The auction will start on 19.04.2024

Auction 116. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
51242

1939 współkursory, list z Tarnobrzega nadany 13.12.39 do Przeworska opłacony znaczkami Rzeszy i znaczkami wydania z nadrukiem Deutsche Post Osten, gwarancja Schmutz.

Fi.1, 3
240 PLN
51243

1939 współkursory, kartka z warszawy nadana 1.12.39 do Bydgoszczy opłacona znaczkiem Rzeszy ze znaczkami wydania z nadrukiem Deutsche Post Osten w pierwszym dniu ich obiegu.

Fi.1, 3 FDC
360 PLN
51244

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu poleconego wysłanego 30.1.40 z Krakowa do Rudy Śląskiej, na odwrocie datownik odbiorczy RUDA (OBERSCHLES); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
120 PLN
51245

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi.817.-; Mi. ponad 450 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
800 PLN
51246

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi.2019.-; Mi.550 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 700 PLN
51247

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, znaczek na formularzu kartkowym wysłany 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; stempel prowizoryczny - polski przedwojenny datownik wirnikowy.

Fi.3
50 PLN
51248

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 13.V.1940 z Warszawy do Berlina, znaczek skasowany stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem wirnikowym w urzędzie Warszawa 1; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
50 PLN
51249

1939 list z Warszawy do Przeworska.

Fi.5, 7
240 PLN
51250

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe 4 - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, datownik odbiorczy 6.VII, okrągły stempel cenzury niemieckiej i stempelek (numerator) dla zagranicznych przesyłek poleconych; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

Fi.5,10, Cp3III2
500 PLN
51251

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fi.7
120 PLN
51252

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań wysłany 12.2.40 z oddziału w Busku do PCK w Krakowie opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940); znaczek skasowany datownikiem BUSKO-ZDROJ; stempel wpływu biura PCK w Krakowie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, JUDAICA.

Fi.7
200 PLN
51253

1939 współkursory, list firmowy z Warszawy nadany 13.12.39 do Przeworska opłacony znaczkiem Rzeszy i znaczkiem wydania z nadrukiem Deutsche Post Osten.

Fi.7
240 PLN
51254

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 5 III 40 z Warszawy do Bogumina (Oderberg), znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; dobry stan zachowania (koperta zmniejszona od góry, brak tylnej klapy).

Fi.9
100 PLN
51255

1939 list z Wiśnicza do Wieliczki, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym Wiśnicza.

Fi.9
160 PLN
SOLD
51256

1939 list firmowy z Warszawy do Przeworska.

Fi.9
120 PLN
51257

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
51258

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e" z dodatkową frankaturą opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa-Zdroju.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
51259

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 11.12 z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
51260

1939 niemiecka kartka obiegowa typ I z nadrukiem.

Fi.Cp2I
50 PLN
51261

1939 całostka pierwszego wydania prowizorycznego typu I z obiegu pocztowego.

Fi.Cp2I
40 PLN
51262

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
150 PLN
51263

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
51264

1939 współkursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 12pf (24gr) jako niezwykle rzadko spotykana mieszana frankatura ze znaczkiem wydania przedrukowego za 6gr/3pf, karta opłacona według taryfy zagranicznej (30gr), wysłana 4.XII z Warszawy do obozu internowania Kastely koło Lengyeltoti na Węgrzech; znaczki unieważnione w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); niezwykłe prowizorium łączące wiele niespotykanych elementów; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I; 1
Mi.519
1 000 PLN
51265

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen, datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P226
400 PLN
51266

1939 pierwszy stempel okolicznościowy przygotowany z okazji utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.


25 PLN
51267

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.


40 PLN
51268

1939 współkursory, list z Warszawy nadany 7.12.39 do Czerwonego Krzyża w Genewie, na odwrocie pieczęć nadawcy Związku Kawalerów Maltańskich w Polsce, opłata znaczkami pocztowymi Rzeszy.


300 PLN
51269

1939 prekursory, kartka z Ostrowca do Kielc opłacona znaczkami Rzeszy ostemplowanymi prowizorycznym kasownikiem Ostrowca, kartka na odwrocie z śladami po wklejeniu, brak daty napisania kartki.


240 PLN
51270

1939 współkursory, kartka z Podkowy Leśnej napisana 11.12.39 do Kielc opłacona znaczkami Rzeszy ostemplowane kasownikiem prowizorycznym Podkowy Leśnej, na odwrocie ślady po podklejeniu.


240 PLN
51271

1939 współkursory, list firmowy z Stalowej Woli nadany 6.12.39 opłacony znaczkiem Rzeszy ostemplowanym kasownikiem prowizorycznym Stalowej Woli, gwarancja Schmutz.


240 PLN
51272

1939 współkursory, kartka z Stalowej Woli napisana 15.12.39 do Radomia opłacona znaczkami Rzeszy ostemplowanymi niemieckim kasownikiem Deutsche Post Osten z Stalowej Woli.


240 PLN
51273

1939 współkursory, list firmowy z Tarnowa nadany 20.12.39 do Przeworska opłacony znaczkiem Rzeszy.


120 PLN
51274

1939 współkursory, list firmowy z Warszawy nadany 7.12.39 opłacony znaczkami Rzeszy, gwarancja Schmutz.


180 PLN
51275

1939 współkursory, list z Krosna nadany 4.12.39 do Krakowa opłacony znaczkami Rzeszy ostemplowanymi niemieckim kasownikiem Deutsche Post Osten z Krosna.


240 PLN
51276

1939 współkursory, list z Nowego Sącza do Krakowa opłacony znaczkami Rzeszy ostemplowanymi niemieckim kasownikiem Deutsche Post Osten z Nowego Sącza.


240 PLN
51277

1939 prekursory, list firmowy z Krosna nadany 24.11.39 do Berlina opłacony znaczkiem Rzeszy ostemplowanym niemieckim kasownikiem Deutsche Post Osten z Krosna.


240 PLN
51278

1939 współkursory, list z Krakowa do Przeworska opłacony znaczkiem Rzeszy ostemplowanym niemieckim kasownikiem Deutsche Post Osten z Krakowa 4.


200 PLN
51279

1939 współkursory, kartka z Tarnowa do Niemiec opłacona znaczkiem Rzeszy ostemplowanym niemieckim kasownikiem Deutsche Post Osten z Tarnowa.


240 PLN
51280

1939 prekursory, kartka z Jasła nadana 27.11.39 do Radomia opłacony znaczkiem Rzeszy, stempel Polskiego czerwonego Krzyża w Jaśle.


200 PLN
51281

1939 współkursory, miejscowy list z Nowego Sącza nadany 9.12.39 opłacony znaczkiem Rzeszy.


120 PLN