The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Current auction Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35944

1915 Częstochowa, stempel poczty miejskiej na miejscowo adresowanej kopercie.

Fi.1b
90 PLN
Bid
35945

1915 Warszawa, znaczek pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.1
40 PLN
Bid
35946

1915 Warszawa, miejscowa kartka opłacona znaczkami poczty miejskiej.

Fi.2, 7
100 PLN
Bid
35947

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
Bid
35948

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw k, lekkie złamanie, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2k
140 PLN
Bid
35949

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2l
130 PLN
Bid
35950

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej z ręcznym nadrukiem nowej wartości.

Fi.4
60 PLN
Bid
35951

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.4IIaa
60 PLN
Bid
35952

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.4Iaa
45 PLN
Bid
35953

1915 Warszawa, znaczek z obróconym o 90° nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. typu 1 w kolorze lilaczerwonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa
240 PLN
Bid
35954

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.4Iba
60 PLN
Bid
35955

1915 Warszawa, list z Monachium nadany 11.10.15 do Warszawy, stempel urzędu cenzury w Poznaniu, na odwrocie znaczek doręczeniowy poczty miejskiej w Warszawie.

Fi.4b
400 PLN
Bid
35956

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości z tłem w barwie "zółtobrunatnym", gwarancja i stare oznaczenie Schmutz.

Fi.5
50 PLN
Bid
35957

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości, gwarancja Schmutz.

Fi.5I
20 PLN
Bid
35958

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5 IIaf
200 PLN
Bid
35959

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr., nadruk nowej wartości w kolorze niebieskoczarnym, na znaczku podstawowym z jasno żółtawozielonym tłem (Mi.120 euro), gwarancja i oznaczenie.

Fi.5bIc
Mi.6Ibb
240 PLN
Bid
35960

1915 Warszawa, nadużycie klisz znaczków za 5 i 10 gr. - druk obustronny, z tłem i bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6, 7 MK
Mi.5, 6
40 PLN
Bid
35961

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 nz
40 PLN
Bid
35962

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), dodatkowo błędy "przerwana prawa cyfra nadruku 2" i kilka znaczka podstawowego np. "pęknięta litera M", gwarancja i opis farby Schmutz.

Fi.6b
Mi.5b
80 PLN
Bid
35963

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, połówka znaczka za 6/5 gr. na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.7
Mi.8 
20 PLN
Bid
35964

1915 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej, ciekawa widokówka promująca dobroczynność "Dla głodnych".

Fi.7
50 PLN
Bid
35965

1915 Warszawa, czworoblok znaczków w barwie zielonej z tłem jasno zielonoszarym z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i opis Walocha.

Fi.7c
80 PLN
Bid
35966

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości.

Fi.8
15 PLN
Bid
35967

1915 Warszawa, makulatura wydania przedrukowego, cięty znaczek za 2/10 gr. z przesuniętym tłem, gwarancja Krawczyk.

Fi.8 nz
60 PLN
Bid
35968

1915 Warszawa, znaczki z nadrukiem nowej wartości z rysunkiem w barwie czerwonej matowej i błyszczącej, gwarancja i opis Walocha.

Fi.8a, 8b
40 PLN
Bid
35969

1915 Warszawa, czworoblok znaczków w barwie czerwonej błyszczącej z tłem jasnożółtym z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i opis Walocha.

Fi.8b
80 PLN
Bid
35970

1915 Warszawa, próby w kolorach: za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi. 6.000,-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
4 000 PLN
Bid
35971

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1450.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
1 200 PLN
Bid
35972

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem żółtawobrązowym, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.IIa
300 PLN
Bid
35973

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.IIa
250 PLN
Bid
35974

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIb
160 PLN
Bid
35975

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem jasno żółtobrązowym, ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
Bid
35976

1915 Warszawa, znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu w barwach czarnej i tłem jasnożółtobrązowym, charakterystyczna nierównomiernie nałożona guma, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.IIb
500 PLN
Bid
35977

1916 Białystok, znaczek poczty doręczeniowej w Białymstoku ręcznym podpisem "R. Wolfsohn".

Fi.1I
1 200 PLN
Bid
35978

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem "R. Wolfsohn", gwarancja Schmutz.

Fi.1I
850 PLN
Bid
35979

1916 Białystok, dwa znaczki lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem "R. Wolfsohn" i bez podpisu, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1Ia, 1IIa
1 800 PLN
Bid
35980

1916 Częstochowa, list miejscowy przesłany 18.5, datownik poczty miejskiej "STADT-POST CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA POCZTA MIEJSKA" i dodatkowy stempelek określający wysokość opłaty tu - 10 (fenigów); dobry stan zachowania; na karcie albumowej (Fi.500.-).

Fi.1c
400 PLN
Bid
35981

1916 Częstochowa, miejscowy list ze stemplem doręczeniowym poczty miejskiej za 10 fen.

Fi.2c
100 PLN
Bid
35982

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Fi.150.-), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
120 PLN
Bid
35983

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.600.-), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
480 PLN
Bid