The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
47714

1915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.1
40 PLN
47715

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
35 PLN
SOLD
47716

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
47717

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
47718

1915 Warszawa, Orzeł, znaczek za 10 gr. z ciekawym zielonkawym kolorem tła.

Fi.2
80 PLN
47719

1915 Warszawa, miejscowa kartka opłacona znaczkami poczty miejskiej.

Fi.2, 7
100 PLN
47720

1915 Warszawa, Orzeł, nietypowa parka różnych znaczków za 10 gr., górny bez perforacji u dołu - niekatalogowany (Fi.-), dolny całkowicie bez perforacji poziomej (Fi.833.-), w Michlu odwrotnie: górny katalogowany, dolny niekatalogowany, gwarancja i oznaczenie.

Fi.2a MK+MK2
Mi.2a Uu+Uw
1 200 PLN
47721

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
47722

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw k, lekkie złamanie, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2k
140 PLN
47723

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2l
130 PLN
47724

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy typu II (zwykły znaczek - Mi.350 euro), w I typie nadruku ten błąd nie występuje, podwójna gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
500 PLN
47725

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej z ręcznym nadrukiem nowej wartości.

Fi.4
60 PLN
47726

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.4IIaa
60 PLN
47727

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.4Iaa
45 PLN
47728

1915 Warszawa, znaczek z czytelnie odbitym obróconym o 90° ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
200 PLN
47729

1915 Warszawa, znaczek ze słabo odbitym ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
30 PLN
47730

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.4Iba
60 PLN
47731

1915 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja zgodna z prawidłowym położeniem nadruku Schmutz.

Fi.4Iba No
Mi.4aa
400 PLN
47732

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości z tłem w barwie "zółtobrunatnym", gwarancja i stare oznaczenie Schmutz.

Fi.5
50 PLN
47733

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości, gwarancja Schmutz.

Fi.5I
20 PLN
47734

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, marginesowa parka znaczków za 6/5 gr. z rzadkim jasnobrązowawożółtym tłem, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6 bez podlepki, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6 z jednym śladem podlepki, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5aI+IIe
600 PLN
47735

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5 IIaf
200 PLN
47736

1915 Warszawa, czworoblok znaczków w barwie zielonej z tłem jasno zielonoszarym z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i opis Walocha.

Fi.7c
80 PLN
47737

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości.

Fi.8
15 PLN
47738

1915 Warszawa, znaczki z nadrukiem nowej wartości z rysunkiem w barwie czerwonej matowej i błyszczącej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.8a, 8b
40 PLN
47739

1915 Warszawa, czworoblok znaczków w barwie czerwonej błyszczącej z tłem jasnożółtym z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i opis Walocha.

Fi.8b
80 PLN
47740

1915 Warszawa, miejscowy list doręczony przez pocztę miejska w Warszawie opłacony dodatkowo znaczkiem poczty miejskiej, koperta okupacyjna z nadrukiem Russisch Polen.

Fi.Ckp2I, 5
480 PLN
47741

1915 Warszawa, próby w kolorach: za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi. 6.000,-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P1
4 000 PLN
47742

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1450.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
1 200 PLN
47743

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem żółtawobrązowym, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.IIa
300 PLN
47744

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.IIa
250 PLN
47745

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIb
160 PLN
47746

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem jasno żółtobrązowym, ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
47747

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem jasnożółtobrązowym, charakterystyczna nierównomiernie nałożona guma, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.IIb
500 PLN
47748

1916 Białystok, znaczek poczty doręczeniowej w Białymstoku ręcznym podpisem "R. Wolfsohn".

Fi.1I
1 200 PLN
47749

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem "R. Wolfsohn", gwarancja Schmutz.

Fi.1I
850 PLN
47750

1916 Białystok, dwa znaczki lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem "R. Wolfsohn" i bez podpisu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1Ia, 1IIa
1 800 PLN
47751

1916 Częstochowa, dofrankowana całostka (część "na odpowiedź" karty podwójnej) wysłana 23.9 z niemieckiego urzędu pocztowego w Warszawie; fioletowy datownik odbiorczy "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY" z datą 30 X - odciśnięty bez dodatkowych stempelków taryfowych (Fi.3400.-); dwukrotnie odbity stempelek cenzury niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.2a
2 000 PLN
47752

1916 Częstochowa, karta pocztowa wysłana 20.5 z Warszawy do Częstochowy, dwa stemple częstochowskiej poczty miejskiej: czerwonoliliowy datownik "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY" z datą 21 V na mostku i prostokątny ramkowy stempelek taryfowy "Porto 10 Pf."; fioletowy prostokątny stempel cenzury warszawskiej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja; dodatkowo grzecznościowa koperta ofrankowana znaczkiem niemieckim za 3 fen, skasowanym 8.4.16 w Częstochowie, stempelek poczty miejskiej "STADT-POST POCZTA MIEJSKA CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA" i stempelek taryfowy "5" (fenigów); na karcie albumowej.

Fi.2f, 1b
800 PLN
47753

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Fi.150.-), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
120 PLN
SOLD