The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Current auction Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36104

1917 Przedbórz, próba znaczka pierwszego wydania w barwie ceglastej, znaczek typ 1, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.1AP1
200 PLN
Bid
36105

1917 Przedbórz, seria prób znaczków I wydania, za 2 gr. w kolorach zielonym - typ 4 i ceglastym typ 7, za 4 gr. w kolorach brązowym typ 2 i oliwkowym - typ 3, wszystkie zachowane w bardzo ładnym stanie, gwarancje Schmutz (2), Mikstein (2), Rachmanow(1).

Fi.1A P1, P2, 2A P1, P2
2 400 PLN
Bid
36106

1917 Przedbórz, I wydanie, próba znaczka za 2 gr. - typ 6, w kolorze zielonym, małe zmatowienie po podlepce, bardzo ładny stan, sygnowany Rachmanow, gwarancja i opis.

Fi.1A P2
400 PLN
Bid
36107

1917 Przedbórz, próby znaczka pierwszego wydania z dwóch sektorów arkusza drukarskiego rozdzielone miedzypolem, fotoatest.

Fi.1B P1
13 000 PLN
Bid
36108

1917 Przedbórz, próba znaczka pierwszego wydania w barwie ceglastej, znaczek typ 6, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1BP1
180 PLN
Bid
36109

1917 Przedbórz, próba znaczka pierwszego wydania w barwie ceglastej, znaczek typ 5, gwarancja i oznaczenie JKrawczyk.

Fi.1BP1
160 PLN
Bid
36110

1917 Przedbórz, znaczek pierwszego wydania typ 8, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2A
500 PLN
Bid
36111

1917 Przedbórz, próba znaczka pierwszego wydania w barwie oliwkowej, znaczek typ 3, gwarancja Schmutz.

Fi.2BP1
360 PLN
Bid
36112

1917 Siedlce, kartka z Kutna do Siedlec, rzadki stempel doręczeniowy poczty miejskiej w Siedlcach za 3 kop.

Fi.2
650 PLN
Bid
36113

1917 Warszawa, list z Berlina do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 6 groszy I wydania w kolorze fioletowym.

Fi.2a
40 PLN
Bid
36114

1917 Warszawa, kartka z Bawarii do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2a
80 PLN
Bid
36115

1917 Warszawa, kartka z Lublina do Warszawy, stempelek poczty miejskiej za 6 groszy.

Fi.2a
50 PLN
Bid
36116

1917 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania, druki przesłane 12.1 miejscowo; dobry stan zachowania.

Fi.2b
60 PLN
Bid
36117

1917 Warszawa, list z Rawy do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 6 groszy I wydania w kolorze czerwonym.

Fi.2b
40 PLN
Bid
36118

1917 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
60 PLN
Bid
36119

1917 Warszawa, kartka z obozu jeńców wojennych do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
80 PLN
Bid
36120

1917 Warszawa, list ze Skalmierzyc do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.2b
250 PLN
Bid
36121

1917 Warszawa, kartka z Częstochowy do Warszawy, w Warszawie poczta miejska przystawiła bardzo rzadki stempelek za 7 Groszy II wydania stosowany tylko przez 5 dni w okresie 26-30.04.17, kartka dotarła do Warszawy w ostatnim dniu stosowania tego stempla, karki nie doręczono - stempelek "verzogen nach / ..... / WARSCHAUER BÜRGERPOST" i ".... ZURÜCK", w Częstochowie przystawiono miejscowy stempel doręczeniowy poczty miejskiej, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjny i unikalny walor, fotoatest.

Fi.5a
2 450 PLN
Bid
36122

1917 Warszawa, kartka z Łomży 26.4.17 do Warszawy, w Warszawie doręczona przez pocztę miejską, która przestawiła bardzo rzadki stempelek za 7 Groszy II wydania stosowany tylko przez 5 dni w okresie 26-30.04.17, dobry stan ze dziurkami po archiwizacji, fotoatest.

Fi.5b
2 000 PLN
Bid
36123

1917 Warszawa, list z Niemiec do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 7 fen. III wydania w kolorze czerwonoliliowym.

Fi.9a
50 PLN
Bid
36124

1917 Warszawa, kartka urzędowa z Łodzi do Warszawy doręczona przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 7 fen. III wydania w kolorze czerwonoliliowym.

Fi.9a
60 PLN
Bid
36125

1917 Warszawa, kartka z Lublina do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Lublina, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
75 PLN
Bid
36126

1917 Warszawa, list firmowy z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Poznania, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
60 PLN
Bid
36127

1917 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
60 PLN
Bid
36128

1917 Warszawa, kartka z Kalisza do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
60 PLN
Bid
36129

1917 Warszawa, kartka z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9a
60 PLN
Bid
36130

1917 Warszawa, "7 FENYGÓW" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej III wydania, karta pocztowa wysłana 7.7 z Sosnowca; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.9b
80 PLN
Bid
36131

1917 Warszawa, ciekawa kartka motywowa z Węgier do Warszawy, stempel poczty miejskiej w Warszawie i stempel niemieckiej cenzury z Wrocławia.

Fi.9b
120 PLN
Bid
36132

1917 Warszawa, list wojskowy z Lublina do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 7 fen. III wydania w kolorze fioletowym.

Fi.9b
60 PLN
Bid
36133

1917 Warszawa, zawiadomieni poczty miejskiej o nadejściu listu poleconego, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9b
150 PLN
Bid
36134

1917 Warszawa, list firmowy z Sosnowca do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9b
75 PLN
Bid
36135

1917 Warszawa, kartka z Dąbrowy do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Granicy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9b
75 PLN
Bid
36136

1917 Warszawa, kartka z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Poznania, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.9b
75 PLN
Bid
36137

1917 Warszawa, kartka z Płońska do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej.

Fi.9b
40 PLN
Bid
36138

1917 Warszawa, kartka z Kalisza do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.13a
40 PLN
Bid
36139

1917 Warszawa, list firmowy z Berlina do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.13b
75 PLN
Bid
36140

1917 Warszawa, miejscowa kartka firmowa z Warszawy, stempel poczty miejskiej w Warszawie "WRĘCZENIE OPŁACONE" i "Entlastet" - zwolniony z opłaty miejskiej.

Fi.26IIb
200 PLN
Bid
36141

1917 Warszawa, miejscowy list firmowy z Warszawy, stempel "WRĘCZENIE OPŁACONE" i "Entlastet" - zwolniony z opłaty miejskiej.

Fi.26IIb
200 PLN
Bid
36142

1917 Warszawa, miejscowy list z Ostbanku nadany 16.6, należność za list opłacona znaczkiem za 7½ fen wydania "Gen.-Gouv. Warschau", a za doręczenie przez Pocztę Miejską dwoma znaczkami za 3 fen "Russich Polen", stempelki poczty miejskiej: "Entlastet" - zwolniony (z opłaty poczty miejskiej) i "WRĘCZENIE OPŁACONE" (83x12 mm), ponieważ adresatka wyjechała, pod wskazanym adresem zarządca domu sporządził 18/VI na kopercie adnotację "Anysz wraz z dziećmi wymeldowana z domu N137/6050 Al.Jerozolimskie d 2/V 916r. do Grójca" i przystawił owalną pieczęć kamienicy, listonosz odniósł przesyłkę na Pocztę Miejską, gdzie - na odwrocie, przystawiono czerwony stempelek informacyjny "verzogen nach WARSCHAUER BURGERPOST" z dopiskiem "Grójec", a na froncie ZURÜCK (47x10 mm) z dopisaną datą 19/VI; przesyłkę przekazano poczcie niemieckiej; walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania (uzupełniona tylna część koperty); gwarancja.

Fi.27I, 33, 35
900 PLN
Bid
36143

1917 Warszawa, legitymacja żywnościowa ważna w okresie 22.I-4.II, wydana przez rządcę domu przy ul.Królewskiej 10; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
Bid