The auction will start on 19.04.2024

Auction 12. Local postage 1944-1945

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1528

1944 Zamość, znaczek za 25 gr + 1,75 zł / 6 gr wydania prowizorycznego z odwróconym nadrukiem, gwarancja Petriuk.

Fi.2
120 PLN
SOLD
1529

1944 Rudnik, znaczek za 8 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Schmutz.

Fi.3 III
100 PLN
SOLD
1530

1944 Leżajsk, dwa znaczki wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk.

Fi.4, 8
100 PLN
SOLD
1531

1944 Rudnik, znaczek za 10 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Ryblewski.

Fi.4 III
100 PLN
SOLD
1532

1944 Rudnik, znaczek za 12 gr. wydania prowizorycznego, na gumie kropka zagrzybienia, gwarancja Schmutz.

Fi.5 III
100 PLN
1533

1944 Rudnik, znaczek za 12 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Gryżewski.

Fi.5 I
100 PLN
SOLD
1534

1944 Rudnik, znaczek za 24 gr. wydania prowizorycznego, prawie niewidoczny ślad po podlepce, gwarancja Perzyński, Schmutz.

Fi.7 III
100 PLN
1535

1944 Rudnik, znaczek za 30 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Ryblewski.

Fi.8 III
100 PLN
SOLD
1536

1944 Rudnik, znaczek za 40 gr. wydania prowizorycznego, na całej gumie ślady po podklejeniu, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.9 III
100 PLN
1537

1944 Rudnik, znaczek za 50 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Schmutz.

Fi.10 III
100 PLN
SOLD
1538

1944 Rudnik, znaczek za 60 gr. wydanai prowizorycznego, niewielkie ślady po podklejeniu, gwarancja Schmutz.

Fi.11 III
100 PLN
1539

1944 Rudnik, znaczek za 60 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.11 I
100 PLN
SOLD
1540

1944 Rudnik, znaczek za 1 zł wydania prowizorycznego, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.13 III
100 PLN
1541

1944 Rudnik, znaczek za 1,20 zł wydania prowizorycznego, bez podlepki na środku nierównomierna guma, gwarancja Ryblewski.

Fi.14 III
100 PLN
1542

1944 Niezabitów, czworoblok znaczka za 50/50 gr. wydania prowizorycznego, jeden ze znaczków z odwróconym stemplem przedrukowym, niewielki ślady grzybka na gumie, gwarancja Miszczak.


300 PLN
1543

1944 Brwinów, znaczek za 10 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Gryżewski.


120 PLN
SOLD
1544

1944 Brwinów, znaczek za 30 gr. wydania prowizorycznego, gwarancja Perzyński.


110 PLN
SOLD
1545

1945 Brwinów - wydanie lokalne, list z 3.I ofrankowany znaczkiem z nadrukiem: "Polska Poczta Brwinów" adresowany do Podkowy Leśnej.


150 PLN
SOLD