The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
47460

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, cięta i bardzo rzadka ząbkowana parki znaczków z czwartej i piątej kolumny o różnych nominałach 5+10 hal., tak jak zdecydowana większość niegumowane, gwarancja Mikstein, Gryżewski, Rachmanow.

Fi.1+2, 1+2 nz
2 200 PLN
47461

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, rzadkie - jako kasowane, seria znaczków na oddzielnych wycinkach (Fi.900.-), unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
750 PLN
47462

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.700.-), gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Krawczyk

Fi.1-2
550 PLN
47463

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
47464

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na wycinkach, unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", przedwojenne sygnatury.

Fi.1-2
480 PLN
47465

1914 orzeł - wydanie NKN, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
500 PLN
47466

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.1-2
500 PLN
47467

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków na oddzielnych wycinkach unieważnionych kasownikiem ramkowym "Poczta Polowa W.P. / JĘDRZEJÓW", gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
800 PLN
47468

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie, gwarancja.

Fi.1-2
500 PLN
47469

1914 orzeł - wydanie legionowe NKN, seria znaczków unieważnionych kasownikiem ramkowym "STRZELECKA KOMENDAETAPOWA / poczta polowa".

Fi.1-2
350 PLN
47470

1914 Winieta dobroczynna "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. w kolorze czerwonym na patriotycznej widokówce wysłanej z Krakowa we wrześniu 1917 (Fi.650.-), co ciekawe, pomimo, że przesyłka nie została oznaczona jako wojskowa (FELDPOST), Poczta nie naliczyła dopłaty, zalepkę tę stosowano przeważnie na kartach poczty polowej lub zgodnie z przeznaczeniem do zaklejania kopert na odwrocie; całość w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.1a
600 PLN
47471

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, znaczek stemplowany, gwarancja Walocha.

Fi.2
240 PLN
47472

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, niegumowany znaczek cięty, gwarancja Walocha.

Fi.2nz
300 PLN
47473

1914 czysta kartka poczty polowej Legionów.

Fi.Fp2
220 PLN
47474

1914 kartka polecona z Brna do Głównej Komendy Polskich Legionów w Jabłonkowie, korespondencja rodziny w sprawie rannego syna.


240 PLN
47475

1914 kartka z Krakowa na Morawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej na dworcu w Krakowie, widokówka z Krakowa.


50 PLN
47476

1914 kartka pocztowa datowana 28 grudnia wysłana z Bystrzycy na Śląsku Austriackim z Batalionu Uzupełniającego do Krakowa, brak datownika, niebieski stempel "Feldpost der polnishen Legionen", dwukrotnie odbity fioletowy stempel formacyjny "BATALION UZUPEŁNIAJĄCY / LEGIONÓW POLSKICH". Rzadki stempel pocztowy z wczesnego okresu istnienia Legionów.


550 PLN
47477

1914 list wysłany w początkach września z Krakowa do legionisty z 2. plutonu 1. kompanii 1. pułku Legionów Polskich przebywającego w Kielcach. Stempel pocztowy z szeryfami "STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA / poczta polowa", rzadka pozycja z początkowego walk Legionów, gwarancja Schmutz.


750 PLN
47478

1914 kartka nadana z Legionu Polskiego nr. 2 działającego na Węgrzech w Karpatach Wschodnich do Wiednia, fotoatest Drzewiecki.


110 PLN
47479

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, seria znaczków I wydania austriackiej poczty polowej.

Fi.1-21
900 PLN
47480

1915 Legiony Polskie - I Brygada, list wysłany 15.IV za pośrednictwem poczty polowej do Krakowa, datownik nadawczy K.u.K. FELDPOSTAMT 118, idealnie odciśnięty stempel formacyjny z orłem "3 Komp.5.Pułku.1.Bryg. Legionów Polskich" - u Berka nieopisany!!! wśród przesyłek legionowych, koperty należą do najrzadziej spotykanych walorów; bardzo dobry stan zachowania;

1915 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 4.III za pośrednictwem poczty polowej do Krakowa, datownik nadawczy K.u.K. FELDPOSTAMT 118, bardzo dobrej jakości odbitka wyjątkowego stempla cenzury połączonego ze stemplem formacyjnym "CENZUROWANO 1 Baon 1.Pułk Leg.Pol. Poczta Pol.118" (Berek C17), doskonały stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

Fi.15
600 PLN
47481

1915 list urzędowy z Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego z Piotrkowa do Szareniowca, stempel austriacki informujący o niemożliwości doręczenia z powodu działań wojennych, stempel składnicy pocztowej w czeskim Brnie.

Fi.Fk5
340 PLN
47482

1915 list wysłany z Warszawy do żołnierza (oficera?) cesarskiej Gwardii Przybocznej w Piotrogrodzie, na odwrocie negatywowa pieczęć urzędu pocztowo-telegraficznego w Warszawie i datownik odbiorczy 21-3; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
47483

1915 Legion Ukraiński - widokówka (Salzburg, widok ogólny) wysłana 26.7 z Parsch na Pocztę Polową 350, adresat - ataman (major) Roman Dudyńskyj dowódca sotni (kompanii) w 129 Brygadzie Piechoty wchodzącej w skład Legionu Ukraińskiego, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej (29.4-2.5) stoczył swoją pierwszą zwycięską bitwę z siłami rosyjskimi pod górą Makiwką w Karpatach Wschodnich; bardzo dobry stan zachowania.


300 PLN
47484

1915 list z Przemyśla do Wiednia wysłany pocztą lotniczą "Fliegerpost Przemyśl", data napisania kartki 9.III.1915.


180 PLN
SOLD
47485

1915 widokówka z Lidy (cerkiew) wysłana 4.12 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 85 Dywizji Landwery do miejscowości Przemysław (Prinzlaff), dekoracyjna pieczęć formacyjna z godłem "KÖNIGLICHE PREUSS. MASURISCHES. PIONIER BATAILION Nr.26" (Batalion Pionierów Mazurskich); walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
47486

1915 widokówka pisana po polsku wysłana 3.X z Wiednia do Krakowa jako przesyłka poczty polowej, czarny ramkowy stempelek "Militarpflege Feldpost", owalna efektowna pieczęć formacyjna szpitala wojskowego; stempelek cenzury krakowskiej; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


40 PLN
47487

1915 OKUPACJA ROSYJSKA GALICJI WSCHODNIEJ, austriacki formularz datowany "23 sierpnia 1915" napisany po polsku, wysłany 10.8 do Mohylowa nad Dniestrem za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.21 przydzielonej do obsługi 19 Korpusu Armijnego, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No21" (ПОЛЕВАЯ ПОЧТ. КОНТОРА N:21), doskonale odciśnięta negatywowa rzadka pieczęć cenzury "KORPUSNOWO KONTROLERA" (КОРПУСНАГО КОНТРОЛЕРА), kasownik odbiorczy 16.8 na froncie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (niewielki ubytek papieru na froncie);

widokówka (Brody) wysłana 31.1 za pośrednictwem rosyjskiej poczty polowej nr.107 do Czugujewa, funkcjonowała ona w okresie 09.1914-06.1915 jak urząd stały w Brodach, datownik "POLOWA POCZT. KANTORA No107" (ПОЛЕВ. ПОЧТ. КОНТ. No107), kasownik odbiorczy 5.2 na froncie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej z opisem.


800 PLN
SOLD
47488

1915 nietypowy, wczesny formularz austriackiej poczty polowej, treść napisana po polsku, wysłany 3.I z miejscowości Oeblarn do Polskiej Ostrawy na Śląsku Austriackim; wzruszająca treść; bardzo dobry stan zachowania.


40 PLN
SOLD
47489

1915 widokówka z Sulechowa (Zullichau) niemieckiej poczty polowej nadana w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie Halle (Saale) - Poznań do Gostynia.


120 PLN
47490

1915 naśladownictwa nalepek z wizerunkiem orła legionowego na tarczy z napisem "LEGJONISTOM POLSKIM".


40 PLN
47491

1915 Legion Puławski, widokówka "Bój Legionu Polskiego pod Opaką. Kapitan Leonard Goleniewski odcięty ze swą kompanią przebija się przez szeregi nieprzyjacielskie." - reprodukcja obrazu autorstwa Bolesława Wisłockiego z roku 1916 (żołnierza Legionu), przedstawiająca bitwę pod Opaką stoczoną 24.8 przez Legion Puławski - polską ochotniczą formację wojskową, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstałą, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
47492

1915 Legion Puławski, widokówka "Walka Legionu Polskiego pod Karczówką w dn. 14 sierpnia 1915 r. Legion brawurowym przeciwnatarciem zatrzymał posuwanie się Niemców, którzy w tym miejscu przerwali front rosyjski." - reprodukcja obrazu autorstwa Bolesława Wisłockiego z roku 1916 (żołnierza Legionu), Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskowa, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
47493

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.


120 PLN
47494

1915 formularz do korespondencji jeńców niemieckich z obozu Dinan we Francji, napisy po niemiecku, wysłany 28-10 do miejscowości Wyrzysk (Wirsitz); datownik nadawczy Dinant Cotes du Nord, okrągła pieczęć "DEPOT DE PRISONNIERS DE GUERRE DINANT"; dobry stan zachowania (karta z prawej strony pionowo złamana).


120 PLN
47495

1915 list służbowy nadany 22 listopada przez węgierską pocztę polową nr 41 z poczty etapowej Cesarsko - Królewskiej Grupy Dowódczej do Cesarsko - Królewskiej Komendy Klasztoru Jasna Góra, datownik TABORI POSTAHIVATAL 41, pieczęcie formacyjne, fotoatest Drzewiecki.


290 PLN
47496

1915 pamiątkowa grafika za datek 1 korony na wełnę dla Wojsk Polskich, na odwrocie stempel "Centralny Komitet Gwiazdkowy / dla LEGIONISTÓW / Kraków pl. Maryacki L. 9.".


500 PLN
47497

1915 pokwitowanie "Kasa otrzymała" Polskiego Komitetu Narodowego w Krakowie, stempelki Składnicy wydawnictw N.K.N. i departamentu organizacyjnego.


400 PLN
47498

1915 karta poczty polowej wysłana 19.3.15 z Krakowa do batalionu uzupełniającego Legionów do węgierskiej poczty polowej 121, stempel cenzury kolejowej "Zensuriert /Bahnpostamt."


60 PLN
47499

1915 seria cięta i ząbkowana naśladownictwa wydania dobroczynnego Naczelnego Komitetu Narodowego.


80 PLN