The auction will start on 14.04.2023

Auction 111. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
45474

1933 "Fernsprecher spart Zeit und Geld" kasownik okolicznościowy na liście z Krakowa do Limanowej, ładna odbitka stempla.

Fi.IV
500 PLN
45475

1939 okolicznościowa karta przygotowana z okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa, 7-11 ostemplowana okolicznościowo w Krakowie; ponieważ znaczki dla GG nie zostały jeszcze przygotowane użyto znaczka Rzeszy.

Fi.1
Mi.732
70 PLN
SOLD
45476

1939 współkursor, kartka z Warszawy 11.12.39 do Wągrowca, mieszana frankatura ze znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca 1939 roku.

Fi.1
150 PLN
45477

1939 I wydanie przedrukowe, seria znaczków na kopercie listu poleconego wysłanego 30.1.40 z Krakowa do Rudy Śląskiej, na odwrocie datownik odbiorczy RUDA (OBERSCHLES); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
120 PLN
45478

1939 I wydanie przedrukowe, seria kasowana; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-13
30 PLN
45479

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi.2014.-; Mi.500 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 600 PLN
45480

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, znaczek na formularzu kartkowym wysłany 7.VI.1940 z Warszawy do Poznania; stempel prowizoryczny - polski przedwojenny datownik wirnikowy.

Fi.3
50 PLN
45481

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 13.V.1940 z Warszawy do Berlina, znaczek skasowany stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem wirnikowym w urzędzie Warszawa 1; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.3
50 PLN
45482

1939 I wydanie przedrukowe, 20 + 60 gr + polska karta pocztowa z prezydentem Mościckim z nadrukiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe 4 - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!", wysłana jako polecona 24.6.1940 z Lublina do obozu polskich jeńców w Brodach na terenach zajętych przez sowietów, datownik odbiorczy 6.VII, okrągły stempel cenzury niemieckiej i stempelek (numerator) dla zagranicznych przesyłek poleconych; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (kartka pionowo zgięta); z eksponatu J.Falkowskiego.

Fi.5,10, Cp3III2
500 PLN
45483

1939 I wydanie przedrukowe, znaczek za 24 gr/12 pf z przesuniętym pionowo nadrukiem; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.6
80 PLN
45484

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C 154 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłany 23.2.1940 z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Fi.7
120 PLN
45485

1939 I wydanie przedrukowe, 30 gr - frankatura pojedyncza, formularz Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o rozpoczęcie poszukiwań wysłany 12.2.40 z oddziału w Busku do PCK w Krakowie opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940); znaczek skasowany datownikiem BUSKO-ZDROJ; stempel wpływu biura PCK w Krakowie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ, JUDAICA.

Fi.7
200 PLN
45486

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 5 III 40 z Warszawy do Bogumina (Oderberg), znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; dobry stan zachowania (koperta zmniejszona od góry, brak tylnej klapy).

Fi.9
100 PLN
45487

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e", dobry stan zachowania.

Fi.Cp1I
80 PLN
45488

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 12 gr "krótkie e" z dodatkową frankaturą opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-06.02.1940), wysłana 7.2.40 z Zakopanego do Żegiestowa-Zdroju.

Fi.Cp1I, 1, 3
120 PLN
45489

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", wysłana 11.12 z Krakowa do Sosnowca, prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); bardzo dobry stan zachowania (Mi.70 euro).

Fi.Cp2I
100 PLN
45490

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", wysłana 8.III.1940 z Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; prawidłowo użyta całostka z krótkiego okresu stosowania podwyższonej taryfy (21.11.1939-06.02.1940); idealny stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
150 PLN
45491

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
45492

1939 współkursor - znaczek obiegowy Rzeszy za 12pf (24gr) jako niezwykle rzadko spotykana mieszana frankatura ze znaczkiem wydania przedrukowego za 6gr/3pf, karta opłacona według taryfy zagranicznej (30gr), wysłana 4.XII z Warszawy do obozu internowania Kastely koło Lengyeltoti na Węgrzech; znaczki unieważnione w urzędzie Warszawa 1 ostemplowaniem prowizoryczny - polskim przedwojennym wirnikiem "UZUPEŁNIAJCIE SWOJE ADRESY NAZWĄ DZIELNICY POCZTOWEJ" (Fi.800.-); niezwykłe prowizorium łączące wiele niespotykanych elementów; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.I; 1
Mi.519
1 000 PLN
45493

1939 całostka obiegowa Rzeszy za 6 fen, datowana 4.XII, wysłana z Karwiny do Warszawy, znak opłaty unieważniony stemplem prowizorycznym "Karwin (Oberschl) 2", Karwina leżała na Zaolziu, które ponownie przyłączono do Polski w październiku 1938, a po napaści niemieckiej na Polskę miejscowość ta znalazła się na terenach wcielonych do III Rzeszy, ponieważ kartę wysłano do Warszawy, pocztowiec, najpewniej Polak, potraktował ją jako przesyłkę wewnętrzną, za którą opłata wynosiła 30 gr, ponieważ była to całostka za 6 fen = 12 gr różnica w opłacie wynosiła 18 gr, dopłatę naliczono w podwójnej wysokości brakującej należności, czyli 36 gr; oznaczono to stempelkiem "Nachgebühr 2" (dopłata) z dopisaną niebieską kredką kwotą dopłaty "36 g(roszy)"; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania poczty na polskich okupowanych terenach, w doskonałym stanie zachowania.


Mi.P226
400 PLN
45494

1939 prekursor GG, widokówka z motywem pomnika czynu legionów w Radomiu, wysłana 13 listopada z Włoszczowej do Neuhaus obok Schliersee w Rzeszy, z prowizorycznym dwuwierszowym stemplem Włoszczowa w kolorze fioletowym, rzadkie.


320 PLN
45495

1939 prekursor, kartka z Warszawy 24.11.39 na Węgry opłacona znaczkami niemieckimi będącymi w obiegu do końca listopada.


200 PLN
45496

1939 współkursor, niemiecka całostka i znaczek użyte na terenie GG, karta wysłana 14.12.39 z Warszawy do Rumunii, gwarancja Pelczar.


180 PLN
45497

1939 prekursor, niemiecka całostka użyta na terenie GG, karta wysłana 9.11.39 z Radomia do Krakowa, gwarancja Pelczar.


180 PLN
45498

1939 polska całostka wysłana z Lublina 8.12.39 jako formularz kartki urzędowej, gwarancja Pelczar.


100 PLN
45499

1939 polska całostka wysłana z Lublina 24.11.39 jako formularz kartki urzędowej, gwarancja Pelczar.


100 PLN
45500

1939 kartka z Lublina do Królewca, przedwojenny polski kasownik Lublina, na odwrocie bez treści.


30 PLN
45501

1940 kartka z Zamościa do Skierniewic.

Fi.1, 3, Cp1
60 PLN
45502

1940 kartka z warszawy 28.4.40 na Litwę, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

Fi.1, 6
100 PLN
45503

1940 mieszana frankatura wydań przedrukowych, ładnie frankowany list polecony wysłany 6.VII z Nowego Sącza do Warszawy; koperta firmowa "PODHALAŃSKIE TOWARZYSTWO KREDYTOWE", datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1, 7, 22
250 PLN
45504

1940 list stemplowany kasownikiem poczty urzędowej z Niska.

Fi.3
60 PLN
45505

1940 firmowy list polecony z Warszawy 18.VI.40 do Pragi.

Fi.5, 6
100 PLN
45506

1940 list na kopercie firmowej z Warszawy do Leszna.

Fi.6
60 PLN
45507

1940 kartka z Krakowa do polskiego żołnierza internowanego na Węgrzech.

Fi.7
120 PLN
45508

1940 ekspresowy list polecony z Mrozów do Berlina, znaczki skasowane w Mińsku Mazowieckim, mieszana frankatura trzech wydań, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.10, 33, 50
150 PLN
45509

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
45510

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) czysta (Fi.748.-); bardzo dobry stan zachowania (znaczek za 30/30 gr ciekawie utleniony).

Fi.14-39
600 PLN
45511

1940 II wydanie przedrukowe, podstawowa seria.

Fi.14-39
700 PLN
45512

1940 wydanie przedrukowe, czworoblok rzadszych z nadrukiem znaczków z tłem liniowanym stemplowany kasownik okolicznościowym pierwszych krakowskich targów wzornictwa, fotoatest Berbeka. Wysoka wycena katalogowa

Fi.14I
700 PLN
45513

1940 wydanie przedrukowe, znaczek za 2/5 gr. z błędem na poz.91 "wklęsła podstawa lewej cyfry 2", gwarancja i opis.

Fi.17 B5
120 PLN