The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 111. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41417

1823 obwoluta stu z Wongrowitz (Wągrowiec) do Bydgoszczy.


100 PLN
SOLD
41418

1840 obwoluta listu z Zirke (Sieraków) do Birnbaum (Miedzychód).


50 PLN
41419

1841 kompletny składany list z Gdańska do Francji, stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie.


100 PLN
41420

1845 kompletny składany list z Meseritz (Międzyrzecz) do Poznania.


40 PLN
41421

1846 obwoluta listu z Strzepcz do Gdańska.


120 PLN
41422

1850 znaczek na wycinku unieważniony stemplem numerowym "48" z Arolsen w Prusach Zachodnich.


Mi.2
40 PLN
41423

1850 znaczki unieważnione pruskim stemplem numerowym: 535 - Greiswald i 942 - Mettkau (Mietków).


Mi.2
100 PLN
41424

1852 kompletny składany list z Stargardu Pomorskiego do Francji, ładnie udokumentowana droga przesyłki.


300 PLN
41425

1852 kompletny składany list z Bromberg (Bydgoszcz) do Culm (Chełmno).


40 PLN
41426

1853 obwoluta listu towarzyszącego paczce z Krotoszyna.


80 PLN
41427

1856 obwoluta urzędowego listu polecony z Rawicza do Berlina.


72 PLN
SOLD
41428

1858 list z Krakowa do Eisenberg, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.15
50 PLN
41429

1860 (?) obwoluta składanego listu z Stargardu do Szczecina.


200 PLN
41430

1861 obwoluta listu z Zirke (Sieraków Wielkopolski) do Poznani opłacony dwoma znaczkami za 1/2 Silbergroschen wydania z 1859 roku, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo dobry stan zachowania..


Mi.13a
1 800 PLN
41431

1861 znaczek na wycinku unieważniony stemplem Myslowitz (Mysłowice).


Mi.18
120 PLN
41432

1861 kompletny składany list z Krakowa do Bratysławy, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.22
50 PLN
41433

1861 fragment opaski gazetowej opłaconej austriackim znaczkiem gazetowym, znaczek stemplowany rzadkim kasownikiem ekspedycji gazetowej z Krakowa.


Mi.23
300 PLN
41434

1861 list w kopercie poczty pruskiej ze Świdwina (Schivelbein) nadany w ambulansie na trasie Cöslin (Koszalin) Berlin, rzadki trzyrzędowy stempel kolejowy, odręczna adnotacja miejsca nadania listu.


200 PLN
41435

1862 list zagraniczny z pełną treścią wysłany 8/4 z Krakowa do Paryża, okrągły jednoobrączkowy datownik nadawczy KRAKAU, francuskie stemple kraju pochodzenia: "AUTRICHE 2 ERQUELINES" i "PREUSSE 2 ERQUELINES" i datownik odbiorczy wszystkie z dnia 11.IV; na odwrocie kaszetka nadawcy Domu Bankowego "Franz Anton Wolff" - "FRANZ ANT.WOLFF A CRACOVIE" i sucho tłoczona zalepka; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
41436

1863 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
41437

1863 obwoluta listu towarzyszącego paczce z Neugard (Nowogard) (stempel lekko poprawiany) do Stettin (Szczecin), na odwrocie pieczęć lakowa.


50 PLN
41438

1863 kompletny składany list z Gdańska do Wrocławia opłacony znaczkami wyciętymi z kopert.


1 000 PLN
41439

1864 składany list z Strasburg (Brodnica) do Marienwerder (Kwidzyna).


Mi.4
30 PLN
41440

1864 NENDZA, pruski znaczek za 4 sgr wydania z 1861 roku, skasowany 13/8 dwuobrączkowym datownikiem w miejscowości Nędza, dobry stan zachowania.


Mi.4
80 PLN
SOLD
41441

1866 list z Gdańska do Berlina opłacony znaczkami poczty pruskiej.


Mi.16, 17
50 PLN
41442

1866 kompletny składany list z Krakowa do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.26
60 PLN
41443

1867 około, mieszana frankatura IV + V wydanie Austrii, list polecony do Krakowa wysłany 24/10 z miejscowości Gablonz (Jablonec nad Nysą), opłacony znaczkiem za 15 kr wydania z 1863 roku, znaczek opłaty za polecenie za 10 kr wydania z 1867 roku zgodnie z przepisami naklejony na odwrocie, stempel przejściowy Reichenberg (Liberec) i datownik odbiorczy Krakowa z 16/10; stempelek "Recommandirt" z dopisanym numerem 278; mieszane frankatury różnych wydań należą do najciekawszych i najbardziej poszukiwanych walorów z obszaru Austro-Węgier; dobry stan zachowania.


Mi.34, 38
800 PLN
41444

1867 Borszczów, austriacki znaczek wydania z 1867 roku unieważniony kasownikiem w Borszczowie.


Mi.35
30 PLN
SOLD
41445

1868 KRIESCHT, parka pozioma znaczków Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1 groszy skasowana 22 12 na wycinku w miejscowości Krzeszyce dwuwierszowym datownikiem ramkowym, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
40 PLN
SOLD
41446

1869 THORN, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz skasowany 27.3 na wycinku prostokątnym datownikiem ramkowym w Toruniu, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.4
50 PLN
41447

1870 POLN.(ISCH) WARTENBERG, parka pozioma urzędowych znaczków Północnoniemieckiego Związku Pocztowego za 1/2 grosza skasowana 12 6 na wycinku w miejscowości Syców dwuwierszowy datownikiem ramkowym, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
80 PLN
41448

1870 list polecony z Marienwerder (Kwidzyn) do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.


Mi.5
50 PLN
41449

1870 BORYSŁAW, austriacki znaczek za 5 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Borysławiu, znaczek z fragmentem arkuszowego znaku wodnego; dobry stan zachowania.


Mi.37
30 PLN
SOLD
41450

1870 obwoluta listu z Łaska do Łodzi.


40 PLN
41451

1870 list z Krakowa do Wiednia, na odwrocie stempel odbiorczy.


50 PLN
41452

1871 BIAŁA, austriacki znaczek za 5 kr VI wydania z 1867 roku, skasowany polskim datownikiem w Białej; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.37
40 PLN
41453

1871 list urzędowy z Guben (Gubin) do Poznania.


60 PLN
41454

1872 OSTROWO, znaczek I wydania Niemiec za 1 grosz, skasowany na wycinku dwuobrączkowym datownikiem w Ostrowie Wielkopolskim, dobry stan zachowania.


Mi.4
30 PLN
41455

1872 kompletny list urzędowy wysłany 19/9 ze Lwowa do Krynicy, zwracają uwagę dekoracyjne malutkie stemple tzw."naparstkowe" (Fingerhut Stempel): nadawczy LEMBERG KRAKAUER GASSE, przejściowy BOCHNIA i niebieski odbiorczy KRYNICA; walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
41456

1873 BRESLAU, znaczek Rzeszy Niemieckiej za 2 grosze, skasowany 15/4 jednoobrączkowym datownikiem z ozdobnikiem w kształcie pięciopłatkowego "kwiatka" we Wrocławiu - stempel stosowano w okresie 5.6.1872-8.5.1874; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.20
60 PLN