The new auction will start soon

Auction 111. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
44828

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.7700.-, podl.4000.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 800 PLN
44829

1919 Konstantynopol, seria znaczków wydania dla polskieko konsulatu w Konstantynopolu z nadrukiem "LEVANT" w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.1-12
5 200 PLN
44830

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria czysta - nowodruki sporządzone przy użyciu czerwonej farby, niekiedy lekko błyszczącej, seria w bardzo ładnym stanie.

Fi.1-12 ND
180 PLN
44831

1919 Konstantynopol, seria nowodruków z nadrukiem błyszczącym z oryginalnej formy.

Fi.1-12ND
120 PLN
44832

1919 Odessa, seria znaczków wydania dla polskiego konsulatu w Odessie z nadrukiem "ODESA" w kolorze czarnym w ładnym stanie, gwarancja Gryżewski.

Fi.1a-5a
16 000 PLN
44833

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki czyste: marginesowy za 10 f. (Fi.2500.-), za 20 f. na papierze żeberkowanym poziomo (Fi.2700.-), oba sygnowane ZAF Katowice i J, gwarancja Mikstein oraz za 1 mk. (Fi.2500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
Mi.1, 2, 5
7 000 PLN
44834

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
3 600 PLN
44835

1919 Konstantynopol, polska całostka z nadrukiem poczty w Konstantynopolu, plamki wokół znaku opłaty, gwarancja.

Fi.Cp1
1 500 PLN
44836

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", na podlepkach, wszystkie znaczki gwarancja (dwa ostatnie Schmutz).

Fi.26-32
Mi.I-VII
80 PLN
44837

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
44838

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT" nie wprowadzonym do obiegu, seria w parkach.

Fi.26-32
300 PLN
44839

1921 Konstantynopol - DATA NAJWCZEŚNIEJSZEGO LISTU OPŁACONEGO ZNACZKIEM BEZ NADRUKU; znaczek za 2,50 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten wycinek jest wyjątkowy, przez cały dzień kasowano znaczki datownikiem ze źle nastawionym rokiem - 1920 zamiast 1921; w pierwszej połowie 1920 roku używano w Konstantynopolu wyłącznie znaczki z nadrukiem LEVANT, potem dopuszczono znaczki z nadrukiem PPC, a znaczki bez nadruku zaczęto stosować na początku 1921 roku; z tego samego dnia co oferowany znaczek - z 19.II.1921 pochodzi najwcześniejszy znany list opłacony znaczkami bez nadruku i są to znaczki o takim samym nominale - 2,50 mk.; wszystko opisane jest przez Z.Mikulskiego w ateście na ten list, którego kopię pokazujemy na drugiej ilustracji; gwarancja na wycinek Schmutz.

Fi.V
3 200 PLN
44840

1923 Port Gdańsk, polski pomocniczy adres przesyłkowy na paczkę przesłaną z USA do Nowego Sącza (Vogels 1.42), nalepka pocztowa dla przesyłek rejestrowanych "z Ameryki przez Polski Urząd Pocztowy No 1 w Gdańsku" z wyróżnikiem "c" (Vogels 1.1.3); doskonałe odciski bardzo rzadkich i wysoko wycenionych datowników: "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "a" (Vogels 1.1.1a) z 21.IV i "POLSKI URZĄD POCZTOWY No1" z wyróżnikiem "b" (Vogels 1.1.1b) z 23.IV; dodatkowo stempelek "WOLNE OD CŁA"; na odwrocie znaczki dopłaty na sumę 1.200 mk unieważnione 14.V w Nowym Sączu; bardzo rzadki wewnętrzny dokument pocztowy w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.D49
3 600 PLN
44841

1924 Port Gdańsk, kartka z Gdańska do Katowic, widokówka - dworzec w Gdańsku.

Fi.5
100 PLN
44842

1925 Port Gdańsk, seria stemplowana, gwarancja Walocha.

Fi.1-11
100 PLN
44843

1925 Port Gdańsk, seria pierwszego wydania, charakterystyczna dla tego wydania nierównomiernie nałożona guma.

Fi.1-11
1 800 PLN
44844

1925-1938 PORT GDAŃSK - komplet wydań polskiej poczty w Gdańsku (Fi. 2934,50; Mi.1403,50 euro), w tym dwa najrzadsze znaczki za 1 zł: rzadsza odmiana z poziomym nadrukiem PORT GDAŃSK na papierze (v) - prążkowanie pionowe 13 prążków/2 cm. (Fi.1500.-) i z pionowym nadrukiem PORT GDAŃSK (Fi.500.-); dobry stan zachowania wszystkie znaczki przedrukowe gwarancja: Krawczyk, Falkowski, Łaszkiewicz, Landre, Schmutz.

Fi.1-35
Mi.1-37
2 400 PLN
44845

1925 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na nowym nakładzie Orzeł w wieńcu, makulaturowy znaczek za 15 gr. z bardzo dużym przesunięciem rysunku w dół, piękna pełna oryginalna guma, gwarancja.

Fi.6yI MK
Mi.6
1 000 PLN
44846

1925 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na nowym nakładzie Orzeł w wieńcu, makulaturowy znaczek za 30 gr. z bardzo dużym przesunięciem rysunku w górę, pełna oryginalna guma, gwarancja.

Fi.9yI MK
Mi.9
160 PLN
44847

1925 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.3 - ekspresowy list polecony wysłany 8.IX z Kalisza, na odwrocie nietypowy datownik odbiorczy z 9.9 - "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem i wyróżnikiem "c" (Vogels 3.1.2c.4); dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.192, 210I
Mi.211, 238I 
250 PLN
44848

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nieząbkowane i rzadkie jako gumowane próby znaczków przedrukowych (formy I i II) na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (większa część nakładu wydana jako niegumowana), gwarancja Gryżewski, Falkowski.

Fi.12-14x P1
Mi.12-14 U 
4 800 PLN
44849

1926 Port Gdańsk, seria z odmianami nadruków formą I i II.

Fi.12-15 (I, II)
1 500 PLN
44850

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Fi.1150.-, Mi.550 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Ways (1), (2).

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 100 PLN
44851

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
300 PLN
44852

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki", 10 gr z nadrukiem formą I - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 12.7.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy, znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.5.1 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); stempel odbiorczy WARSZAWA-SEJM; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.13a
Mi.13
1 600 PLN
44853

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe - kolumna Zygmunta, nadruk III formą na znaczku za 10 gr. z błędem "uszkodzone K", gwarancja i opis Falkowski.

Fi.13c B
Mi.16 
200 PLN
44854

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
44855

1926 Port Gdańsk, znaczek z niskim nadrukiem, gwarancja i opis Walocha.

Fi.14aIIx
450 PLN
44856

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki", 20 gr z nadrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 11 VI 27 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Leszna, znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1"; według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.3dI.1 o stopniu rzadkości RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych odbitek); koperta firmowa "Eduard Müller, Danzig, Melzergasse 17, Fisch-Großhandlung, Räucherei und Konserven-Fabrik"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

Fi.15a
Mi.18
2 400 PLN
44857

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Józef Piłsudski z przedrukiem - frankatura pojedyncza, list wysłany 19.11 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do miejscowości Czersk Pomorski; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem (Vogels 1.1.6); stempel znany wyłącznie z okresu 3.4.-29.12.1928; dekoracyjna koperta firmowa "Margaryna COLUMBIA"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta nieznacznie przycięta z lewej strony); gwarancja Infla Berlin, Schmutz.

Fi.16
Mi.19
500 PLN
44858

1928 Port Gdańsk, perforacja firmowa VD - WERNAKA lub VERNAKA, znaczek z dziurkowaniem firmowym skasowany w sierpniu datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.16a
Mi.19b
60 PLN
44859

1928 AMBULANS NR.502 relacji HEL-PUCK, widokówka przesłana 10.VII z Helu do Krakowa ambulansem; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.209II
Mi.237II
400 PLN
44860

1928 Port Gdańsk, firmowy list polecony z Wąbrzeźna do Gdańska, na odwrocie stempel odbiorczy polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku.


100 PLN
SOLD
44861

1929 Port Gdańsk, list z Gdańska do Warszawy, gwarancja Berbeka.

Fi.16
140 PLN
44862

1929 Port Gdańsk, seria, gwarancja Kalinowski.

Fi.17-9
90 PLN
44863

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1600.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
44864

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 400 PLN
44865

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze z prążkowaniem pionowym o gęstości 13 prążków / 2 cm, gwarancja i oznaczenie Krawczyk,.

Fi.20v
855 PLN
SOLD
44866

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.20v
350 PLN
44867

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
70 PLN