The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Concentration camps WW2

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
51736

1934 "Siewiernowostocznyje Łagiera" - Szalinskoj Wsiesojuz. Stroj. Komb. (Szaliński Wszechzwiązkowy Kombinat Budowlany), dofrankowana ilustrowana koperta wysłana 14.09 z łagru do Tallina; więźniowie tego kompleksu obozowego pracowali głównie przy budowie dróg i lotnisk; reprodukcję prezentowanego waloru wykorzystano w książce "Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej" autorstwa St.Barańskiego i J.Falkowskiego.


200 PLN
51737

1938 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, kartka na formularzu obozowym wysłana 29.11.38 do Wiednia, kartka złamana w połowie. Obóz istniał od 1933. Korespondencja sprzed wojny spotykana jest bardzo rzadko


800 PLN
51738

1940 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR (tu do Kazachstanu), list wysłany z miejscowości Stiepniak w obwodzie akmolińskim do Ryglic, datownik moskiewskiego urzędu dla przesyłek zagranicznych z 25.VI, zalepka i stemple cenzury Wehrmachtu; koperta sporządzona z polskiej przedwojennej przenicowanej przesyłki ze stemplem urzędowym z godłem "Obwodowa Komisja Wyborcza Okręgu Nr.8 w Sarnach"; wyjątkowa całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


400 PLN
51739

1940 kartka wysłana z ciężkiego więzienia o charakterze obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu, najrzadszy formularz z Fort VII drukowany gotykiem niemieckim w użyciu sporadycznie tylko kilka tygodniu podczas istnienia tego więzienia w Poznaniu.


750 PLN
51740

1940 obóz dla polskich jeńców wojennych w Równym Wołyńskim, kartka z obozu pracy przymusowej NKWD wysłana 16.08.40 do Radomska, jako adres nadawczy podano numer skrytki pocztowej 33, cenzura sowiecka i niemiecka, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
51741

1940 Pawiak, kartka wysłana z więzienia 10.12.40 do rodziny osadzonego w Warszawie, pomimo zagięcia dobry stan zachowania, rzadkie.


250 PLN
51742

1940 Pawiak, kartka wysłana z więzienia 18.12.40 do rodziny osadzonego w Warszawie, poderwany znaczek, rzadkie.


250 PLN
51743

1941-44 Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, zestaw 10 listowników wysłanych z obozu (w tym jeden z podobozu Klinker) z 10 różnymi spośród 12 stosowanych stempelków cenzorskich z literami: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "L" i "M"; wszystkie listowniki kompletne w dobrym stanie zachowania.


3 000 PLN
51744

1941 Spandau - niemieckie więzienie w Berlinie, karta z Oflagu XIIA wysłana 10.9 przez ojca do syna znajdującego się w jednym z najcięższych berlińskich więzień - Spandau, przetrzymywano w nim więźniów politycznych, których najczęściej odsyłano do obozów koncentracyjnych; datownik nadawczy z usuniętymi napisami, stempelek cenzora obozowego z numerem 8, adnotacje cenzury więziennej; zachowane egzemplarze korespondencji do więzienia należą do bardzo rzadkich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; wymowne świadectwo polskich losów w czasie ostatniej wojny.


500 PLN
51745

1941 KL Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z sygnaturą 1285 wysłana 20.XI z obozu do miejscowości Kiełpiny (Kölpin), znaczek unieważniony datownikiem SANKT GEORG an der GUSEN, dwuwierszowy stempelek cenzury "Poststelle K.L.M,/Gusen zensiert"; całość w dobrym stanie zachowania (na odwrocie niewielkie przebarwienia); z kolekcji B.Grodzińskiego.


500 PLN
51746

1941 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach II (13.IV.1940) z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa wysłana 24.V z domu dla inwalidów w miejscowości Tawda (Obwód swierdłowski) do Lwowa; datownik odbiorczy urzędu Lwów 10 z wyróżnikiem "Б"; znamienny fragment tekstu: "... paczka [-] po 8 miesiącach przyszła dostałam wszystko tylko kiełbasa była już na nic."; bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
51747

1942 Wołogda - sowieckie więzienie przesyłkowe, list do więzienia wysłany 1.XI z miejscowości Neruta, dokładny adres odbiorcy utajniony - przesyłkę wysyłano na poste restante (do Wostrebowanija); stempelek cenzury nr.123, datownik odbiorczy 5.11; zwraca uwagę koperta sporządzona z gazety; ze zbiorów J.Falkowskiego.


300 PLN
51748

1942 Auschwitz - niemiecki obóz koncentracyjny, kartka z obozu koncentracyjnego na listowniku obozu koncentracyjnego Auschwitz 19.6.42 do Tarnowa, stempel cenzora "Geprüft / 7 / A.L. Auschwitz", bardzo ładny stan zachowania.


380 PLN
51749

1942 Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, bardzo rzadka koperta obozu koncentracyjnego w Gusen wysłana z obozu do Łodzi, oderwany znaczek, dwuwierszowy stempelek cenzury "Poststell K.L. M./Gusen / zensiert .....", słabszy stan zachowania.


180 PLN
51750

1942 listownik z obozu pracy przymusowej w Katowicach adresowany na niemiecką pocztę polową, przesyłka nie doręczona.


160 PLN
51751

1942 karta oszczędnościowa przymusowego pracownika z Polski w Niemczech.


100 PLN
SOLD
51752

1943 Dachau, kompletny przekaz paczkowy z Jedlinia od ks. Feliksa Turbiasza - duchownego dobroczyńczy, do obozu koncentracyjnego w Dachau, adresat Artur Rojek więzień polityczny wcześniej więziony na zamku w Lublinie, potem przetransportowany do Gross Rossen, a ostatecznie osadzony w Dachau. Stemple cenzury.


480 PLN
51753

1943 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, kompletny listownik wysłany 8.1.43 z obozu do Poznania, stempelek cenzury z parafką cenzora odbity dwukrotnie na tyle listownika, i wewnątrz przy treści listu.


280 PLN
51754

1943 Mauthausen Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, listownik wysłany 22.10.43 z obozu do Białobrzeg koło Radomia, stempel cenzury obozowej Gusen, stempel "1x im Monat / Postempfang" informujący o doręczaniu korespondencji raz w miesiącu.


280 PLN
51755

1943 Oranienburg Sachsenhausen - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłany z obozu 22.10.43 do Trzebini, stempel cenzury obozowej z literą "F".


180 PLN
51756

1943 Miranda de Ebro - obóz koncentracyjny w Hiszpanii, list lotniczy wysłany 12.02.43 z obozu do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, stempel cenzury "EC-22" i na odwrocie “Correo Aereo, Certificado Madrid”, zalepka cenzury hiszpańskiej.

Po klęsce Francji, Polaków - zarówno żołnierzy jak i cywilów - przedzierających się do Anglii via Portugalia, a zatrzymanych na terenie Hiszpanii, tamtejsze służby wojskowe kierowały do obozów koncentracyjnych nie traktując ich jako internowanych, lecz jak pospolitych przestępców. Dopiero w 1943 roku na skutek nacisków aliantów i strajku głodowego więźniów, obóz ten zlikwidowano, a 17.III.1943 gen. Franco wydał dekret zezwalający Polakom na ewakuację do Wielkiej Brytanii; szacuje się, że przez obóz ten przeszło 1200 - 2000 Polaków.


800 PLN
51757

1944 folwark Dyhrnhof - niemiecki obóz pracy przymusowej w okolicach Wrocławia, karta pocztowa z obozu wysłana 24.12 z miejscowości Gross-Wartenberg (Syców) do Grodziska.


Mi.P314II 
100 PLN
51758

1944 Klösterle an der Eger (Klášterec nad Ohří) - niemiecki obóz pracy dla Francuzów w tzw."Kraju Sudeckim", karta pocztowa wysłana 5.6 z obozu do miejscowości Sousceyrac, adres nadawcy" Franzosen Lager I F.A.", dodatkowy stempelek "Lager I.F. Klösterle a.E" przesyłka cenzurowana; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Falkowski.


160 PLN
51759

1944 niemiecki obóz pracy Łąki (Lunke) fila obozu Sułów (Sulau) - trafili do niego m.in. warszawiacy z Powstania Warszawskiego, więźniowie wykonywali prace fortyfikacyjne w ramach akcji "Unternehmen Bartold"; widokówka do obozu wysłana 25.12 z Poznania.


100 PLN
51760

1944 korespondencja Polaków wywiezionych w ramach jednej z czterech wielkich sowieckich deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR, karta pocztowa datowana 26.VI wysłana z domu inwalidów w miejscowości Siemigrodnaja (Семигродная) do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, znaczek w miejscu nadania unieważniony poprzez kreślenie, cenzura wojskowa nr.15384, wirnik odbiorczy na froncie przesyłki kasujący dodatkowo znaczek; lakoniczna, ale przejmująca treść.


200 PLN
51761

1944 Wesenberg, niemiecki obóz pracy (Gemeinschaftslager) - karta pocztowa do obozu wysłana 20.11 z Mławy; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
51762

1944 Oflag IID - kompletna podwójna karta wysłana 11.10 z oflagu do obozu pracy przymusowej Gębice pod Czarnkowem (Lager 81 Gembitz-Schloss Scharnikau), przesyłka z powodu likwidacji obozu niedoręczona i po opatrzeniu jej stempelkiem "Zurück" z dopisaną datą 16/10 zwrócona do nadawcy; w lewym dolnym rogu wpisane pierwsze litery nazwiska jeńca - "No" od nazwiska "Nowak", umożliwiało to segregację przesyłek dla celów cenzury i służyło temu, aby ten sam cenzor obozowy sprawdzał korespondencję tych samych jeńców, co ułatwiało ścisłą kontrolę m.in. nastrojów jenieckich; stempelek cenzora nr.20; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
51763

1944 Auslanderlager 3 Berlin-Friedenau, Kaiser Allee 86/89 - niemiecki obóz pracy dla przymusowych robotników cudzoziemskich w zakładach "Askania Werke", karta (część na odpowiedź) Oflagu VIB - wysłana 15.9 z Berlina do obozu jenieckiego, stempelek cenzora nr.1; robotnicy przymusowi pracowali przy produkcji m.in. autopilotów, sterowników i urządzeń sterowych dla pierwszych na świecie, produkowanych seryjnie, odrzutowych samolotów myśliwskich Messerschmitt Me262 oraz pocisków rakietowych V1 i V2; rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
51764

1944 KL Neuengamme - niemiecki obóz koncentracyjny, formularz - karta z sygnaturą (E/0264) wysłana z obozu do Tomaszowa, frankatura mechaniczna odciśnięta 25 2 w Hamburgu, stempelek cenzury z parafką cenzora, na odwrocie stempelek informacyjny "Sämtliche Post nur in deutscher Sprache zulässig" (pisać wyłącznie po niemiecku); dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); z kolekcji B.Grodzińskiego.


700 PLN
51765

1944, przekaz paczkowy z Mińska do więźnia obozu koncentracyjnego w Flossenburgu, na odwrocie stempel odbiorczy.


300 PLN
51766

1944 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny, kartka dostarczona od więźnia przez PCK w Lublinie nadana 9.1.44 do Sanoka z informacją o otrzymaniu paczki, cenzura obozu nr 1 na odwrocie, kartka zagięta w połowie.


550 PLN
51767

1944 Ravensbrück - niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet, kartka wysłana 16.11.44 z Łowicza do obozu, na odwrocie rzadki stempel komendantury obozu, kartka zagięta w połowie, pomimo tego stan waloru na tle innych przesyłek z tego obozu jest bardzo dobry.


550 PLN
51768

1944 Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, listownik wysłany 4.6.44 z obozu do Krakowa, stempel cenzury obozowej, stempel "1x im Monat / Postempfang" informujący o doręczaniu korespondencji raz w miesiącu.


280 PLN
51769

1944 Gross Rosen - niemiecki obóz koncentracyjny, kartka z obozu nadana 1.12.44 do Tarnowa, dwa stemple cenzury obozowej, kartka złamana w połowie.


380 PLN
51770

1944 kartka z więzienia w Mysłowicach, stempel cenzury z więzienia.


350 PLN
51771

1944 Auschwitz - niemiecki obóz koncentracyjny, list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym obozu wysłany 3.09.44 do Rybnika, stempel cenzora "Geprüft / 7 / A.L. Auschwitz", ładny stan zachowania.


450 PLN
51772

1944 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny, kartka dostarczana więźniom przez PCK w Lublinie w celu przekazania informacji o otrzymaniu paczki, na odwrocie stempel cenzora z nr 1. Kartka wysłana w marcu w trakcie ewakuacji więźniów z obozu. Kartki z data marcową i późniejszą pojawiają się rzadko. Ręczny tekst podziękowania na odwrocie przepuszczony przez cenzora, zwykle pozwalano tylko na potwierdzenie.


600 PLN
SOLD
51773

1944 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny, adres pomocniczy paczki wysłanej przez Polski Czerwony Krzyż w Łukowie do obozu, na odwrocie stempelek pokwitowania odbioru przez niemieckiego urzędnika „Kloss” i data "14. Feb 1944" odciśnięta datownikiem biurowym, doskonały stan zachowania.


1 000 PLN
51774

1944 Stutthof - niemiecki obóz koncentracyjny, sekretnik wysłany z obozu nadany 29.01.44 do Jeziorka koło Łomży, wewnątrz stempel cenzury obozu.


650 PLN
51775

1944 Natzweiler - niemiecki obóz koncentracyjny, jeden z najkrócej istniejących obozów koncentracyjnych zlokalizowany w Alzacji - obecnie Francja, sekretnik z obozu do Leszna, stempel cenzury z wyróżnikiem "A". Korespondencja z tego obozu, na dodatek pisana przez Polaka jest unikalna. List w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN