The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. Polish Republic - 1989

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
56293

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

Fi.3105 MK
Mi.3253 
160 PLN
56294

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

Fi.3105 Npo
Mi.3253 
150 PLN
56295

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.88.-).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
40 PLN
56296

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.78,70).

Fi.3105-57
Mi.3253-3305
60 PLN
56297

1990-1991 TOM XVIII JUBILEUSZOWY - wraz z odmianami; wycena zestawu według katalogu Fischera to ponad 188 złotych; nabywcy otrzymają znaczki w ładnym, oprawionym w płótno klaserze jubileuszowym bez dodatkowej opłaty!

Fi.3105-3212
Mi.3253-3360
125 PLN
56298

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w pionie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246
80 PLN
56299

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3105No
Mi.3253K
80 PLN
56300

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Walocha.

Fi.3105No
Mi.3253K
50 PLN
56301

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105No, 3062, 3098
Mi.3253K, 3206, 3246
150 PLN
56302

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
56303

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
70 PLN
56304

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Walocha.

Fi.3105Np
Mi.3253DD
50 PLN
56305

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246
180 PLN
56306

1990 głowy wawelskie - wydanie przedrukowe, parka z nadrukiem potrójnym, gwarancja.

Fi.3105Npo
Mi.3253
300 PLN
56307

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
30 PLN
56308

1990 50. rocznica bitwy o Narwik, prawy znaczek z błędem "uszkodzony obrys jeziora".

Fi.3119B2
Mi.3267
40 PLN
56309

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

Fi.3121
Mi.3269 
75 PLN
56310

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3121 No
Mi.3269 
200 PLN
56311

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
180 PLN
56312

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.3121 Np
Mi.3269 
200 PLN
56313

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3121MK
Mi.3269
40 PLN
56314

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3121No
Mi.3269K
70 PLN
56315

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Walocha.

Fi.3121No
Mi.3269K
45 PLN
56316

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257
150 PLN
56317

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.3121Np
Mi.3269DD
45 PLN
56318

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.3121Np, 3027, 3121
Mi.3269DD, 3175, 3269
100 PLN
56319

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków z pustopolami u dołu, papier żółtawobiały gruby gładki o ząbkowaniu 11½:11¾; bardzo dobry stan zachowania (otwory od zszywacza).

Fi.3124-25
Mi.3273-74
150 PLN
56320

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼.

Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C
30 PLN
56321

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; z dolnymi marginesami z numerami kolejnym arkuszy.

Fi.3124-25 y
Mi.3273-74 C
30 PLN
56322

1990 znaczek z pustopolem na dolnym marginesie.

Fi.3125
Mi.3273
20 PLN
56323

1990 Poczet królów i książąt polskich - Bolesław III Krzywousty i Władysław III Wygnaniec, marginesowa seria znaczków czystych niedopuszczonych do obiegu (Fi.1100.-), piękny stan zachowania.

Fi.XXIX-XXX
Mi.VII-VIII
1 100 PLN
56324

1990 Poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.550.-).

Fi.XXX
Mi.VIII
500 PLN
56325

1991 poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, próba z pionowym nadrukiem nowej wartości "1500 zł" w kolorze czarnym, piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.3168 P2
Mi.3316
2 400 PLN
56326

1991 rocznik kopert FDC (Fi.126,50).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
56327

1991 rocznik znaczków czystych (Fi.109,90).

Fi.3158-3212
Mi.3306-60
80 PLN
56328

1991 Arcydzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, znaczki za 1500 zł w parce poziomej, prawy z błędem "brak prawej strony łącznika w ł" na poz.11; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.3161 B1
Mi.3309
40 PLN
56329

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek z lekko przesuniętym nadrukiem w prawą stronę.

Fi.3168
Mi.3316
20 PLN
56330

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.3168
Mi.3316 
60 PLN
56331

1991 poczet królów polskich - wydanie przedrukowe, znaczek niedobitymi kreskami zasłaniającymi stary nominał i cyfra 1.

Fi.3168MK
Mi.3316
50 PLN
56332

1991 karnet - "750. rocznica bitwy pod Legnicą" - wydanie wspólne z pocztą Niemiec.

Fi.3170
40 PLN