The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 12. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1032

1939 karta pocztowa przesłana 4.IX ambulansem nr.124 Warszawa - Bydgoszcz, stempelek cenzury BC 47, bardzo ciekawy i dekoracyjny walor.

Fi.Cp88
500 PLN
SOLD
1033

1940 stemplowane znaczki tajnej poczty podziemnej stosowane do opłaty za przesłanie prasy podziemnej.

Fi.10-12
500 PLN
1034

1940 znaczki tajnej poczty podziemnej za 50 gr., kolejno: zwykły, z przesuniętym drukiem nominału, z poczwórnym drukiem nominału w tym jednym odwróconym i podwójnym drukiem znaczka, fotoatest Schmutz.

Fi.10
1 400 PLN
1035

1940 znaczek tajnej poczty podziemnej stosowany do opłaty za doręczenie prasy podziemnej.

Fi.11
100 PLN
1036

1940 znaczek poczty podziemnej stosowany do opłaty za doręczenie podziemnej prasy.

Fi.12
100 PLN
1037

1941 kartka z Warszawy do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żolnieży polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, gwarancja.


200 PLN
1038

1941 kartka z Dąbrowy Górniczej do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żołnierzy polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, gwarancja.


180 PLN
SOLD
1039

1941 propagandowa widokowka ze stemplem polskiej poczty polowej w Wlk.Brytanii.


40 PLN
1040

1941 Polska Poczta Polowa w Wielkiej Brytanii, list wysłany z Glasgow adresowany do jednostki P32 na główną pocztę polową G.P.O., stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z datą 1.VIII.


Mi.225 
120 PLN
1041

1941 II Korpus, list z Poczty Polowej 101.


180 PLN
1042

1941 6 wycinków ze stemplami poczt polowych.


60 PLN
1043

1941 5 wycinków ze stemplami poczt polowych II Korpusu.


50 PLN
1044

1942 niekatalogowana próba znaczka Dojdziemy na papierze z wodnym znakiem, gwarancja Schmutz.

Fi.1 P
2 000 PLN
1045

1942 Dojdziemy, parka tete-beche, gwarancja.

Fi.1
850 PLN
1046

1942 kartka z Warszawy do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żolnieży polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


180 PLN
1047

1942 kartka z Dąbrowy Gorniczej do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żolnieży polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


180 PLN
1048

1942 kartka z Warsyawz do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żolnieży polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


180 PLN
1049

1942 kartka z Warszawy do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żolnieży polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


150 PLN
1050

1942 Polska Poczta Polowa w Wielkiej Brytanii, list wysłany z Bornemouth 17.V adresowany do jednostki P31, stempel odbiorczy z orłem "I KORPUS WOJSK POLSKICH/ 1 st POLISH ARMY CORPS" z datą 19.V.


Mi.225 
50 PLN
SOLD
1051

1942 list ze stemplem Polskiej Poczty Polowej w Wlk.Brytanii.


130 PLN
1052

1942 Nalepki poczty polowej, 2 na wycinkach , jedna luzem


50 PLN
SOLD
1053

1942 5 nalepek poczty polowej, w tym 3 na wycinkach.


55 PLN
SOLD
1054

1942 5 nalepek poczty polowej, w tym 1 na wycinku.


50 PLN
SOLD
1055

1942 rosyjski znaczek na wycinku z skasowany datownikiem i niezmiernie rzadkim metalowym stemplem ośmiokątnym POLSKIE SIŁY ZBROJNE w ZSSR - POCZTA K POLOWA, używanym w okolicach Ufy na przesyłkach nadawanych i doręczanych przez pocztę polową nr 3004.


360 PLN
1056

1942 dowód nadania listu poleconego opłaconego 60 kop. na poczcie polowej 3003 funkcjonującej przy 7 Dywizji Piechoty w Karginie.


250 PLN
1057

1942 Dwa wycinki z nalepkami poczty polowej.


40 PLN
SOLD
1058

1942 Dojdziemy, odbitka z unieważnionej matrycy.


100 PLN
1059

1942 nalepki używane przez poczty polowe polskich jednostek lotniczych .


60 PLN
1060

1943 tajna poczta podziemna, II wydanie, cięty znaczek za 50 gr. na oryginalnym wycinku gazetki podziemnej.

Fi.10nz
500 PLN
1061

1943 tajna poczta podziemna, II wydanie - parka znaczków o różnych nominałach 1 zł.+ 2 zł.

Fi.11+12
400 PLN
1062

1943 tajna poczta podziemna, marginesowy znaczek V wydania z sygnaturą drukarni i z usterką - kreska przez skrzydła orła.

Fi.20b
60 PLN
1063

1943 tajna poczta podziemna, znaczek V wydania z usterką plama na skrzydle orła.

Fi.20a
50 PLN
1064

1943 tajna poczta podziemna, znaczek V wydania z usterką - druk po stronie gumy sygnatura MIR.

Fi.20a
70 PLN
SOLD
1065

1943 tzw. "adres konspiracyjny" - służący do wymiany wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii, karta pocztowa wysłana 2.VII z Grodziska Mazowieckiego do Portugalii jako podziękowanie i potwierdzenie za otrzymaną paczkę żywnościową dla firmy, faktycznie przeznaczona dla starszego sierżanta Michała Gehrke (lista L13 pozycja 868) służącego w polskiej armii w Anglii (J.T.L.W. Piech) , bardzo ciekawy dokument, piękny obieg.

Fi.44, Cp7II
Mi.44, P10 
300 PLN
1066

1943 kartka z Zakopanego do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żołnierzy polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


200 PLN
1067

1943 kartka z Dąbrowy Górniczej do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żołnierzy polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


180 PLN
1068

1943 kartka z Warszawy do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żołnierzy polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


180 PLN
1069

1943 kartka z Warszawy do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żołnierzy polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


180 PLN
1070

1943 list z Tarnowa do Lizbony, korespondencja na skrzynkę kontaktową umożliwiała łączność żołnierzy polskich walczących na zachodzie z rodzinami w kraju, różne adresy, gwarancja.


200 PLN
1071

1943 urzędowy list polecony z urzędu uzupełnień Waffen SS w Poznaniu 27.V.43 do Warki, na odwrocie stempel odbiorczy.


95 PLN
SOLD