The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
1593

1918 seria pomnikowa, znaczek z przesuniętym w dół nadrukiem wychodzącym poza margines znaczka.

Fi.2
60 PLN
Bid
1594

1918 seria pomnikowa, kasowana parka znaczków za 5 f./2 gr., lewy z błędem na poz.12 "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B1
80 PLN
Bid
1595

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 5 f./2 gr. z odwróconym nadrukiem (Fi.600.-), gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 No
540 PLN
Bid
1596

1918 seria pomnikowa, kartka wysłana 4.12.18 z Warszawy do Krakowa, ładny stan zachowania.

Fi.2, 3
Mi.2, 3
700 PLN
Bid
1597

1918 wydania przedrukowe, mieszana frankatura różnych wydań na bankowym liście poleconym z Łodzi do Poznania, olbrzymia koperta o wymiarach 37 x 13 cm do przesyłania dokumentów bankowych, opłata 93 fen., na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.2, 3, 13I, 14I, 85B, 86B, 88B
800 PLN
Bid
1598

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
50 PLN
Bid
1599

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
Bid
1600

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
Bid
1601

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
Bid
1602

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, znaczek za 5/2 fen. dodatkowo ze znacznie przesuniętym w lewo, mikroskopijny ślad podlepki, pozostałe mocniejszymi śladami po podlepkach, ładny stan zachowania, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, sygnatura Rachmanow, gwarancja Gryżewski.

Fi.2-5 No
2 400 PLN
Bid
1603

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
Bid
1604

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.2B1
Mi.2
100 PLN
Bid
1605

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
Bid
1606

1918 seria pomnikowa, pasek znaczków z rzadkim w tym wydaniu abklaczem.

Fi.3
Mi.3
100 PLN
Bid
1607

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z dolnym marginesem z przesuniętym nadrukiem w poziomie wychodzącym poza obrys znaczka.

Fi.3
Mi.3
65 PLN
Bid
1608

1918 seria pomnikowa, dwunasto blok z rzadko spotykanym na tym wydaniu abklaczem nadruku.

Fi.3
Mi.3
360 PLN
Bid
1609

1918 seria pomnikowa, pozioma trójka z przesuniętą perforacją pionową na krawędź rysunku znaczka.

Fi.3
Mi.3
70 PLN
Bid
1610

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
60 PLN
Bid
1611

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, prawie cały napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, zamiast na dole znaczka, gwarancja.

Fi.3 B
200 PLN
Bid
1612

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
40 PLN
Bid
1613

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 10 f./6 gr. ze znacznie przesuniętym w poziomie nadrukiem, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 MK
100 PLN
Bid
1614

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 10 f./6 gr. z odwróconym nadrukiem, dodatkowo dwa błędy "kropka w nóżce litery k" i bardzo rzadki tzw."gwóźdź w FEN" pokazany na szczególe pod znaczkiem, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3 No B
300 PLN
Bid
1615

1918 seria pomnikowa, lewy znaczek z błędem "Poezta".

Fi.3B1
Mi.3
80 PLN
Bid
1616

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
Bid
1617

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
Bid
1618

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
Bid
1619

1918 seria pomnikowa, prawy dolny znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B2
Mi.3
120 PLN
Bid
1620

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3No
Mi.3K
450 PLN
Bid
1621

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
Bid
1622

1918 seria pomnikowa, list firmowy wysłany w pierwszym dniu obiegu 17.11.18 z Warszawy do Niemiec, opłata zawyżona o 5 fen., stempel niemieckiej cenzury z Wrocławia, bardzo ładny stan zachowania, rzadkie, fotoatest Petriuk.

Fi.4
Mi.4
2 800 PLN
Bid
1623

1918 OSTROŁĘKA, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym z Ostrołęki.

Fi.4
Mi.4
50 PLN
Bid
1624

1918 seria pomnikowa, pionowa parka znaczków za 25 fen./10 gr. z nadrukami odwróconymi, gwarancja.

Fi.4 No
500 PLN
Bid
1625

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 25 f./10 gr. z odwróconym nadrukiem, gwarancja i oznaczenie.

Fi.4 No
100 PLN
Bid
1626

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
Bid
1627

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols", znaczek unieważniony kasownikiem wagonu pocztowego, gwarancja i oznaczenie.

Fi.4B9
Mi.4
120 PLN
Bid
1628

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
250 PLN
Bid
1629

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.4No
Mi.4K
250 PLN
Bid
1630

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Petriuk.

Fi.4No
Mi.4K
120 PLN
Bid
1631

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.250.-) - to faza końcowa "brak dużej części liter ka tzw. gwóźdź", gwarancja i oznaczenie.

Fi.4a B3
500 PLN
Bid
1632

1918 seria pomnikowa, znaczek za 50 fen./20 gr. z błędem "Poezta" (Fi.200.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5 B1
180 PLN
Bid