The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12044

1912 Bawaria - Aeroklub Bawarski (B.AE.C) uzyskał pozwolenie na zorganizowanie poczty lotniczej w Monachium i Norymberdze w latach 1912-1914, przesyłki lotnicze należało opłacać zgodnie z taryfą znaczkami bawarskimi oraz specjalnym półoficjalnym znaczkiem poczty lotniczej, do ich kasowania stosowano specjalnego dwunastokątnego datownika Monachium lub Norymbergi - list przesłany pocztą lotniczą 12.12.12; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (znaczek z przebarwieniami).


Mi.FI, 77II
700 PLN
Bid
12045

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Wiedeń - Kraków - Lwów, wycinek koperty przesłanej 18.IV ze Lwowa ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.


Mi.225-27x 
100 PLN
Bid
12046

1921 list lotniczy z Pragi do Krakowa, list przewieziono pierwszym lotem na trasie Praga - Warszawa 24.IV.1921 Fi. 9b (7500,-), naklejka specjalna lotu, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo rzadkie.

Fi.9b
3 800 PLN
Bid
12047

1923 "C.F.R.N.A." ekspresowy polecony list lotniczy wysłany 27.IX z Warszawy do Zurychu, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z dopisaną należności "6000", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH z 3.X; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.137-40, 143, 164
Mi.173-78, 181, 182
1 200 PLN
Bid
12048

1924-25 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - Śmigło i Skrzydła, znaczki czyste za 1 gr. w kolorze pomarańczowym i za 50 gr. w kolorze niebieskim, jako dodatek do najrzadszego - za 1 zł w kolorze fioletowym (Fi.cena amatorska), lekkie ślady podlepek.

Fi.17 (11, 16)
800 PLN
Bid
12049

1924 pierwszy lot do Ameryki Północnej sterowca LZ126 Z.R.3 "Graf Zeppelin", list z Niemiec (z Bytomia) do St. Louis.


1 000 PLN
Bid
12050

1925 "AEROLOT"/"AEROLLOYD" połączenie Lwów-Warszawa-Gdańsk, list ze Lwowa do Warszawy nadany 11.IX na terenie Targów Wschodnich we Lwowie, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel "Targi Wschodnie 5-15-IX-1925 POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE" (Myślicki 25 207 - najwyższy stopień rzadkości D), na odwrocie datownik odbiorczy z 12.IX i ramkowy stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; stempelek własnościowy "H.Górny"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.33b
400 PLN
Bid
12051

1925 "CIDNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Innsbruck-Zurych-Bazylea-Paryż, list lotniczy wysłany 16.VI z Warszawy do Zurychu, dodatkowy fioletowy stempel "Pierwszym Lotem Warszawa Zürich/ Par Prémier Vol Varsovie-Zürich"; stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "6", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH 17.VI.25; jedna z najrzadszych polskich przesyłek lotniczych - lotem tym przewieziono zaledwie 40 sztuk poczty!!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.36b
3 600 PLN
Bid
12052

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
Bid
12053

1925 list lotniczy na trasie Warszawa - Gdańsk, winietki L.O.P.P., stempelki pomocnicze poczty lotniczej, na odwrocie stempel odbiorczy.


150 PLN
Bid
12054

1926 "AEROLOT" list lotniczy (druki) wysłany 13.II z Krakowa do Warszawy, przesyłka opłacona 5 gr + opłata lotnicza 20 gr, stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1." i "Par avion"; na odwrocie datownik odbiorczy WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "2c" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.209I, 210I, 217, 218
Mi. 225, 226, 237I, 238I
200 PLN
Bid
12055

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, stempel tranzytowy Wiedeń i datownik odbiorczy; stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1.", "Par avion", "Poste aerienne"; bardzo dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie).


250 PLN
Bid
12056

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruk specjalnej nalepki dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów; przeznaczony dla balonu "Lwów", łączny nakład oryginalnych nalepek wynosił 352 sztuki z czego 48 sztuk nieząbkowanych, każdy z balonów zabrał do swojej gondoli po 50 kart w tym 10 z nalepkami nieząbkowanymi; oferowany tu nieząbkowany nowodruk sporządzono w kolorze ceglastym na białym, grubym papierze; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.(2b)
250 PLN
Bid
12057

1927 LOPP, Warszawa znaczek składkowy, żółty za 50 gr w marginesowym narożnikowym czworobloku, górne znaczki w ładnym stanie, dolne w słabym (nieliczone).

Fi.19
50 PLN
Bid
12058

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
Bid
12059

1927 parka stemplowanych nalepek składkowych Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
30 PLN
Bid
12060

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, karta polecona (Fi.+450.-) z nieząbkowaną nalepką dodatkowej opłaty sporządzoną w nakładzie zaledwie 300 sztuk, przewieziona balonem "Poznań", który lądował w miejscowości Kuźnica, gdzie ostemplowano znaczki i dostawiono stempelek polecenia z dopisanym numerem 11; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.3b
1 200 PLN
Bid
12061

1928 Wydanie na cele budowy obiektów lotniczych - Łuck, Wołyński Komitet Wojewódzki LOPP - samolot, znaczek za 10 gr w kolorze niebieskim, skasowany 9.X.31 w miejscowości Ludwipol na wycinku razem ze znaczkiem opłaty; dobry stan zachowania (znaczek z ukośną fałdką w papierze).

Fi.6
80 PLN
Bid
12062

1928 list lotniczy z Warszawy do Lwowa, znaczek skasowany 23.II datownikiem okolicznościowym "I.A.T.A. ZJAZD w LUTYM 1928 w WARSZAWIE" (Myślicki 28 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych "Association Internationale du Trafic Aerien a Varsovie" (Myślicki 28 202) oba stemple o najwyższym stopniu rzadkości - D, oraz "SAMOLOTEM" i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "5"; na odwrocie datownik WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z dnia 23.II, na froncie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2l" i stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ."; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.59
400 PLN
Bid
12063

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list polecony (przesyłka o numerze 60) ofrankowany m.in. paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.V do Wiednia, dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C); kasownik odbiorczy na froncie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.60; 235-236
1 000 PLN
Bid
12064

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
30 PLN
Bid
12065

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, okolicznościowy czerwony stempelek z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", 1.VI lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93a
500 PLN
Bid
12066

1929 Szwajcaria, rzadka karta lotnicza prywatnego nakładu wydana z okazji Międzynarodowego Meetingu Lotniczego Zurich 1927, dofrankowana i przesłana 5.X pocztą lotniczą z Zurychu do Bazylei, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
Bid
12067

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku angielskim, na takich nalepkach dokonano przedruków "Międz. Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania (dwie naturalne fałdki w papierze).


40 PLN
Bid
12068

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku polskim, na takich nalepkach dokonano przedruków "Międz. Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania.


40 PLN
Bid
12069

1929 LZ129 Graff Zeppelin "PRZERWANY LOT" - widokówka nadana 15.5.29 z friedrichshafen Bodensee, niebieski stempel okolicznościowy lotu "LUFTSCHIFF GRAFF ZEPPELIN 1.AMERIKAFAHRT 1929", dodatkowy czerwony stempelek "Beförderung verzögert wegen Abbruchs der 1.Amerikafahrt" (Doręczenie opóźnione z powodu przerwania 1 lotu do Ameryki); nowojorski datownik odbiorczy z 3.8.29. Był to pierwszy międzykontynentalny lot LZ127 z Europy do Ameryki, sterowiec wystartował do lotu z Friedrichshafen w dniu 16.5.29, nocą nad Morzem Śródziemnym, gdy zbliżano się do wybrzeża Hiszpanii, pierwszy z pięciu silników uległ uszkodzeniu, następnego dnia na wysokości Alicante uszkodzeniu uległ drugi silnik w związku z tym podjęto decyzję o przerwaniu lotu do Ameryki i powrocie do bazy, po awarii trzeciego i czwartego z pięciu silników sytuacja stawała się dramatyczna, rząd francuski udzielił zgody na lądowanie awaryjne w bazie lotniczej Cuers pod Tulonem; kiedy 23.5.29 z Niemiec dostarczono zapasowe silniki, sterowiec powrócił do bazy we Friedrichshafen, skąd 1 sierpnia wystartował do udanego tym razem lotu i 3 sierpnia wylądował w Lakehurst niedaleko Nowego Jorku; przesyłki z pierwszej, nieudanej, próby lotu oznaczono dodatkowym czerwonym stempelkiem przetrzymano w bazie Friedrichshafen i przewieziono w drugiej - udanej - próbie lotu.


480 PLN
Bid
12070

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy wysłany 2.6, datownik odbiorczy.


Mi.175, 213 
50 PLN
Bid
12071

1931 lot sterowca LZ127 "Graf Zeppelin" na trasie Staken-Travemunde.


Mi.176b
200 PLN
Bid
12072

1931 lot sterowca LZ 127 "Graf Zeppelin" - Oberschlesienfahrt, kartka dosłana z Austrii i adresowana do Czechosłowacji.


Mi.194
200 PLN
Bid
12073

1931 Niemcy, widokówka reklamująca AEROBUS - regularne (co godzinę) połączenie lotnicze Kolonia-Frankfurt, wysłana 17.6 pocztą lotniczą z Erfurtu do Frankfurtu, bardzo ładnie odciśnięty lotniczy stempelek odbiorczy "Mit Luftpost befordert/ Frankfurt (Main) 2 Flughafen"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.378, 379
160 PLN
Bid
12074

1931 Niemcy, polecony list lotniczy wysłany 25.3 z Juist do Aleksandrii, przesyłka dosłana do Kairu, bezskutecznie poszukiwała adresata, 10.VI zwrócona do nadawcy; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.379, A379, 380
250 PLN
Bid
12075

1931 Niemcy, I lot Berlin-Moskwa-Irkuck-Manzhouli-Linsi-Pekin-Tsinan-Nanking-Szanghaj, list wysłany 16.6 z Berlina do Szanghaju, na odwrocie datownik przejściowy Manchouli z 25.6 i odbiorczy Szanghaju z 29.6; dodatkowy stempelek chiński; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.380, 382, 411
1 600 PLN
Bid
12076

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot Polarny POLARFAHRT - poczta radziecka, polecona widokówka prawidłowo opłacona znaczkami nieząbkowanymi poczty sterowcowej przesłana 25.VII z Leningradu na lodołamacz Małygin, stempel odbiorczy z 27.VII, a następnie dosłana do Lorch, dodatkowe stemple okolicznościowe, datownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 120).


Mi.402A, 404A
500 PLN
Bid
12077

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię, dosyłka z Holandii, widokówka wysłana 24.VI z Gravenhagen do Rejkjawiku, zielony trójkątny stempel okolicznościowy lotu, datownik odbiorczy 1.VII; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Sieger 113).


600 PLN
Bid
12078

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot do Ameryki Południowej, poczta paragwajska, znaczek z 5 cts. skasowany na wycinku datownikiem Aeropostale i stemplem okolicznościowym lotu (Sieger 131I).


80 PLN
Bid
12079

1932 wydanie na przesyłki lotnicze, 10 + 15 + 20 + 30 gr - frankatura czterokolorowa, zagraniczny list lotniczy wysłany 1.11 z urzędu Kraków 1 do Nottingham w Anglii, przesyłkę opłacono znaczkami w wysokości 1 zł (60 gr list + obowiązkowa dopłata lotnicza 40 gr); na odwrocie datowniki tranzytowe: WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z tego samego dnia i francuski PARIS GARE DU NORD AVION z 3-XI; dodatkowe stempelki: "Poczta Lotnicza KRAKÓW 1", "POSTE AERIENNE", "Nadeszła pocztą lotniczą"; dekoracyjna koperta firmowa TOWARZYSTWO HANDLOWE "IRWING" KRAKÓW; efektowna całość w dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

Fi.220, 221, 222, 224
Mi.228, 229, 230, 232
700 PLN
Bid
12080

1932 I lot sterowca LZ129 "Hindenburg" na trasie w Niemczech..


Mi.6a
80 PLN
Bid
12081

1932 III lot do Ameryki Południowej sterowca LZ127 "Graf Zeppelin", list z Brazylii do Niemiec ze specjalnym przedrukowym znaczkiem, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.240A
200 PLN
Bid
12082

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej, poczta argentyńska, widokówka wysłana 22.IV z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 152III).


200 PLN
Bid
12083

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej - poczta brazylijska, karta pocztowa ofrankowana specjalnym znaczkiem dla poczty zeppelinowej wysłana 5.V z RIo de Janeiro do Niemiec (Sieger 158A).


150 PLN
Bid