za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten do Tarnowa.

Fi.U19
Mi.D19 
70 PLN