The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Current auction Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9879

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w lewo - na lewych znaczkach nie całkiem widoczny nominał 50 zł. a po prawej cyfra 3 i kawałek 5, na prawych tylko nominał - niepełne 50 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
140 PLN
Bid
9880

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, marginesowy czworoblok znaczka za 350 zł./15 zł. z nadrukiem przesuniętym w prawo nadrukiem - po lewej tylko zł, po prawej 350; na marginesie data zamówienia, gwarancja Krawczyk.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
120 PLN
Bid
9881

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
Bid
9882

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
Bid
9883

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
60 PLN
Bid
9884

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 188 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
125 PLN
Bid
9885

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w pionie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
80 PLN
Bid
9886

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
Bid
9887

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Walocha.

Fi.3105No
Mi.3253K
50 PLN
Bid
9888

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105No, 3062, 3098
Mi.3253K, 3206, 3246
150 PLN
Bid
9889

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
Bid
9890

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Walocha.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
Bid
9891

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
180 PLN
Bid
9892

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
Bid
9893

1990 dyscypliny sportowe, seria w arkuszach sprzedażnych złożonych w połowie.

Fi.3110-5 ark.
Mi.3258-63
150 PLN
Bid
9894

1990 70. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, seria w arkuszach sprzedażnych złożonych w połowie.

Fi.3117 ark.
Mi.3265
100 PLN
Bid
9895

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
30 PLN
Bid
9896

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, prawy znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
40 PLN
Bid
9897

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, narożny dziewięcioblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem tak silnie przesuniętym, że górne znaczki pozostają bez nowego nominału, gwarancja.

Fi.3121 MK
Mi.3269 
600 PLN
Bid
9898

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
Bid
9899

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz,.

Fi.3121 Np
Mi.3269
180 PLN
Bid
9900

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
Bid
9901

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
Bid
9902

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
Bid
9903

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
Bid
9904

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Walocha.

Fi.3121No
Mi.3269K
45 PLN
Bid
9905

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
150 PLN
Bid
9906

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
Bid
9907

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3121Np, 3027, 3121
Mi.3269DD, 3175, 3269
100 PLN
Bid
9908

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolami u dołu, papier żółtawobiały gruby gładki o ząbkowaniu 11½:11¾; bardzo dobry stan zachowania (otwory od zszywacza).

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
Bid
9909

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
Bid
9910

1990 znaczek z pustopolem na dolnym marginesie.

Fi.3125
Mi.3273
20 PLN
Bid
9911

1990 wysoka inflacja - ślimaki i małże, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją na obiegowej kartce.

Fi.3125MK
Mi.3273
70 PLN
Bid
9912

1990 sowy, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3146-51 ark.
Mi.3294-9
300 PLN
Bid
9913

1990 Lech Wałęsa - laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r, 12-blok z górnym i bocznymi marginesami z nazwą emisji, czyste.

Fi.3152
Mi.3300
30 PLN
Bid
9914

1990 Lech Wałęsa - laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 r, arkusz czysty.

Fi.3152
Mi.3300
90 PLN
Bid
9915

1990 zabytki miast polskich, seria w arkuszach sprzedażnych.

Fi.3154-7 ark.
Mi.3302-5
300 PLN
Bid
9916

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
Bid
9917

1990 poczet królów i książąt polskich, parka znaczków za 50 zł., niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), dodatkowo z liczbą rozrachunkową na marginesie.

Fi.XXX
Mi.VIII
1 200 PLN
Bid
9918

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
500 PLN
Bid