Page:
General Government
Poz# Features Catalog Description Actual price
1159
Fi.1-13

1939 wydanie przedrukowe, seria.

70 PLN
SOLD
1160

Mi.522 

1939 (?) prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 25fen. użyty na terenie GG, list z Częstochowy (kasownik prowizoryczny) adresowany do Łodzi, ładna całość.

150 PLN
1161
Fi.1, 3 , Cp1II
Mi.1, 3, P1I 

1940 znaczki i całostka I wydania przedrukowego wysłana 2.I za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Kazimierzy Wielkiej do Bukaresztu, kasownik odbiorczy.

200 PLN
1162
Fi.6
Mi.6 

1940 list wysłany 21.II za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Krosna do Krakowa.

120 PLN
1163
Fi.14II, 17, 18, 24I
Mi.14II, 17, 18, 24I

1940 "przecinek nad G w Gouvernement" znaczek z błędem na pospiesznym liście poleconym wysłanym 21.XII z Warszawy do Poznania, na odwrocie znaczek za 2gr. i kasownik odbiorczy, gwarancja Korszeń.

250 PLN
1164
Fi.14II
Mi.14II 

1940 "Krakowskie targi wzorcowe" znaczek na kopercie skasowany okolicznościowo 7.XII.

50 PLN
1165
Fi.14I
Mi.14I 

1940 znaczek wydania przedrukowego 24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.160eu), w pięknym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

181 PLN
SOLD
1166
Fi.45
Mi.45 

1940 "Radomskie targi jesienne" kasownik z wyróżnikiem "b" na liście firmowym wysłanym 15.X, kasownik ten praktycznie nie jest znany na normalnej (niefilatelistycznej) korespondencji, bardzo ciekawy walor.

250 PLN
1167
Fi.52-55
Mi.52-55 

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż - FDC, skasowane okolicznościowo 17.VIII na kopercie w pierwszym dniu obiegu.

80 PLN
1168
Fi.52-55

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż.

40 PLN
1169
Fi.52-55

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż.

45 PLN
SOLD
1170
Fi.56-8

1940 list z stemplem okolicznościowym z okazji 1 rocznicy utworzenia GG, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN
1171
Fi.56-58
Mi.56-58 

1940 1 Rocznica utworzenia GG, seria ze stemplem okolicznościowym, skasowana 26.X. Warszawa.

30 PLN
1172
Fi.56-58

1940, pierwsza rocznica utworzenia GG, seria na wycinkach.

40 PLN
1173
Fi.56-58

1940 poerwsza rocznica powstania GG, seria.

25 PLN
1174
Fi.59-62

1940 znaczki z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową.

30 PLN
1175
Fi.Ck 1

1940 polska koperta z nadrukiem, silne przesunięcie polskiego druku na kopercie i prawidłowy nadruk niemiecki spowodowało duże wzajemne ich rozsunięcie, unikalne i ciekawe, gwarancja Schmutz.

300 PLN
SOLD
1176
Fi.Cp3II
Mi.P3II 

1940 karta pocztowa wydania przedrukowego, wysłana z Wiszniowa 30.V przez pośrednictwo w Tyszowcach, skasowana w urzędzie pocztowym w Tomaszowie Lubelskim 2.VI adresowana do Białej Podlaskiej, gdzie została ocenzurowana, bardzo ładnie udokumentowany obieg, karta pionowo złamana.

160 PLN
1177
Fi.U6

1940 pośrednictwo pocztowe Niepołomice, gwarancja Korszeń.

45 PLN
1178
Fi.Cp6B
Mi.P7A 

1940 Polska karta pocztowa (część na odpowiedź) z nadrukiem, czysta (w katalogu całostek Michel 2002 wyceniona na 60 euro).

140 PLN
SOLD
1179
Fi.Cp6A
Mi.P7F 

1940 Polska karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) z nadrukiem, czysta (w katalogu całostek Michel 2002, wyceniona na 60 euro).

140 PLN
SOLD
1180
Fi.Ck1
Mi.U1 

1940 polska koperta z nadrukiem, czysta.

40 PLN
1181
Fi.U16

1940 znaczek urzędowy nieząbkowany bez nominału, gwarancja Korszeń.

450 PLN
1182
Fi.U16-24

1940 seria znaczków urzędowych.

35 PLN
1183

1940 kartka z Warszawy 28.9.1940 do Łukowa ze stemplem pobrania - Nachgebühr, gwarancja Korszeń.

50 PLN
1184
Fi.17
Mi.17 

1941 znaczek skasowany okolicznościowo na karcie pocztowej 6.IX w Zakopanem z okazji zawodów sportowych.

40 PLN
1185
Fi.21, 21t, 41
Mi.21, 41 

1941 znaczek 10 gr. (środkowy u góry) z błędem nadruku: "wyrostek w środku 0 prawej 10" w 10-bloku na odwrocie listu poleconego z Krakowa 8.XI do Krosna, gwarancja Korszeń.

100 PLN
1186
Fi.40
Mi.40 

1941 "1 Zawody hodowców koni" 10.VIII Lublin, ciekawy i ładny kasownik okolicznościowy.

30 PLN
1187
Fi.40
Mi.40 

1941 kasownik okolicznościowy z okazji włączenia Dystryktu Galicji do Generalnego Gubernatorstwa 1.VIII Lwów.

30 PLN
1188
Fi.43, D2
Mi.43, Z2 

1941 karta pocztowa wysłana z Podkowy Leśnej przez Brwinów do Warszawy. W Podkowie Leśnej nie było urzędu pocztowego, zgodnie z ordynacją dostarczaniem i odbieraniem poczty zajmował się wójt, opłata za doręczenie karty do urzędu pocztowego w Brwinowie wynosiła 10gr., ale z powodu braku znaczków doręczeniowych o odpowiednim nominale na kartę naklejono połówkę znaczka 20gr., kartę po dostarczeniu skasowano 27.IX w urzędzie pocztowym w Brwinowie. Podobne wydarzenie zostało opisane w książce „Podróże w świecie znaczków”, bardzo interesujący walor, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
1189
Fi.43

1941 radziecka całostka użyta z Przemyślan 22.11.1941 do Żyrardowa, gwarancja Korszeń.

150 PLN
1190
Fi.45
Mi.45 

1941 "V Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach !" stempel propagandowy na liście z Warszawy wysłanym 25.VII do Radomia.

150 PLN
SOLD
1191
Fi.45

1941 pośrednictwo pocztowe Jaworów koło Lwowa, gwarancja Korszeń.

50 PLN
1192
Fi.45, 46, 50

1941 firmowy list poleconyz Warszawy 19.7.1941 na odwrocie stempel "V Zwycięztwa niemieckie na wszystkich frontach !", gwarancja Korszeń.

100 PLN
1193
Fi.49
Mi.49 

1941 list polecony wysłany 6.XI przez żołnierza niemieckiego za pośrednictwem poczty Generalnego Gubernatorstwa, przesyłki takie zwolnone były od opłaty, poczta pobierała tylko należność za świadczenia dodatkowe (w tym przypadku polecenie 60 gr.), zastosowano datownik niemy i erkę blanco. Przesyłki tego typu należą do rzadkości, gwarancja Korszeń.

700 PLN
1194
Fi.65

1941

12 PLN
SOLD
1195
Fi.65 Ark.

1941 widoki Krakowa, ozdobny arkusz znaczka za 10 zł.

170 PLN
SOLD
1196
Fi.67
Mi.67 

1941"1 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie", specjalna wykonana techniką litograficzną okolicznościowa karta, ostemplowana 15.VIII w Krakowie.

50 PLN
1197
Fi.71, 74
Mi.71, 74 

1941 "Dni mozartowskie w Krakowie 8-14.12", stempel okolicznościowy na karcie.

30 PLN
1198
Fi.U19
Mi.D19 

1941 urzędowa karta pocztowa, przesłana 2.V z Krakowa za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten do Tarnowa.

70 PLN