The new auction will start soon

Auction 115. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39469

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego wysłanego 25.6 do Centrum Wyszkolenia Saperów w miejscowości Barnauł, za pośrednictwem poczty polowej 3001 przydzielonej do 5 Dywizji Piechoty w rejonie miejscowości Dżałał-Abad, datownik POLEWAJA POCZTA 3001 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem b "б"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

Fi.8
500 PLN
39470

1942 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", próby znaczków odbite w barwie czarnej z pramatrycy, niekatalogowane i unikalne, fotoatest.

Fi.17P
2 701 PLN
SOLD
39471

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 bardzo ładny stan - wydano ich tylko 1000 szt.


800 PLN
SOLD
39472

1942 III Rzesza, U222 - niemiecki okręt podwodny, list polecony wysłany 2.4 do Bayreuth za pośrednictwem poczty polowej 832 przydzielonej do obsługi pocztowej okrętu podwodnego U222, datownik z numerem 832; nalepka polecenia z dopisanym numerem 832, dodatkowo okrągła pieczęć z godłem "Wehrmacht Dienststelle" i dwuwierszowy stempelek "Dienststelle/ Feldpost - Nr.12568 C", kasownik odbiorczy na odwrocie; U222 był okrętem typu VIIC, został zwodowany 28.III.1942, 2.IX.1942 - zaledwie po pół roku zatonął na Bałtyku; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
39473

1942 III Rzesza, list lotniczy poczty polowej, ofrankowany specjalnym znaczkiem, wysłany 8.12 z Hamburga na adres poczty polowej 10299 w Norwegii (Kriegsmarine Dienststelle Oslo), przeadresowany na pocztę polową 38790 (Abwehrstelle Bergen), dodatkowe stempelki "Quereverbindung" i "Einheit nimmt zur Zeit/ nicht am Luftfeldpostdienst teil/ b Luftfeldpostsammelstelle"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.


240 PLN
39474

1942 III Rzesza, ilustrowany czysty formularz niemieckiej poczty polowej (karnet), wydany nakładem pisemka dla żołnierzy Wehrmachtu "Soldatenblätter für Feier und Freizeit"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
39475

1942 IRAN-PALESTYNA-ANGLIA list wysłany 23.10.42 z Obozu Ewakuacyjnego nr.2 dla polskich uchodźców z ZSRR w miejscowości Ahwaz w Iranie do odbiorcy w Palestynie - Oddziału Junaków w Qastina, nadawczy datownik hinduskiej poczty polowej "INDIAN SECTION BASE POST OFFICE NO.8", zalepka i dwa okrągłe stempelki cenzury: fioletowy "PASSED BY CENSOR No.2175" i czarny "DEPUTY CHIEF FIELD CENSOR" - zwraca uwagę bardzo rzadko spotykany fioletowy stempelek z literą "A" w ramce; przesyłka nie odnalazła adresata i została przeadresowana do jednostki o kryptonimie "P/29" (adnotacja czerwoną kredką) w Anglii, ponieważ i tam adresata nie odnaleziono, po opatrzeniu przesyłki stosowną adnotacją "P/29 nieznany" odesłano ją do Biura Pocztowego 1 Korpusu, skąd "27 FEB 1943" przekazano ją Poczcie Polowej Nr.1, która w dniach 4 i 8.III.1943 podjęła bezskuteczną próbę doręczenia do jednostki "P/64" - zwraca uwagę rzadko spotykany pomocniczy stempelek "FROM:P/73 TO:P/64 POLISH FORCES"; ostatecznie list skierowano do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie i po przekazaniu go brytyjskiej poczcie cywilnej został tamże nadany w dniu 13 maja 1943; wspaniały walor o niezwykle skomplikowanym, bardzo dobrze udokumentowanym, obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
39476

1942 Polska Armia Podziemna, cegiełka o wartości 1 zł z okazji rocznicy 3 Maja, przedstawiająca orła zrywającego się do lotu z nagiego miecza, napis "DAR na Polską Armię Podziemną"; format 105x105 mm; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
39477

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, pasek trzech nalepek zabezpieczających uszkodzone przesyłki pocztowe poczty polowej z nadrukiem "POLISH FIELDPOST" i belek zakrywających poprzednie napisy - nalepki 1 Korpusu miały nabrać charakteru ogólnego, nad nim duża część skrajnego w arkuszu paska w położeniu tete-beche z lekkim abklatschem nadruku na odwrocie, co ciekawe brak ząbkowania pionowego pomiędzy lewą i środkową nalepką - to mogła być przyczyna krzywego obcięcia skraju arkusza, lekkie ślady podlepek na odwrocie, same nalepki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.


400 PLN
39478

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, seria trzech nalepek poczty polowej do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek z nadrukiem "POLISH FIELDPOST" i belek zakrywających poprzednie napisy - nalepki 1 Korpusu miały nabrać charakteru ogólnego, cięta na niebieskim papierze, piękny stan zachowania.


120 PLN
39479

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, seria trzech nalepek poczty polowej do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek z nadrukiem "POLISH FIELDPOST" i belek zakrywających poprzednie napisy - nalepki 1 Korpusu miały nabrać charakteru ogólnego, rzadsza jako ząbkowana na niebieskim papierze, poza zmatowieniami na gumie jednej nalepki w ładnym stanie zachowania.


150 PLN
39480

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, dwie z trzech nalepek poczty polowej 1 Korpusu do zabezpieczania uszkodzonych przesyłek - wersje POSTAL SEAL i LETTER SEAL na kremowym papierze.


60 PLN
39481

1942 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
39482

1942 pamiątkowa kartka polskie poczty polowej w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
39483

1942 Legion Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi (Légion des volontaires français) - kolaboracyjna francuska formacja zbrojna działająca na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich, list nadany z szpitala polowego w Warszawie 22.09.42 do poczty polowej w Niemczech, fotoates Tust.


1 000 PLN
39484

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.


100 PLN
39485

1942 kartka nadana z niemieckiej poczty polowej w Gdańsku Wrzeszczu.


50 PLN
39486

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe Organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczki; cięty i ząbkowany, na wycinkach monitora (na odwrocie fragmenty tekstu) unieważnione dwoma różnymi kasownikami.

Fi.1A, 1B
900 PLN
SOLD
39487

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe Organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - parka podwójnie ząbkowanych poziomo znaczków za 50 gr. poz.2 i 3, pochodzących z niedawno odnalezionej niewielkiej partii znaczków z ręcznie nakładaną gumą - jest to dobrze widoczne na nie przyklejonych do wycinka fragmentach znaczków; w 2015 roku odnaleziono pierwszy oryginalnie gumowany egzemplarz czysty, choć wcześniej - "Filatelista" 7/1957, pisał o nich M.Perzyński "...Nakład wynosił około 35 tys. sztuk znaczków - łącznie - wszystkich wartości. Znaczki te zarówno definitywne jak i próby nie były gumowane, z wyjątkiem znaczka za 50 gr., którego kilkanaście arkuszy podgumowano"; kilkanaście arkuszy to zaledwie sto kilkadziesiąt sztuk znaczków, z których większość pewno zużyto już w marcu;, znaczki mają ząbkowanie liniowe 11, większość arkusików w kolorze czerwonym pozostawiono bez perforacji, znaczki są lekko przyklejone do wycinka i unieważnione fioletowym datownikiem T.P.P.; informacje o wydaniu są skąpe, stosowano je do opłaty doręczanej prasy podziemnej.

Fi.1B
3 600 PLN
39488

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - rzadszy jako ząbkowany znaczek za 50 gr. - poz.9 pięknie kasowany na wycinku, dodatkowo z błędem formy do druku wartości "plamka wewnątrz cyfry 5 - faza końcowa z przerwą łuku cyfry 5", sygnowany WUZET.

Fi.1B (10)
1 000 PLN
39489

1943 znaczki wydania organizacji Miecz i Pług do opłaty podziemnego Monitora Polskiego.

Fi.1B, 2, 3
900 PLN
SOLD
39490

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego" - seria znaczków ząbkowanych (Fi.2400.-) z jedno, dwu lub trzystronnie ciętym bokiem, każdy na oryginalnym wycinku z prasy podziemnej, 50 gr. poz.7; 1 zł. poz.7 - klisze tego znaczka uszkodzone były w największym stopniu - najbardziej charakterystyczne są duże białe plamy na ramce nominału, jedna na górze i dwie w prawym dolnym rogu, forma do druku wartości nominału z błędami "brak haczyka w cyfrze 1" i "uszkodzone z w zł."; 2 zł. poz.2 - klisza tego znaczka ma usterkę matrycową formy do druku wartości nominału "litera z ścięta z lewej" i spore uszkodzone przy czyszczeniu formy "przerwy w kilku miejscach ramki otaczającej nominał", oryginalnie użyte z błędami bardzo rzadkie.

Fi.1B-3
3 200 PLN
39491

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe Organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczek dolny z plamkami.

Fi.2, 3
225 PLN
SOLD
39492

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe Organizacji "Miecz i Pług" do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczek za 1 zł. z błędem na dolnym znaczku powstałym przy czyszczeniu formy na poz. 9 "duża nieregularna biała plama zachodząca na ogon orła polskiego i głowę niemieckiego oraz na rysunek bomby", dodatkowo ciekawy błąd powstały w trakcie eksploatacji formy "ścięte ukośnie cyfra 1 u góry".

Fi.2, 3B
800 PLN
39493

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego"; znaczek za 2 zł. z błędem powstałym przy czyszczeniu formy na poz.1 "biała plamka za napisem POLSKA".

Fi.3 B
600 PLN
39494

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego"; odwrotna do katalogowanej (Fi.1+2 zł. 1000.-) parka znaczków o różnych nominałach 2 i 1 zł., pierwszy (górny) znaczek z typowym dla poz.2 błędem nominału "litera z w zł skośnie ścięta" i usterką powstałą przy czyszczeniu formy "przerwy w kilku miejscach ramki"; drugi (dolny) z typowym dla poz.7 błędem nominału "brak haczyka w cyfrze 1 i z w zł uszkodzone" oraz usterką powstałą przy czyszczeniu formy "największe uszkodzenia ramki i ornamentu po prawej", sygnowany DT, gwarancja Krawczyk.

Fi.3+2, (12+11)
1 500 PLN
39495

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list wysłany 21.I za pośrednictwem poczty polowej 117 do polskiego przedstawicielstwa w Nairobi w Brytyjskiej Afryce Wschodniej dotyczący poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin ewakuowanych ze Związku Sowieckiego razem z oddziałami gen.Andersa; stempelki różnych cenzur, przesyłka zabezpieczona zalepką cenzury; na odwrocie kasownik odbiorczy poczty polowej 80; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.7
350 PLN
39496

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, pokwitowanie przekazu pocztowego dokonanego 9.VI na poczcie polowej 111, odbitka rzadziej spotykanego datownika z wyróżnikiem "A", niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.7
40 PLN
39497

1943 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, prośba o "nadesłanie listu z kraju" złożona 2/III przez żołnierza 7 Dywizji Piechoty (kryptonim pocztowy Paiforce 633) na Poczcie Polowej 114, podpis i pieczątka "Kierownik Poczty Polowej 114/ Z.Sławik porucznik"; 5.III odesłano z Głównej Poczty Polowej 101 z wyjaśnieniem "List został podjęty przez adresata o tym samym brzmieniu nazwiska Polish Forces Paiforce Nr.44"; niespotykany bardzo rzadki walor z wewnętrznego obiegu służbowego.

Fi.7
200 PLN
39498

1943 Tajna Poczta Polska, stemplowane znaczki drugiego wydania.

Fi.10-2
350 PLN
39499

1943 Tajna Poczta Podziemna - III wydanie, Wódz Naczelny gen. K.Sosnkowski, Premier gen. W.Sikorski, oryginalna guma ze śladami podlepień.

Fi.10-11
240 PLN
39500

1943 Tajna Poczta Podziemna - III wydanie, Premier gen. W.Sikorski, marginesowy czworoblok znaczków za 10 zł., bez gumy (Fi.400.-), bardzo ciekawe nieregularne ząbkowanie z krzyżykami markacyjnymi w rogach znaczków i na marginesie, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.11
400 PLN
39501

1943 Tajna Poczta Polska, 25 rocznica odzyskania niepodległości, znaczek za 10 zł. w kolorze czerwonym z krzyżykami markacyjnymi na lewym marginesie, tak jak go wydano bez gumy.

Fi.12
125 PLN
SOLD
39502

1943 Konspiracyjna poczta dla wojskowych - wymiana wiadomości między rodzinami w kraju, a wojskiem w Anglii - karta pocztowa wysłana 4.X z Warszawy do adresata w Portugalii z potwierdzeniem i podziękowaniem za otrzymane paczki oraz garścią informacji osobistych, w rzeczywistości poprzez PCK - który pośredniczył w wysyłce paczek do kraju - przeznaczone dla żołnierza w Anglii; liczne stempelki cenzur portugalskich i niemieckich, ślady przeprowadzania cenzury chemicznej w poszukiwaniu ukrytych informacji; zwraca uwagę "przepuszczenie" bez dopłaty przesyłki opłaconej jako krajowa, a nie zagraniczna! walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania (karta ukośnie zgięta).

Fi.Cp9b
300 PLN
39503

1943 III Rzesza, Dzień Armii, różne rodzaje broni, piękna graficznie militarna seria czysta.


Mi.831-42
50 PLN
39504

1943 Bitwa pod Lenino - 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, propagandowy listownik, wysłany 18.XI do Związku Patriotów Polskich w Moskwie, w adresie nadawcy poczta polowa numer 66843 - przydzielona do 3 pułku piechoty 1 Dywizji Piechoty im.Tadeusza Kościuszki; stempelek cenzury 09548; list wysłany w miesiąc po krwawej bitwie pod Lenino, w której uczestniczyli ci, którzy nie zdążyli na czas dojechać do armii gen.Andersa; korespondencja z tak wczesnego okresu tej jednostki, jest praktycznie nieosiągalna; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


1 200 PLN
39505

1943 Armia Czerwona, list wysłany 2.X z radzieckiej poczty polowej 29644-A (6 Mieszana Dywizja Lotnicza), adresowany do urzędu pocztowego Moskwa 55 "do wostrebowanija" (poste-restante), co było charakterystyczne w przypadku korespondencji do łagrów lub więzień, stempelek cenzury 04338, kasowniki odbiorcze; dobry stan zachowania (koperta zmniejszana).


80 PLN
39506

1943 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 11.IX z Buffalo do polskiego lotnika Dywizjonu Bombowego 301 Władysława Kozioła, adresowany do RAF Polish Depot w Blackpool, bardzo rzadki i stosunkowo krótko stosowany stempel polski stempel odbiorczy "Biuro Pocz.Deleg.In. Lot. - Polish Air Forces Mail" z 23.SEP, zalepka cenzury brytyjskiej 6619; dodatkowo list z 29/4/43 do tego samego odbiorcy na ilustrowanym papierze z satyrycznymi rysunkami Hitlera, Mussoliniego i Tojo przedstawionych jako wieprze z tekstem "BRING HOME THE BACON" i "THREE LITTLE PIGS WHO GOTTA BE CURED"; bardzo rzadkie walory w bardzo dobrym/dobrym stanie zachowania.


800 PLN
39507

1943 Święto Morza, seria nalepek propagandowych - SŁOWIANIE NA OCEANY i POTĘGA POLSKI TO KOLONIE, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG, gwarancja Krawczyk.


80 PLN
39508

1943 Święto Morza, seria nalepek propagandowych - SŁOWIANIE NA OCEANY i POTĘGA POLSKI TO KOLONIE w kompletnych arkuszach, wydanych przez zjednoczone organizacje podziemne: KOP, OW, ZPN oraz MIECZ i PŁUG, w arkuszach niespotykane i rzadkie, w sumie 42 komplety serii.


1 400 PLN